Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Prawo i finanse

 • Kształcenie zawodowe – konieczne są zmiany w systemie

  Kształcenie zawodowe – konieczne są zmiany w systemie

  Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych oraz pracodawcy biją na alarm – mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników. W związku z zaistniałą sytuacją domagają się podniesienia poziomu kształcenia w zawodówkach i zmian w samym systemie edukacji.

  Więcej

 • Pakiet zmian w CEIDG

  Pakiet zmian w CEIDG

  Wykreślanie i dokonywanie sprostowań w rejestrze CEIDG bez wszczynania postępowania administracyjnego czy negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie aktualizują wpisów – to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Więcej

 • Konsekwencje niewykorzystania urlopu

  Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

  Więcej

 • Podatek handlowy ominie małe i średnie sklepy

  Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersje podatku od handlu detalicznego. Wynika z niej, że nawet średnie sklepy nie muszą się obawiać nowej daniny. Kwota wolna ma wynieść 17 mln zł miesięcznie, czyli 204 mln zł rocznie.

  Więcej

 • Nierówne szanse mikrofirm wobec rolników wytwarzających żywność

  Nierówne szanse mikrofirm wobec rolników wytwarzających żywność

  Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o produkcji żywności przez rolników, która ma ułatwić sprzedaż produktów wytworzonych przez rolników we własnych gospodarstwach. Projektowane przepisy przewidują m.in. ułatwienia w zakresie wymagań sanitarnych, zwolnienia podatkowe do 40 tys. zł przychodu rocznego.

  Więcej

 • PIT Last Minute: w rocznym PIT-cie trzeba wykazać remanent

  PIT Last Minute: w rocznym PIT-cie trzeba wykazać remanent

  Mimo iż w rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorca nie znajdzie oddzielnej rubryki przeznaczonej na wykazanie różnicy w stanie majątku jego firmy z przełomu roku, obliczając podatek za 2015 r. musi rozliczyć wartość remanentu. Trzeba go ująć w kosztach działalności.

  Więcej

 • Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych

  Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych

  Nowe przepisy o ochronie znaków towarowych wchodzą w życie 15 kwietnia 2016 r., diametralnie zmieniając tryb postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Postępo­wanie ma być krótsze, a zgłaszający szybciej uzyska prawo ochronne.

  Więcej