Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Relacja z targów Polagra-Tech 2014

dodano , Redakcja BS

Na przełomie września i października pawilony nr 5 i 5A Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełniły się ogromnymi stoiskami polskich i zagranicznych dostaw­ców maszyn, urządzeń oraz akcesoriów. Drugą silną grupą wy­stawców stanowili producenci komponentów dla piekarni i cukier­ni.

Liczba zwiedzających przełożyła się na liczbę pozyskanych kontaktów bi­znesowych, co świadczy o tym, że właściciele piekarni i cukierni chcą inwestować i się rozwijać.

Poznań ze swoją renomą i najszerszą, najbardziej komplek­sową ofertą dla branży przyciąga przedsiębiorców z całej Polski i za granicy (nie tylko ze Wschodu; w tym roku targi gościły rzemieślników z całego świata, którzy przyjechali do Poznania na I Światowy Kongres połączonych organi­zacji branżowych – Światowej Unii Piekarzy UIB z Między­narodowym Związkiem Cukierników UIPCG). Tym bardziej dziwił brak znanych dużych firm, w tym producentów czekolady. Korzystały zatem firmy, które się wystawiły.

Złoto dla najlepszych
Na kilka tygodni przed rozpo­częciem targów poznaliśmy li­stę produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP (patrz ramka), co umożliwiło szeroką promocję zwycięzców konkur­su w mediach. Ta forma pro­mocji została doceniona przez wystawców, którzy zauważyli większą świadomość i zakres posiadanych informacji na ich temat wśród zwiedzających.

   
 

Produkty ze ZŁOTYM MEDALEM 2014

Mix na chleb o bardzo niskiej zawartości glutenu
AKO SA, Bydgoszcz
Chleb KRAJAN 30%, mieszanka mączna z błonnikiem i słonecznikiem
ECO TRADE sp. z o.o., Gliwice
Komorowe myjki przemysłowe GUGGENBERGER
 GUGENBERGER REININGSTECHNIK e.k. JOHANNES GUGGENBERGER Zgłaszający: PPHU GETH Tomasz Guderski, Kraków
Mieszarko-ubijarka MIXA 170 auto HD
JEREMI sp. z o.o., Warszawa
Mieszanka ProBody
KOMPLET POLSKA sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
Multivac MPS 302-Pack Stacker
MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER GmbH&Co.KG, Niemcy, Zgłaszający: MULTIVAC sp. z o.o., Natalin
Multivac H240 moduł obsługowo-manipulacyjny
MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER GmbH&Co.KG, Niemcy, Zgłaszający: MULTIVAC sp. z o.o., Natalin
Okrągły piec sklepowy
Revent International AB, Szwecja,                       Zgłaszający: Peter&Nurkowski sp. z o.o., Poznań
Piec konwekcyjny DIBAS 64 S
WIESHAU GmbH, Niemcy,                                 Zgłaszający: WIESHAU Polska sp. z o.o., Warszawa
Kalosz biały ZEVAZ SB E FO Zephyr Polska (Tripal International LTD), Swarzędz

 

 

Wiedza i praktyka
Międzynarodowe Targi Poznańskie skoncentrowały się na tym, aby program wydarzeń i tematyka prezenta­cji oraz szkoleń dostarczyły branży technologii spo­żywczych fachowego wsparcia w znalezieniu rozwią­zań biznesowych, handlowych i marketingowych. Ich zadaniem było pomóc wymyślać nowe, atrakcyjne koncepcje biznesu i jego rozwoju. Nie zabrakło rów­nież specjalistycznych seminariów, których tematy­ka dotyczyła zmian w przepisach prawa ekologiczne­go (został przygotowany m.in. punkt konsultacyjny ds. legalnego użytkowania urządzeń chłodniczych) oraz zakresu optymalizacji zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa.

 

 

Codziennie na przestrzeni FORUM Piekarskiego moż­na było podziwiać zdolności piekarzy, którzy prezen­towali najnowsze, najbardziej aktualne trendy wypie­ku pieczywa i technologię produkcji różnych rodzajów chleba. Na FORUMU Cukierniczym mistrzowie tworzy­li dekoracje z masy cukrowej, karmelu lub czekolady. Ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się ekspozycje specjalne, jak Strefa „SKLE­PY – aranżacje, wyposażenie, zarządzanie” oraz Stre­fa Niszy, Innowacji i Tradycji, która pozwalała odkryć potencjał tradycyjnych technologii w tworzeniu inno­wacyjnych produktów.
Rekordową frekwencję zdobyło szkolenie z nowych przepisów znakowania produktów opakowanych współorganizowanych z Polską Federacją Producentów Żywności. Równie ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dr Marka Borowińskiego z marketingu, na któ­rych już w niedzielę rano organizatorzy odnotowali pełną frekwencję i tak było przy każdym kolejnym temacie szkolenia przez dwa dni.

Spotkajmy się ponownie!
Kolejne spotkanie branży piekarskiej i cukierniczej odbędzie się 10-13 października 2015 r. w Lublinie podczas 5. Targów Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego BAKEPOL. Na kolej­ną odsłonę targów POLAGRA-TECH w zestawieniu Salonu Techno­logii Piekarskich i Cukierniczych z Salonem Technologii Spożywczych zapraszamy jesienią 2016 r. do Poznania!

 

   
 


 

Stoiska nagrodzone ACANTHUS AUREUS 2014
• Fenix Systems sp. z o.o., Moczydłów
Moczydłów Weber Polska sp. z o.o., Goleniów
Uniferm Polska sp. z o.o., Poznań
Multivac sp. z o.o., Natalin
Hert sp. z o. o. sp. k, Warszawa
Cream sp. z o.o., Katowice
Komplet Polska sp. z o.o., Tarnowo Podgórne

 

 


www.polagra-tech.pl