Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Prawo i finanse

 • PIT Last Minute: w rocznym PIT-cie trzeba wykazać remanent

  PIT Last Minute: w rocznym PIT-cie trzeba wykazać remanent

  Mimo iż w rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorca nie znajdzie oddzielnej rubryki przeznaczonej na wykazanie różnicy w stanie majątku jego firmy z przełomu roku, obliczając podatek za 2015 r. musi rozliczyć wartość remanentu. Trzeba go ująć w kosztach działalności.

  Więcej

 • Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych

  Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych

  Nowe przepisy o ochronie znaków towarowych wchodzą w życie 15 kwietnia 2016 r., diametralnie zmieniając tryb postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Postępo­wanie ma być krótsze, a zgłaszający szybciej uzyska prawo ochronne.

  Więcej

 • Sprawy przedsiębiorcy w ZUS może załatwiać jego pełnomocnik

  Sprawy przedsiębiorcy w ZUS może załatwiać jego pełnomocnik

  Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 osób powinni mieć aktywny profil PUE ZUS, służący między innymi do obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich. Na szczęście istnieje możliwość upoważnienia innych osób do obsługi platformy ZUS PUE w imieniu przedsiębiorcy.

  Więcej

 • Ponad 1,3 mln elektronicznych profili w ZUS

  Ponad 1,3 mln elektronicznych profili w ZUS

  Platforma Usług Elektronicznych, w skrócie PUE, została udostępniona dla płatników składek i ubezpieczonych w czerwcu 2012 roku. Od tamtej pory swój profil w elektronicznym ZUS założyło ponad 1,3 mln użytkowników.

  Więcej

 • Nowe stawki odsetek za zwłokę

  Nowe stawki odsetek za zwłokę

  Od 2016 r. zmieniła się sytuacja spóźnialskich podatników. Mamy jeszcze niższą obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Pojawiła się też nowa stawka – podwyższona, którą będą płacić zadłużeni z tytułu VAT-u oraz akcyzy.

  Więcej

 • Kontrowersyjny podział subwencji oświatowej

  Kontrowersyjny podział subwencji oświatowej

  Związek Rzemiosła Polskiego skierował do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej protest przeciwko zapisowi w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Nowy zapis pojawił się w rozporządzeniu ministra edukacji z 22 grudnia 2015 r.

  Więcej

 • Powrót klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

  Resort finansów opracował projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, której głównym celem jest wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy będą dotyczyć tych transakcji i czynności, których celem jest uniknięcie zapłaty podatku lub uzyskanie nadpłaty.

  Więcej