Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Słodko już było

dodano , Administrator

O zagrożeniach i szansach, jakie niesie kryzys w branży piekarsko-cukierniczej, oraz o zmianach, które wymusi na producentach. Kto się do nich nie dopasuje, wypadnie z rynku – o tym między innymi rozmawiamy z ekspertem branżowym Andrzejem Piętką.

Dominika Wojniak: „Branża piekarsko-cukiernicza tonie w długach”, „branża ściskana w imadle”, „branża piekarnicza zmierza ku przepaści”, „piekarnie załamują ręce” – to wybrane nagłówki opisujące sytuację. Naprawdę jest tak źle?
Andrzej Piętka: Te hasła są przesadzone. Kryzys jest, ale to branża w dużej mierze winna jest sytuacji, w jakiej się znalazła. Długi i opóźnienia w płatnościach wynikają ze zmienionej sytuacji fiskalnej, wzrostu inflacji, spadku siły nabywczej konsumentów oraz niskiej wiedzy ekonomicznej piekarzy i cukierników. Zamiast korzystać z wiedzy specjalistów z zakresu finansów czy zarządzania, szukają jej wśród kolegów i znajomych z branży. Taka edukacja na własną rękę dla części niestety może okazać się zgubna. Trzeba wreszcie zrozumieć, że za rzetelną wiedzę musimy zapłacić. Za jej brak również. Zamiast załamywać ręce, lepiej wziąć się ostro do pracy. Na wyczekiwanie, co przyniosą kolejne podwyżki albo co zrobi konkurencja, czas dawno minął. Jeśli przedsiębiorcy nie zrobią rzetelnej analizy kondycji swojej firmy i nie wdrożą koniecznych zmian w ryzykownych, nierentowych obszarach, zaczną się problemy.


Już są. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że długi branży piekarsko-cukierniczej wzrosły o niemal 60% i przekroczyły 187 mln zł. Czy to zadłużenie jest oznaką widma upadłości czy raczej walki o przetrwanie?
To bez wątpienia wynik złego zarządzania firmą i zapowiedź bankructwa. Piekarnie i cukiernie wykorzystują wszelkie możliwe szanse na opóźnienia płatności wobec dostawców. Producenci mają źle skalkulowane ceny produktów. W Akademii Wypieków mamy e-narzędzia, które pomagają zarządzać polityką cenową, ale zainteresowanie tego typu rozwiązaniami wciąż jest niewielkie. Najprawdopodobniej wynika to z przekonania, że nowoczesne narzędzia kalkulacyjne to ogromny wydatek. A tak nie jest, bo projektowane są w oparciu o indywidualne potrzeby.
Poza tym cały czas przyjmowany jest błędny sposób mnożenia kosztów surowcowych. Przedsiębiorcy w większości nadal nie potrafią dobrze skalkulować ceny sprzedaży produktów, produkują poniżej progu rentowności. Te rosnące długi branży to efekt dwóch czynników – zbyt dużych kosztów i zbyt małych przychodów.

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, średnio na jedno zadłużone przedsiębiorstwo przypada ponad 466 tys. zł zaległości wobec dostawców i banków. Jak w dzisiejszych realiach uwolnić się od spirali zadłużenia?
Po pierwsze trzeba sobie uzmysłowić, że to nie jest niemożliwe. Z problemem zadłużenia można się zmierzyć. Zamiast siedzieć bezradnie, trzeba zacząć odbudowę finansów przedsiębiorstwa. Zwrócić się do specjalistów od finansów, którzy mogą pomóc w wyjściu ze spirali zadłużenia. Jest szereg działań wspierających, które warto jak najszybciej wdrożyć: zracjonalizować asortyment, skorygować umowy z odbiorcami, oszczędzać, gdzie tylko można, dywersyfikować sprzedaż, reklamować i wzmacniać markę, ograniczyć liczbę pracowników do pułapu, który nie zachwieje płynnością pracy.
Warto powiedzieć to otwarcie, że gdyby kondycja producentów była lepsza, to skutki kryzysu nie byłyby dla nich tak dotkliwe. Wiele przedsiębiorstw funkcjonowało na niskiej rentowności i gdy warunki otoczenia zewnętrznego tak diametralnie zmieniły się na niekorzyść, pojawiło się widmo bankructwa.Cukiernik, nie chcąc wpaść w długi, zamknął biznes i został spawaczem. Zostawił lokal, który działał orzez prawie pół wieku, i wyjechał pracować do Holandii. Czy takie historie to nadal incydenty, czy można już mówić o tendencji?
To już dawno przestały być incydenty. Coraz częściej będziemy słyszeć o takich historiach. W najbliższym czasie możemy spodziewać się wielu bankructw, nie tylko wśród słodkich biznesów, ale także klasycznych piekarni. Kryzys, który dotknął branżę bezdusznie, ale i skutecznie weryfikuje przedsiębiorstwa – ich mocne i słabe strony. Wspomniana przez panią historia jest dość brutalna, ale pamiętajmy, że dobry cukiernik z doświadczeniem poradzi sobie, nie musi od razu zmieniać fachu i wyjeżdżać do pracy za granicę.
W firmach ubywa pracowników – i to jest duże zagrożenie. Niestety większość przedsiębiorców przyjęła postawę wyczekiwania, co przyniesie przyszłość, a to czekanie może ich wiele kosztować. Sporo producentów usztywnia się w przekonaniach, a ten brak pokory w połączeniu z niską wiedzą ekonomiczną sprawia, że takich historii będzie przybywać.

