Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Wartość koordynatora

dodano , Redakcja AU

Okazuje się, że mniejsze znaczenie ma jakość infrastruktury, budynków, maszyn czy nawet jakość produktów. Najczęstszy powód rezygnacji z pracy to zły menedżer. Dlatego tak ważne jest zapewnienie mu sprzyjających bodźców wewnętrznych, które często są nawet istotniejsze, niż wynagrodzenie. O to powinien zadbać właśnie koordynator.

Wykwalifikowany pracownik ma swoje oczekiwania. Pracodawca może go do siebie przekonać ze względu na wiele aspektów, np. wysokie wynagrodzenie, rozpoznawalność marki, atmosferę i inne motywatory pozafinansowe. Zewnętrzne bodźce decydują o podjęciu przez niego pracy. Po zatrudnieniu, gdy dany pracownik już znajduje swoje miejsce w strukturze organizacji, o jego pozostaniu w niej decydują bodźce wewnętrzne. Okazuje się, że w tym konkretnym aspekcie znacznie mniejsze znaczenie ma jakość infrastruktury, budynków, maszyn czy nawet jakość produktów. Najczęstszy powód rezygnacji z pracy to zły menedżer. 

 


Kim jest Koordynator

Dzisiaj przyjrzymy się z bliska stanowisku w strukturze firmy, które w branży piekarsko-cukierniczej, najczęściej jest określane mianem „koordynatora”. Jest to osoba, która w hierarchii firmy znajduje się nad sprzedawcami i kierownikami sklepów, dbając o tworzenie efektywnego zespołu sprzedaży. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, podlega kierownikowi/dyrektorowi sprzedaży lub bezpośrednio zarządowi firmy. Rola koordynatora w tej konkretnej strukturze jest zdecydowanie inna niż wszystkich kierowników w firmie z jednego prostego powodu. Jest to jedna z nielicznych lub jedyna osoba, która ma pośrednią lub bezpośrednią styczność z klientami firmy, ma możliwość obserwacji zachowań klientów w sklepach firmowych, a także pozostaje w stałym kontakcie ze sprzedawcami, mając tym samym możliwość prowadzenia ciekawych rozmów, badań i zmian. Pod tym względem, jest to wyjątkowa osoba w firmie, będąca łącznikiem sprzedawców i informacji od nich pochodzących, które za jej pośrednictwem mogą dotrzeć do osób decyzyjnych zatwierdzających procedury i standardy.

Kluczowe role Koordynatora

Zakres obowiązków koordynatora nie jest uniwersalny i jest tworzony indywidualnie do potrzeb danej firmy. W zależności od wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, jego charakteru, a także innych zmiennych, może diametralnie różnić się od zakresu obowiązków koordynatora pracującego w  innej firmie o działalności bliźniaczej. Najczęściej spotykana rola tej osoby zamyka się w aspektach organizacyjno-administracyjnych z domieszką nadzorowania codziennych procesów oraz przekazywania podstawowych informacji. Mimo to, stanowisko koordynatora stanowi ogromny potencjał dla rozwoju firmy, pod warunkiem, że jest on wykorzystany we właściwy sposób. Właśnie dlatego, wśród całego zakresu obowiązków koordynatora, wyodrębniliśmy trzy kluczowe role, które mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy. Poniżej opisujemy każdą z nich.

Organizacja zadań i zespołu w oparciu o zasoby oraz przewodzenie mu

Organizacja sklepów oraz zespołu pracowników to jedna z kluczowych ról. Nie mówimy tu jednak o pracy czysto administracyjnej i wypełnianiu harmonogramów, a raczej o poznaniu potencjału poszczególnych sklepów oraz swoich pracowników, łącząc ich kompetencje w efektywne zespoły. Koordynator powinien znać swoich sprzedawców oraz ich mocne i słabe strony, co pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne talenty sprzedawców, a także potencjał finansowy danego punktu handlowego. Bliski kontakt z pracownikami pozwala również na analizę potencjału, dzięki czemu w perspektywie czasu, firma może w trwałym procesie rekrutacji testować potencjał nowych pracowników i pozostawiać tych o najlepszych umiejętnościach.

