Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Serce pracowni – piec cukierniczy

dodano , Wieshou, materiał promocyjny

Podejmij świadomą decyzję. Przeczytaj zanim zdecydujesz! Bijące ciepłem „serce” każdej pracowni to z pewnością piec cukierniczy, w którym wypiekanie są francuzy, kruche, bezy itd. Dobry piec przez najbliższe kilkanaście lat będzie ciężko pracować na nasz sukces!

Nie należy bagatelizować tej kwestii. Nie tylko receptura i człowiek, który uczestniczy w procesie produkcyjnym, są istotne. Finalnie produkt ląduje w piecu i właśnie to urządzenie ma „ostatnie słowo”.

Jesteśmy światowym liderem w produkcji pieców cukierniczo­-piekarniczych Wiesheu. Właśnie dlatego postanowiliśmy wypowiedzieć się w tym temacie. Chcemy na przykładzie na­szej oferty opowiedzieć o możliwościach/ opcjach, z którymi najprawdopodobniej spotkacie się u większości producentów oferujących profesjonalne piece cukierni­cze. Uważamy, że warto, abyście o nich wiedzieli przed podjęciem decyzji! Jako inwestor masz dwie drogi wyboru, jeśli chodzi o technologię wypieku.

Oto pierwsza, czyli piec cukierniczy posiadający jeden lub więcej wentylatorów wpro­wadzających wymuszony obieg gorącego powietrza w komorze wypieku. Jeden lub dwa wiatraki odpowiedzialne są za ruch gorącego powietrza w komorze pieczenia. Siła pracy wiatraka jest regulo­wana, możesz ją dostosować indywidual­nie, oddzielnie dla każdego programu wy­piekowego. Im więcej poziomów regulacji wiatraka, tym lepiej dla Ciebie, bo w pre­cyzyjny sposób możesz dobrać idealne pa­rametry wypieku.

U nas to 8 poziomów, już na 3 możesz liczyć na idealny wypiek ma­karoników, które są produktem dość wraż­liwym na cyrkulację gorącego powietrza. Wybór wielkości pieca jest podyktowa­ny liczbą prowadnic na blachy piekar­nicze w stelażu znajdującym się w ko­morze wypieku. W naszej ofercie mamy do wyboru piec na 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 12 blach, więc każdy znajdzie dla siebie odpowiedni rozmiar. Liczba blach jest uzależniona nie tylko od wielkości komory! Wpływ na to ma również odle­głość pomiędzy prowadnicami, na pew­no należy to przemyśleć przez zakupem. Odległości są dwie do wyboru: 80 mm i 100 mm. Warto przeanalizować, jakie produkty będą wypiekane (ich wysokość) i wybrać odpowiedni stelaż z prowadni­cami na blachy.

Sztuczna inteligencja w piecu cukierni­czym? W urządzeniach marki Wiesheu mamy tego typu system – to IBC (Inte­ligence Baking Control), czyli technolo­gia, która rozpoznaje wielkość załadun­ku, po czym dobiera czas i temperaturę wypieku tak, aby zarówno pojedyncza blacha, jak i 10 blach wypiekało się rów­nie dobrze! Mycie urządzenia jest opcją dodatkowo płatną, ale opłaca się w to zainwestować. Nie warto powierzać tego zadania perso­nelowi (mycie ręczne), szkoda na to czasu, lepiej aby wykorzystano go na produkcję lub inne ważniejsze czynności, gdzie praca ludzkich rąk jest bardziej efektywna. Piec zrobi to dokładniej, szybciej i taniej.

O tym, że taki piec posiada programy wy­piekowe oraz tzw. autostarty, można też opowiedzieć więcej, w sensie, jaki pozy­tywny wpływ ma to na ergonomię i łatwość obsługi, ale wydaje się to już oczywiste w obecnych czasach Pod piecem może stać podstawa z pro­wadnicami na blachy lub garownia, choć ta rzadziej pojawia się w cukierniach. Nad takim piecem możemy posiadać okap kondensacyjny, który rozwiązuje kwe­stie koniecznego wyposażenia pracowni w okap.

 

Drugą opcją jest piec hertowy czyli inaczej wsadowy, który nie posiada sytemu wymu­szającego cyrkulację powietrza (wiatrak). W tym przypadku wypiekamy na kamie­niach hertowych, możemy regulować tem­peraturę pod i nad kamieniem. Zazwyczaj wypiek trwa ciut dłużej, porównując z pie­cem posiadającym wiatrak, ale… To styl bardziej rzemieślniczy, więc warto te kilka minut dłużej poczekać. Efekty wypiekowe są inne niż w piecu z wentylatorem. Nie można powiedzieć, że lepsze czy gorsze – po prostu inne i najlepiej samemu to ocenić. Jak ocenić efekt wypiekowy swojego pro­duktu, skoro jeszcze nie mam pieca? Taka opcja jest dostępna u nas, ponieważ po­siadamy show room, w którym takie testy są możliwe do przeprowadzenia. W sumie posiadamy aż dwa, ale tylko w jednym można przeprowadzić testy – mieści się on w Warszawie. Nasz drugi show room jest w wersji online pod adresem www.wirtualnyswiatwiesheu.pl – za­praszamy serdecznie do jego odwie­dzenia!

Piece wsadowe są również nazywane mo­dułowymi, ponieważ taka stacja cukiernicza składa się z modułów. Każdy to odpowied­nio miejsce dla 1, 2 lub 4 blach w rozmiarze 600x400. Każdy moduł jest oddzielnie za­silany, więc każdy potrzebuje oddzielnego gniazda przyłączeniowego (400 V). Piece modułowe posiadają opcjonalne za­parowanie. Co to oznacza? Jeśli planujesz wypiekać asortyment cukierniczy, który nie potrzebuje zaparowania w trakcie wypieku, to po co masz za to płacić? Warto o tym pomyśleć przed zakupem i podjąć racjo­nalną decyzję. Autostart w przypadku pieców moduło­wych to bardzo przydatna opcja, ponie­waż ten typ pieca rozgrzewa się dość długo (30-40 min do 240°C), ale i stygnie dłu­go, więc po zakończonym cyklu wypieków do stygnącego pieca można wrzucić bezy i w ten sposób wykorzystać skumulowaną w nim energię cieplną, wypiekając bezę w stylu ECO!

Wysokości komory pieczenia są trzy. Pierw­sze dwie, czyli w rozmiarze „S” i „M”, mają odpowiednio 14 cm i 19 cm wysokości. Te wyższe warto kupować w sytuacji, gdy planujemy wypiek wysokich produktów, jak baby, panettone i inne o podobnych rozmiarach. Nie warto brać tak wysokich komór na wszelki wypadek (może się kie­dyś przyda), ponieważ należy pamiętać, że wyższa komora to więcej powierzchni do ogrzania, a przy obecnych cenach prądu to nie jest już bez znaczenia. W rozmiarze L mamy do dyspozycji 2 komory wypieku o wysokości 11 cm każda, więc możemy w niej wypiekać produkty, takie jak droż­dżówki, kruche spody i inne dość niskie wy­roby cukiernicze. W tym przypadku mamy do dyspozycji jedno sterowanie, więc usta­wiamy jedną temperaturę dla obu komór naraz. Produkty, które będziemy w nich wypiekać, muszą mieć więc te same pa­rametry wypieku. Pod modułami możemy wyposażyć na­szą stację cukierniczą w podstawę z pro­wadnicami na blachę lub garownię, jeśli w przyszłości nie wykluczamy wypieków z części piekarniczej lub mamy jakieś po­mysły na produkty, które muszą być ga­rowane przed wypiekiem. Nad takim piecem możemy posiadać okap kondensacyjny, który rozwiązuje kwestie koniecznego wyposażenia pra­cowni w okap.

***

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy te­mat właściwego wyboru pieca i podej­ścia do tej bardzo ważnej kwestii. Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w tym zakresie, to czekamy na zgłoszenie pod adresem mailowym biuro@wiesheu.pl lub kontakt telefo­niczny na numer +48 (22) 665 60 21

Z pozdrowieniami Team Wiesheu Polska