Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Kolejna edycja EuroGastro - najważniejszego eventu w branży gastronomicznej i Horeca!

dodano , Administrator

Przez lata EuroGastro wypracowało sobie pozycję bran­żowego lidera. Czemu to zawdzięcza? Postawieniu na rozwój branży i innowacje, które zwiększają konkurencyj­ność w poszczególnych jej sektorach. Efekt ten uzyskuje dzięki współpracy z rynkowymi liderami i sięganiu po międzynarodowe nowości.

To wszystko sprawia, że co roku targi cieszą się rosnącą frekwencją i coraz większym zainteresowaniem wystawców.

Dlaczego warto wziąć udział w EuroGastro?
Ponieważ to najchętniej odwiedzane wyda­rzenie w branży gastronomicznej i HoReCa. Event ten jest miejscem, które integruje te sektory i stwarza możliwość intensyfikacji współpracy na wielu płaszczyznach. Jego formuła oparta jest na dialogu pomiędzy wystawcami a potencjalnymi kontrahen­tami. Przestrzeń Ptak Warsaw Expo daje możliwość nie tylko zaprezentowania ma­szyn, rozwiązań i każdego szczegółu oferty, ale również działania networkingowego, skupionego na kameralnym nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Ptak Warsaw Expo dopasowuje się do wy­stawców dbających o kreatywność. Tym samym mogą oni pokazać nie tylko drobne produkty i akcesoria, które mają w ofer­cie, ale również duże maszyny, rozwiąza­nia i sprzęty, stanowiące zaplecze każdej działalności gastronomicznej. Z EuroGastro każdy odwiedzający wyjdzie nie tylko pe­łen nowych kontaktów biznesowych, ale również wiedzy o innowacjach i trendach, które napędzają branżę.

Kogo można spotkać na EuroGastro?
Profil wystawcy EuroGastro jest szeroki, odpowiada zapotrzebowaniu branży HoReCa oraz gastronomicznej. Podczas eventu będzie można zapoznać się z ofer­tami producentów wyposażenia zaplecza kuchennego (sprzęt, meble, akcesoria, odzież robocza, usługi konsultacyjne, systemy komputerowe), ale także tych działających w zakresie piekarstwa, cu­kiernictwa i lodziarstwa (sprzęt, akce­soria, świeże i mrożone produkty, dodatki). Zaprezentują się też wytwórcy i dystrybutorzy żywności oraz napojów dla ga­stronomii, kawy i dedykowanego jej sprzętu, a także alkoholi. Oczywiście nie może zabraknąć również przedsiębiorstw zajmu-jących się wyposażeniem hoteli, sali restauracyjnych i barów. Oferta EuroGastro jest szeroka i dopasowana do potrzeb współ­czesnego klienta. Dołącz do wydarzenia już dziś jako wystawca i spozycjonuj się jako jeden z branżowych liderów na najwięk­szych targach gastronomicznych w Europie. Więcej informacji znajdziesz na stronie eu­rogastro.com.pl/zostan-wystawca. Jeśli chcesz bezpłatnie zarejestrować się jako branżowy uczestnik, odwiedź stronę eurogastro.com.pl/rejestracja.

Partnerem wydarzenia jest Maspex. EuroGastro wspierają również UNOX, Vokato, Metro Catering System, MMeiko, Bela Mesa,
Bottanova i SavPol.

Pełny katalog wystawców:
eurogastro.com.pl/katalog-wystawcow.