Tworzenie procedur i standardów w oparciu o monitorowanie zachodzących procesów

Koordynator powinien uważnie obserwować zachowanie rynku, przewidywać potrzeby klientów oraz racjonalizować wewnętrzne procedury organizacyjne związane z funkcjonowaniem sklepów. Jeżeli klientów przyciąga zapach i gorący wyrób, piec powinien pracować przez cały dzień w rozsądnych odstępach czasu. Jeżeli do zakupu zachęca degustacja, powinna ona odbywać się w przemyślany i zorganizowany sposób. Jednocześnie warto, aby koordynator tworzył standardy, ujednolicając je dla wszystkich sklepów firmowych i partnerskich, by podnosić jakość doznań klientów. Standardy te są zauważalne zarówno dla klientów odczuwających większy komfort podczas zakupów, jak i dla pracowników, którzy od czasu do czasu pracując z konieczności w innym punkcie sprzedaży, nie poczują się jak w obcym miejscu.

Planowanie celów, motywowanie zespołu oraz dbanie o informację zwrotną   

Zakładając, że koordynator wywiązuje się z roli opisanej w pierwszym punkcie, wówczas może współpracować ze swoimi sprzedawcami niemalże jak z partnerami, na wysokim poziomie zaufania. Wówczas wspólne planowanie ambitnych, ale realnych celów powiązanych z ukierunkowaniem na aktywną sprzedaż, nagrodzoną adekwatnymi premiami, nie powinno stanowić problemu. Częsty kontakt z podwładnymi, wspieranie, docenianie i chwalenie ich, a nawet umiejętne delegowanie zadań, połączone z budowaniem pewności siebie, to narzędzia, które każdy koordynator powinien stosować tak często jak to możliwe. Warto zadbać o informację zwrotną, by pracownik kilka razy w miesiącu poznał aktualne wyniki w stosunku do planowanego celu. Wszystkie te element przekładają się na efektywność, a efektywność na dodatkowe wynagrodzenie zależne od wyników. Jednocześnie jest to najlepsza droga, by wykreować zadowolonego, dobrze opłacanego i spełnionego pracownika, który nie będzie miał powodów, by odchodzić do firmy konkurencyjnej.

 

 

Jak poznać wartość Koordynatora

Stanowisko koordynatora wymaga szerokiego zakresu umiejętności, wśród których znajdują się umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, delegowanie zadań, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, a przede wszystkim logiczne myślenie. Jak zatem poznać, czy koordynator zatrudniony w firmie jest osobą efektywną i wartościową, skoro nie da się oszacować czasu potrzebnego na przemyślenie ważnych spraw, kontaktów z pracownikami, organizacji oraz wdrażania nowych standardów? Naszym zdaniem istnieją dwie drogi. Jedna z nich to ocena poszczególnych działań według z góry ustalonych sztywnych kryteriów. Druga to odpowiedzenie sobie na pytania, być może nieco górnolotne i trudno uchwytne, „jaka jest definicja idealnego koordynatora, a także jaka jest osoba zatrudniona w firmie na jej tle?” Na te pytania warto odpowiedzieć sobie samemu, jednak nasza definicja koordynatora jako idealnego pracownika brzmi, „jest to osoba, która potrafi doprowadzić do spełnienia oczekiwań trzech stron, a więc oczekiwań pracownika względem miejsca pracy, oczekiwań klienta względem miejsca zakupów oraz oczekiwań zarządu względem realizacji wizji i celów firmy”.

Warto zapewnić wsparcie, którego potrzebują

Warto przyjrzeć się pracy koordynatorów w swojej firmie. Warto, ponieważ osoby te wykonują ciężką pracę, która wymaga wszechstronnych umiejętności. Nie zawsze jednak wykonują ją właściwie i efektywnie, a tym bardziej w sposób przemyślany. Mogą mieć lepsze efekty, lepiej zarządzać czasem, stanowić większe wsparcie dla sprzedawców oraz prowadzić do większej sprzedaży. Każdy z nich ma swoje ukryte talenty, które można oszlifować. Każdy ma deficyty, które może nadrobić. To nie jest proste, ale jednocześnie nie jest trudne, jeśli wiesz jak tego dokonać.

Klinika Rozwoju >>> KLIK!