Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Opłacalny HACCP

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

HACCP dość często jest postrzegany jedynie jako koszt. Tak naprawdę jest to system działający na korzyść przedsiębiorcy.

     
 

Artykuł pochodzi ze stczniowego wydania magazynu Mistrz Branży

 

Zamów numery archiwalne w wersji PDF: prenumerata@MistrzBranzy.pl

 

 

Korzyści wdrożonego HACCP-u są oczywiste. System zapewnia prowadzenie firmy w możliwie bezpieczny sposób, starając się chronić klientów m.in. przed zatruciami pokarmowymi, a właścicieli przed ponoszeniem ewentualnych kosztów z tym związanych (koszty pobytu w szpitalu, leczenia, odszkodowania, sprawy karnej, zamknięcia zakładu, wycofania produktów z obrotu, sankcjami ze strony jednostek kontrolnych).
Wraz z wejściem ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia istnieje możliwość ukarania przedsiębiorcy karą grzywny w przypadku niestosowania się do prawa żywnościowego. Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, ten podlega karze grzywny. Kary mogą być nakładane wielokrotnie. Wdrożenie zasad systemu HACCP musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli (np. Sanepidu).

Ochrona i pewność

Prawidłowo wdrożony HACCP zapewnia pozytywne wyniki kontroli sanitarnej, ogranicza straty wynikające z wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych, straty produkcyjne, wycofanie produktów z obrotu. Co więcej, stosowanie systemu HACCP, a w szczególności potwierdzony audytami np. zewnętrznych audytorów, podnosi wiarygodność firmy, spełnia oczekiwania klientów i konsumentów. Prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zakładzie i daje możliwość - w sytuacjach gdy jesteśmy kontrolowani - wykazać, że prowadzimy działalność z „należytą starannością”.
Żeby system był skuteczny, ważne są systematyczne szkolenia personelu. Dzięki temu rośnie świadomość pracowników i ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza w sytuacji gdy za swoje przewinienia mogą zapłacić kary osobiście (nie zawsze kary płaci właściciel).

Uproszczone zasady wdrażania

Stosowanie zasad systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach nie musi być kosztowne i czasochłonne. Wystarczy skorzystać z możliwości opracowywania i stosowania uproszczonej metodyki wdrażania zasad systemu HACCP, tak by był on świadomie stosowany i aby właściciel firmy nie traktował go jako zła koniecznego wynikające z uregulowań prawnych, ale jako system, który daje mu wymierne korzyści. Istnieje również możliwość skorzystania ze szkoleń online dostępnych 24/7 jako alternatywy dla kosztownych szkoleń stacjonarnych, redukując koszty związane z dojazdami, hotelami, wyżywieniem, zastępstwami. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji HACCP/GHP/GMP dla małych i średnich przedsiębiorstw można wykonać za pomocą kreatora dokumentacji. Do głównych zalet takiego rozwiązania można zaliczyć: niskie koszty, krótki czas wdrożenia i tworzenia dokumentacji, a wszystko to bez konieczności opuszczania zakładu, w dowolnym miejscu i czasie.
Jak widać z powyższych rozważań, wdrożenie zasad systemu HACCP nie musi być kosztowne. Największe wydatki ponosi się na dostosowaniu zakładów do wymogów GHP i GMP (zwanymi warunkami wstępnymi) w zależności od stanu technicznego zakładu, maszyn i urządzeń, a i te wydatki zwracają się w dłuższej perspektywie czasu.

***Ile zapłacisz bez HACCP

W stosunku do osoby fizycznej może być nałożona jednorazowo kara pieniężna nawet 10 000 zł, a nakładane wielokrotnie do 50 000 zł. W stosunku do osób prawnych każdorazowo nałożona kara pieniężna może wynosić nawet 50 000 zł, a nakładane wielokrotnie do 200 000 zł.

autor: Joanna Terelak-Subramanian

Szkolenia online i kreator dokumentacji online dostępne są na platformie internetowej HACCP-ONLINE.com.pl, stworzonej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka