Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Wpływ relacji pracowników na kondycję firmy

dodano , Redakcja PS

Rozpadające się relacje to popularny problem, który dotyka coraz większą liczbę przedsiębiorstw. Dotyczy on zarówno pracowników biurowych, pracowników produkcji, jak i przedstawicieli pracujących w terenie, wpływając na współpracę między działami.

W wielu firmach symptomy nadejścia problemu można obserwować od dłuższego czasu. Pandemia jedynie go spotęgowała, uwydatniając najsłabsze ogniwa w systemie organizacji.

materiał z cyklu: Klinika Rozwoju

Współpraca komórek w organizacji
Świadome zarządzanie przedsiębiorstwem uwzględnia budowanie kultury organizacyjnej, która wpływa na podtrzymywanie relacji między pracownikami. Każdy pracodawca, tworząc strukturę firmy, doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważną wartością jest pracownik oraz jego potencjał. W ramach rozwoju organizacji często dochodzi do zmian, które mogą powodować destabilizację poszczególnych działów. Gwałtowna reorganizacja może zaburzać dotychczasowy ład i poziom współpracy między poszczególnymi komórkami organizacji.

Możliwych przyczyn pojawienia się podobnych problemów jest wiele. Wśród najpopularniejszych często wymienia się: brak wspólnego celu, brak jasno określonych procedur i zasad komunikacji, aż po wydłużoną drogę decyzyjności. Jeżeli dodamy do tego brak współpracy między menedżerami działów, a także nieczytelny i niedopasowany system motywacyjny, wówczas, problemy te w szybkim tempie mogą wpłynąć na efektywność realizowanych zadań.

Trzeba być świadomym, że każda firma w pewnym momencie swojego istnienia przechodzi mniejsze lub większe problemy. Warto więc na bieżąco monitorować sytuację oraz przeciwdziałać tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć eskalacji problemu. Brak reakcji w odpowiednim momencie może mieć negatywny wpływ na wyniki firmy, a nawet wywrzeć konsekwencje długoterminowe wśród pracowników, przyspieszając wypalenie zawodowe.

Relacje w zespole
Budowanie relacji w zespole nie zawsze należy do łatwych zadań. Pamiętajmy, że złożony jest on z osób o różnych osobowościach i kompetencjach. Zachowanie ludzkie determinowane jest przez wiele zmiennych, wśród których możemy wymienić chociażby pochodzenie, nawyki, charakter czy temperament. To wszystko powoduje, że różnimy się od siebie, a firma staje przed wyzwaniem pogodzenia wszystkich członków grupy w jednej przestrzeni i ukierunkowania ich na cel.
W dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie zarówno pracodawca, jak i pracownicy, przekraczając próg miejsca pracy, mają często te same oczekiwania. Każdy z nich pragnie odnaleźć się w przestrzeni umożliwiającej realizowanie celów, w towarzystwie kompetentnych i zaangażowanych osób, które pomagają w ich osiąganiu. Właściciel firmy pragnie mieć przy swoim boku partnerów, którzy będą gotowi, aby przejąć odpowiedzialność i konsekwentnie realizować powierzone zadania. Wskazując pracownikom odpowiednią drogę, można sprawić, aby byli gotowi osiągać wyznaczone cele oraz rozwijać się.Organizacja zespołu w oparciu o analizę potencjału i relacje
Zdarza się, że w procesie reorganizacji firmy wprowadzane zmiany wpływają na relacje poszczególnych pracowników oraz całych zespołów. Gdy przeanalizujemy ten proces, okazuje się, że warto uwzględnić w nim również poznanie osobowości, talentów i deficytów pracowników. Różnorodność członków zespołu często stanowi o jego sile i uniwersalności, a także pozwala na szybszą realizację zadań. Tu z pomocą przychodzi psycholog biznesu, który posiada narzędzia pozwalające na szczegółowe poznanie i analizę typów osobowości, wyodrębnienie motywatorów i innych indywidualnych cech.

Menedżer zarządzający zespołem posiadający odpowiednią wiedzę opartą o raport psychologa biznesu jest w stanie w efektywny sposób wpływać na organizację i efektywność grupy, począwszy od sposobu delegowania zadań, przekazywania decyzyjności, aż po motywowanie i nagradzanie właściwe dla danego pracownika. Świadomość talentów poszczególnych członków grupy może stanowić solidny fundament realizacji zadań opartych o cel. Dlatego ważną rolę pełni zewnętrzne wsparcie psychologa biznesu, który nie pojawia się z jednorazową wizytą, lecz stanowi wsparcie całego zespołu, a także menedżera przez długi czas, co pozwala niwelować błędy i nieporozumienia.