Rodzina cukiernika ma żal do państwa, że nie zrobiło nic, by nie musiała się rozdzielać. Co państwo mogło zrobić?
Rozwiązanie problemu leży po stronie cukiernika, a nie państwa. Naturalny proces w kapitalizmie jest taki, że w trudnych czasach z rynku muszą zniknąć firmy nierentowne, a w to miejsce przychodzą nowe koncepty lub silniejsze firmy z kapitałem. Państwo powinno ułatwiać prowadzenie biznesu, a nie ratować firmy przed upadłością. Mimo tego państwo w czasie pandemii wprowadziło rozwiązania, jak chociażby tarcze antykryzysowe, które miały uchronić firmy przed upadłością. Do branży popłynął duży strumień gotówki. Jedni wykorzystali ją mądrze, inwestując w pracowników, nowe technologie produkcyjne, narzędzia do zarządzania itp. Drudzy te pieniądze przejedli. I tym dzisiaj jest dużo trudniej.
Zamiast wyciągać rękę po kolejne pieniądze, może warto wreszcie zastanowić się, co w tej branży nie działa jak powinno.
W Polsce branża piekarsko-cukiernicza jest bardzo rozproszona, to ponad 3 tysiące podmiotów gospodarczych. Brakuje konsolidacji i współpracy w środowisku, brakuje otwartości na zmiany, brakuje rozwiązań systemowych. We Francji istnieje stowarzyszenie piekarzy, które skupia 60% przedstawicieli branży. Co roku spotykają się z prezydentem i ustalają najważniejsze postulaty, np. dopuszczalne nazewnictwo produktów. Środowisko mówi jednym głosem, który nie tylko jest słyszalny, państwo musi się z nim liczyć. U nas wciąż tego brakuje.

Galopujące wzrosty cen prądu i gazu skutecznie spędzają przedsiębiorcom sen z powiek. Szczególnie dotyczy to branży tak energochłonnej jak produkcja chleba. Jakie narzędzia antykryzysowe mogą wdrożyć producenci, by utrzymać się na powierzchni?
Od samego początku należy inwestować w energooszczędne technologie produkcyjne, w automatyzację i robotyzację. Warto wzmacniać siłę brandu, szukać nowych odbiorców i mieć pomysł na specjalizację produkcyjną. Przed nami czas, kiedy firmy mogą korzystać też z zakupów produktów gotowych, które można szybko wprowadzić do sprzedaży. Zwróćmy uwagę, że cukiernictwo funkcjonuje głównie na prąd.
W piekarnictwie przy założeniu, że zainwestowano w nowoczesne piece, jest nieco łatwiej. Takie urządzenia mogą być zasilane olejem, gazem, prądem. Możemy wybierać, które źródło energii w danym momencie jest dla nas korzystniejsze, czyli po prostu tańsze. To doskonały przykład dostosowania się do zmieniających się warunków. Najgorsze, co może dziś zrobić przedsiębiorca, to usztywnić się przy tym, co ma i zna. Nawet ci, co mają podpisane długoterminowe, w miarę korzystne, umowy na zakup energii, też nie mogą spać spokojnie. Zakłady energetyczne, nawet kosztem płacenia kar , mogą taką umowę wypowiedzieć w terminie natychmiastowym. Znam takie przypadki. Dlatego należy zachować czujność i być przygotowanym na wszystko.

