Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Otwartość na zmiany, inwestycje, nowoczesne technologie – polskie firmy na targach SÜDBACK

dodano , geth, materiał promocyjny

22-25 października po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się targi SÜDBACK w Stuttgarcie. Aktualnie to jedna z największych imprez wystawienniczych związanych z branżą piekarniczą w Europie.

W ostatnich latach targi te ewaluowały, stając się wydarzeniem, które wyznacza kierunek rozwoju oraz jest źródłem inspiracji dla branży.

Polski akcent
Łącznie 18% odwiedzających przyjechało z zagranicy (spoza krajów DACH), w tym z Polski. Pozytywny jest fakt, że liczba polskich klientów wciąż rośnie. Producenci pieczywa z naszego kraju na tle swoich kolegów z Europy Zachodniej prezentują się bardzo korzystnie. Komplementowana jest dynamika rozwoju naszego sektora piekarskiego oraz inwestycje w nowoczesne wyposażenie czy ciekawe zmiany organizacyjne. Otwartość naszych piekarzy na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu odzysku energii czy stosowanie zrobotyzowanej produkcji dyskutowane są w kręgach najznamienitszych specjalistów.Wystawcy
Wystawcy przywieźli wiele nowości, ze względu na pandemiczną przerwę w targach miały ono dużo czasu „na dojrzewanie”. Znacząco podniosło to prestiż wydarzenia. SÜDBACK zawsze przynosi ożywczy sygnał dla branży, a tego potrzebuje współczesne rzemiosło piekarskie.

Obawy
Organizatorom i wystawcom towarzyszyło wiele obaw. Po pierwsze, od paru lat wystawcy odnotowywali mniejsze zainteresowanie uczestnictwem w tego typu wydarzeniach. Powodem mogły być łatwa dostępność informacji przez internet czy bogate formy multimedialne. Po drugie, obawiano się, czy niemal 3-letnia przerwa spowodowana pandemią nie wpłynie negatywnie na mobilizację do przyjazdu, często z odległych stron Europy. I po trzecie, bodaj najważniejsze, zastanawiano się, czy globalny kryzys gospodarczy, wysoka inflacja i rosnące ceny energii nie spowodują wyhamowania inwestycji.
Sytuacja wszystkich zaskoczyła, frekwencja była bardzo obiecująca, targi odwiedziła prawie 36 000 osób. Przez cztery dni 5 hal wypełnił nie tylko ujmujący zapach chleba, ale i tłumy zwiedzających. Najbardziej zaskoczył pierwszy dzień targowy, w którym frekwencja przewyższyła liczbę gości notowanych tego dnia w ostatnich latach.Atmosfera
Uśmiechy na twarzach wystawców i zwiedzających pozwoliły choć na chwilę zapomnieć, że zbliża się kryzys. To świetny znak – SÜDBACK ma pozytywny wpływ na branżę. Obsługa stoisk, przedstawiciele firm mieli ręce pełne pracy, targi przerosły ich oczekiwania. Zainteresowanie ze strony odwiedzających, zamówienia uzupełniające i rozmowy dają powody, by spodziewać się tylko dobrych rzeczy.

Tematy rozmów
Prowadzone przez uczestników dyskusje pokazują główne obszary zainteresowań. Są nimi przede wszystkim:
– odzysk energii w piekarni każdej wielkości;
– rozwiązania technologiczne, które pozwalają na ograniczanie środków wspomagających procesy wypiekowe;
– technologia wydłużonej fermentacji nie tylko w aspekcie poprawy jakości produktu, ale też jako korzystna zmiana organizacji pracy nocnej;
– zakup urządzeń zrobotyzowanych, mogących zastąpić człowieka w najbardziej pracochłonnych obszarach nie tylko w dużych, ale także w małych zakładach rzemieślniczych.Statystyka inwestycji
Jeden z organizatorów targów podkreślił „bardzo wysoką jakość gości”. Pomimo złożonych wyzwań stojących przed branżą klienci przyjechali na SÜDBACK dlatego, że chcą inwestować. 69% odwiedzających potwierdziło, że bardziej lub mniej aktywnie uczestniczy w decyzjach zakupowych oraz dotyczących zaopatrzenia w firmie, w tym 23% dokonuje transakcji. Około 1/3 zdecydowanie chce dokonać zakupu lub zainwestować, 46% berze pod uwagę taką ewentualność. Co trzeci odwiedzający chce zainwestować w ciągu najbliższych 6 miesięcy – 30% z nich wskazało kwotę większą niż 50 000 euro.

Targi SÜDBACK dobitnie potwierdziły swoją rolę w branży piekarniczej i cukierniczej. Pomimo wielu wyzwań odwiedzający przybyli na targi, bo chcą doskonalić metody produkcji poprzez zakup nowych maszyn i technologii. Targi zarysowały perspektywy branży i nadały kierunek rozwoju na kolejne lata. Następny edycja SÜDBACK odbędzie się 26-29 października 2024 roku.

Tomasz Guderski, Geth