Nie ma relacji bez komunikacji
Podczas budowania trwałych relacji nie może zabraknąć właściwej komunikacji. Przepływ informacji, szczególnie ze strony kierownika zespołu, często nie pokrywa się z oczekiwaniami pracowników. Po realizacji zadania pracownicy oczekują informacji zwrotnej na temat efektów swojej pracy, jednak rzadko kiedy kierownik te informacje przekazuje. Powodem tej sytuacji może być brak świadomości kierownika, jakie oczekiwania ma pracownik.

Innym popularnym powodem takiego zjawiska jest dyskomfort, który odczuwa kierownik przy przekazywaniu tego typu informacji. Często przekazanie negatywnej informacji wywołuje stres, który powoduje rezygnację z jej przekazania. Ważne jest więc zapewnienie właściwej drogi rozwoju całej grupy, a przede wszystkim jej kierownika, a także ukierunkowanie na kluczowe elementy zarządzania, delegowania zadań i motywacji. Pamiętajmy o opisanej umiejętności przekazywania informacji zwrotnej, tym bardziej że istnieją proste metody pozwalające na przygotowanie czytelnego i rzetelnego przekazu.

Relacja oparta o wspólny cel
Jedną z form budowania relacji w organizacji jest ustalenie wspólnych celów pośrednich, łączących ze sobą poszczególne komórki organizacji na właściwych etapach działania. Ustalone cele są w stanie wygenerować mierzalne informacje ukazujące poziom współpracy między działami. Jeżeli dodatkowo do poszczególnych etapów zostanie dopasowany system motywacyjny, wówczas działy zaangażowane w projekt, otrzymując wspólny cel, będą zmotywowane do prowadzenia trwałej i efektywnej współpracy.

Zdalne wsparcie eksperta
Pamiętajmy, że na końcu każdego z zaplanowanych zadań jest człowiek, który odpowiada za ich realizację. Warto dać ważnemu dla organizacji pracownikowi wsparcie, a więc osobę, do której będzie mógł zwrócić się w razie merytorycznych pytań oraz potrzeby rozwiązania zawodowych problemów. Popularne benefity powoli przestają pełnić istotną rolę nie dlatego, że na dany moment siłownie są zamknięte, lecz dlatego że zapotrzebowanie na mentalne wsparcie w wymagającym okresie jest znacznie większe, tym bardziej że ma bezpośrednie przełożenie na efektywność i jakość wykonywanej przez pracownika pracy.

* * *

To jedynie wstęp do zasad budowania zdrowej relacji w organizacji. Każde działanie powinno być dopasowane indywidualnie do charakterystyki danej firmy. Podjęte działania powinny uwzględniać wiele zmiennych, jak cele firmy i motywacja do ich osiągnięcia. Warto, aby proces ten przebiegał pod nadzorem zewnętrznych specjalistów rozumiejących potrzeby branży.O autorach:

Michał Rusek – przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i szkoleniowiec, publicysta o ostrym piórze. Autor książki i wydawca posiadający na swoim koncie ponad 300 publikacji eksperckich w magazynach biznesowych
Katarzyna Zejdler – przedsiębiorca, psycholog biznesu, która rozwija talenty i wypełniania deficyty zawodowe. Pomaga stać się efektywnym w pracy, kładąc duży nacisk na jednoczesne zwiększenie zadowolenia z jej wykonywaniaPorozmawiaj z nami o organizacji swojej firmy, rozwoju pracowników oraz systemach motywacyjnych i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.
Zadzwoń lub napisz: tel. 504 905 968, e-mail: biuro@klinikarozwoju.pl.

 

 

Uwaga!
PALMA DO WYPIEKÓW –  ODBIERZ KUPON NA MARGARYNĘ
PRZYJDŹ DO NAS Z WYCIĘTYM KUPONEM Z MISTRZA BRANŻY (str. 27) I ODBIERZ 10KG MARGARYNY BIELSKA GRATIS!
WAŻNE DO 30.03.2021