Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

JPK od 1 lipca dla dużych przedsiębiorców, a wkrótce także i dla pozostałych

dodano , Redakcja PS

Oprócz deklaracji VAT-owskiej do fiskusa będą trafiać także rejestry VAT. Już teraz z ta zmianą muszą oswoić się duże przedsiębiorstwa, tj. zatrudniające ponad 250 pracowników. Pozostałe firmy mają jeszcze rok lub dwa.

Aktualnie VAT-owiec jest zobowiązany do prowadzenia rejestru VAT oraz generowania na jego podstawie deklaracji VAT. O ile rejestr nie musi wychodzić nigdzie poza firmę, o tyle deklaracje należy przekazać co okres rozliczeniowy do urzędu skarbowego. Od 1 lipca br. to się zmieni, choć póki co jedynie w przypadku dużych przedsiębiorców.

Resort finansów przygotował dla VAT-owców kolejny obowiązek. Nakłada go jednak w trzech fazach, tj. od 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. oraz 1 lipca 2018 r. Na pierwszy ogień idą duże przedsiębiorstwa, czyli te, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro (lub jeśli sumy aktywów bilansu firmy sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 miliony euro).


Nowy obowiązek VAT-owca
Zmiana wprowadzona przez ustawę z 13 maja br. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa sprawia, że podatnik VAT, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będzie musiał przekazywać do Ministerstwa Finansów informację o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT. Chodzi o przekazywanie rejestru na bieżąco, bez wezwania organu podatkowego. Zatem w komputerowych programach do rejestrowania transakcji objętych VAT-em powinna pojawić się opcją przesłania, oprócz deklaracji VAT-owskiej, również i rejestru wprowadzonych do programu faktur.

Informacja o ewidencji VAT ma być przekazywana w formie, jaką ustawodawca przewiduje dla jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz za okresy miesięczne w terminie do 25. miesiąca następującego po miesiącu po każdym miesiącu. Należy zaznaczyć też, którego miesiąca dotyczy informacją, jaką będziemy przesyłać.

Pamiętajmy, że kwartalne rozliczenie VAT nie zwalania podatnika z zamknięcia każdego miesiąca, stąd wymóg przesyłania informacji właśnie „co miesiąc”, a nie „co okres rozliczeniowy”, którym może być również i kwartał.

Średni, mały i mikro przedsiębiorcy w kolejnych turach
Dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców resort przewidział okresy przejściowe obowiązywania nowej zasady. Zaczynając od końca, obowiązek przesyłania informacji i posługiwania się JPK w przypadku mikroprzedsiębiorców rusza od 1 stycznia 2018 r.

Właściciele małych i średnich firm również zaczną używać JPK od 1 stycznia 2018 r., natomiast przesyłaniem informacji będą musieli zająć się już od 1 stycznia 2017 r., o ile nie spełniają jednocześnie warunku, aby uznać ich za mikroprzedsiębiorców.

 

Podział przedsiębiorców ze względu na rozmiar przedsiębiorstwa

 

przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

mikroprzedsię-biorca

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

mały przedsiębiorca

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

średni przedsiębiorca

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

 Całkowicie zwolniony z obowiązku przekazu informacji do fiskusa jest VAT-owiec prowadzący ewidencję VAT w formie papierowej. Natomiast od 1 lipca 2018 r. ewidencja sprzedaży VAT ma być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

Katarzyna Miazek, Tax Care