Kolejny problem to wizja brakujących produktów. Zerwane łańcuchy dostaw, słabe zbiory czy wzrosty cen surowców mogą sprawiać problemy z zaopatrzeniem. Jak funkcjonować w tak niepewnej sytuacji?
Jeszcze do niedawna panował trend, zwłaszcza w cukiernictwie, stosowania w recepturach wyjątkowych i niecodziennych składników. To miało swoje zalety, bo otwierało klientów na nowe doznania smakowe. Jednak tego typu koncept produkcyjny musi mieć zabezpieczone dostawy surowców. A warunki zewnętrzne nie gwarantują już takiej pewności. Pandemia skutecznie wydłużyła łańcuchy dostaw, podnosząc kilkukrotnie koszty transportu z Chin. Wojna prowadzona przez Rosję również zachwiała dotychczasowym przepływem surowców. To sprawia, że opieranie produkcji na egzotycznych składnikach jest bardzo ryzykowne. Producenci powinni produkować taki asortyment, do którego będą mieć stały dostęp surowców. I tutaj znowu odzywa się gotowość przedsiębiorców na zmianę. Receptury wymagają pilnej weryfikacji.

Aby usunąć z nich ryzykowne składniki?
Dokładnie tak. Receptury produkcyjne muszą być tworzone mądrze. A dziś mądrze oznacza dwie rzeczy: Iim prostszy skład, tym lepiej; im bardziej lokalne składniki, tym lepiej. Eliminacja zagrożeń biznesowych odbywa się już na poziomie receptur. O tym się nie myśli. A co gorsza, wprowadza się na rynek nowy produkt mający ratować spadającą sprzedaż, który w składzie ma ryzykowny składnik. Gdzie tu logika? Otwartość głowy w biznesie oznacza elastyczność w dopasowaniu do zmieniających się warunków. Trwanie przy swoim upadającym modelu biznesowym jest głupotą.Branża ratuje się podwyżkami cen, zmuszają ją do tego wysoka inflacja, skokowe podwyżki rachunków za media, wzrost cen surowców, większe koszty pracy i transportu. Czy jest jakiś punkt zwrotny, po przekroczeniu którego dalsze podnoszenie ceny nie będzie miało sensu?
Zdecydowanie tak. Coraz większą konkurencją dla piekarni i cukierni będzie oferta dostępna w dyskontach i innych sieciach handlowych. Największym błędem byłoby konkurować z nimi ceną i podobną ofertą. Trzeba postawić na jakość, czystość używanych surowców i specjalizację produktową. Najbliższe miesiące zdominuje głównie asortyment ekonomiczny i w niedużej mierze premium. Cena będzie miała duże znaczenie dla klienta i nie należy przesadzać z jej wysikością. Szacujemy, że model sprzedaży w najbliższym czasie będzie w 80% zbudowany z produktów w cenie ekonomicznej, a w 20% z produktów premium.

Według szefa BIG InfoMonitor ratunkiem dla przedsiębiorców, oprócz podnoszenia cen, jest także dbałość o terminowy spływ należności i pilnowanie płynności finansowej. Jest coś jeszcze?
To bardzo dobra rada. Dodałbym do tego optymalizację asortymentu i kosztów oraz dywersyfikację sprzedaży. Optymalizacja asortymentu w największym skrócie polega na zmniejszeniu liczby produktów. Zgodnie z nią lepiej produkować mniej, ale w większych partiach. To znacznie redukuje koszty wytwarzania. Jak zdywersyfikować sprzedaż? Stale poszukiwać nowych odbiorców. Nawet jeśli wydaje się nam, że zbyt mamy zapewniony, musimy pamiętać, że odbiorcy nie żyją w próżni. Ich potrzeby i siła nabywcza też ulegają zmianie. Dlatego szukanie nowych kanałów sprzedaży uważam za absolutną konieczność. Podam przykład. Młodemu pokoleniu potrzebny jest nowy zestaw asortymentu, który wymagać może innego sposobu pakowania. Jednak żeby wiedzieć, co je młody człowiek i gdzie kupuje jedzenie, trzeba śledzić trendy. A tego się niestety prawie nie robi.

Polska znalazła się w czołówce krajów, jeśli chodzi o podwyżki cen chleba. Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej chleb podrożał średnio o 18% w ciągu roku, w Polsce aż o 30%. Dlaczego jest u nas tak drogo?
Pokazuje to realną wielkość inflacji w Polsce. Poza tym polskie firmy w większości wykorzystują ręczną pracę ludzi. To sprawia, że produkcja jest droższa niż kiedykolwiek wcześniej. Druga sprawa to brak ludzi do pracy – nowoczesne, zautomatyzowane piekarnictwo nie jest właściwie promowane jako atrakcyjne miejsce pracy dla młodych ludzi. Ten problem będzie się pogłębiał.

Czy to oznacza, że chleb nasz powszedni stanie się towarem luksusowym?
Chleb staje się towarem luksusowym w piekarniach, w dyskontach to nadal produkt powszedni, który ma być tani. I tak będzie wyglądać rzeczywistość w najbliższych miesiącach.

Potwierdzają to dane z rynku. Według GUS Polacy najczęściej kupują pieczywo w dyskontach, marketach czy niewielkich sklepach osiedlowych. Dlaczego przestajemy kupować pieczywo w piekarniach?
To efekt siły hasła „CCC – cena czyni cuda”. Najbliższe miesiące będą jeszcze mocniej wpływać na ten trend, który zwiększy sprzedaż pieczywa w dyskontach i sklepach typu convenience. Obecnie ok. 60% rynku sprzedaży należy do sieci pięciu dyskontów i Żabki. Na pozostałe 40% składają się inne placówki sprzedające pieczywo. Piekarnie w tym szeregu stoją na końcu, bo stale spada w nich liczba i wartość paragonów. Jak mogą konkurować na takim rynku? Asortymentem, jakością produktu, jakością obsługi klienta, wypełnianiem nisz. Na pewno nie ceną.

Trend zdrowego odżywiania nie traci na popularności, co przekłada się na zainteresowanie pieczywem z pełnego ziarna, na zakwasie, produktami o obniżonej zawartości soli lub cukru, wysokobiałkowymi albo o specjalnym składzie, np. bez laktozy, glutenu. Czy producenci nadążają za zmieniającymi się preferencjami konsumentów i spełniają ich oczekiwania?
Tu mam spore obawy. Raczej producenci sami wpływają na wprowadzanie klientów w błąd, które pieczywo jest zdrowsze, a które lepsze. Samo nazewnictwo nie jest ustandaryzowane. Sprzedawcy często też nie wiedzą, co sprzedają, a klient nie wie, co kupuje. Reaguje na hasło „chleb orkiszowy”, choć nie jest pewny, czy do jego produkcji użyto mąki orkiszowej. Pieczywo funkcjonalne ma przyszłość, ale potrzebna jest edukacja konsumenta. A piekarnie tego nie robią. Liczy się tylko sprzedaż.

W takim razie branża może swoją ofertę modyfikować i dostosowywać do panujących trendów. To jednak wymaga inwestycji, które nie idą w parze z walką o przetrwanie.
Droga prowadzi tylko w jednym kierunku – inwestowania w nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację produkcji. Rynek już teraz tego wymaga. Ci, którzy zamiast długów mają pieniądze, mogą inwestować w pieczywo mrożone i pakowane. To sektor rosnący.

Zdaniem ekspertów kondycja finansowa piekarni i cukierni w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie. Jak będzie wyglądać branża po kryzysie?
Spodziewam się wielu zamknięć piekarni, cukierni i lodziarni w 2023 roku. Już teraz w internecie jest wiele ogłoszeń informujących o chęci sprzedaży placówki z rynkiem zbytu. W najbliższych miesiącach ten problem będzie się pogłębiać. Wiele firm nie wytrzyma też konkurencji ze strony dyskontów. Zostaną ci najlepiej dopasowani. Tak wygląda niestety rynek kapitalistyczny. Firmy nierentowne i niedostosowujące się do zmian wypadają z rynku, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Ten kryzys w pewien sposób może uzdrowić branżę, a na pewno ją zmieni. Planowanie, optymalizacja, restrukturyzacja, rentowność – to pojęcia, które będzie trzeba przyjąć pod swój dach. Najlepiej z tym nie czekać.

Rozmawiała Dominika Wojniak

Andrzej Piętka – ekspert branży piekarsko-cukierniczej, doradca biznesowy. Prowadzi firmę konsultingową Akademia Wypieków, wspierającą piekarnie i cukiernie w zakresie poprawy sprzedaży, rentowności firmy oraz controllingu finansowego i inwestycyjnego.
www.pietkaodchleba.pl