Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Rola opakowania w budowie wizerunku marki

dodano , Redakcja PS

Projektowanie komunikacji z klientem w oparciu o wartości

Współczesny klient to wszech­stronnie wyedukowany i świa­domy uczestnik rynku. Dlatego coraz trudniej dotrzeć do niego z komu­nikatem, który wzbudzi jego zaufanie na tyle, by uwierzył, że składana mu w nim obietnica jest zgodna z jego oczekiwaniami i potrzebami, często nawet nieuświadomio­nymi. Przedsiębiorcy coraz częściej szukają oryginalnego i autentycznego w przekazie sposobu dotarcia do klienta. Definiują swo­ją tożsamość biznesową w oparciu o uni­katowy pakiet:
• wartości, jakie wyznają pracownicy, postawy i normy zachowania, jakie przyjmują w czasie realizacji zadań i w procesie obsługi,
• oraz emocje, jakie wywołują ich pro­dukty i usługi w czasie ich użytkowania przez klientów.Na tej podstawie identyfikują, czyli wybie­rają, formy komunikacji z odbiorcą. Wiedza o marce to nie tylko zapewnienia co do cech danego produktu czy jej ra­cjonalne zalety. Wiedza o marce obejmu­je wszystkie idee i sygnały jej dotyczące, jakie docierają do nas z rozmaitych źródeł: od niepowtarzalnego zapachu czy smaku po kształt i kolory opakowania czy logo. Przyjęcie takiej definicji oznacza, że co­dziennie docierają do nas tysiące komuni­katów, które dostarczają pewnej wiedzy o markach. To właśnie te detale przesą­dzają, jak odbierana jest nasza marka, to dzięki nim możemy zbudować wyjątkową relację z klientem, do którego docieramy za pomocą różnych bodźców, i aktywujemy wszystkie jego zmysły.

Źródło: r. HeatcH, Ukryta moc reklamy. co tak naprawdę wpływa na wybór marki? „JaK przetwarzamy wiedzę 
o marKacH?”, GdańsKie wydawnictwo psycHoloGiczne, GdańsK 2006, s.53-54.


Według badań przeprowadzonych przez „The New York Times” wiele firm wytwa­rzających artykuły konsumpcyjne nie po­strzega już opakowań wyłącznie jako po­jemników przechowujących produkt. „Zmiana ta wynika głównie z rozwoju inter­netu i setek kanałów telewizyjnych, bo to oznacza, że specjaliści od marketingu nie mogą już liczyć, że klient zetknie się z ich reklamą. Aby podnieść sprzedaż, wykorzy­stują butelki, puszki, pudełka i torebki, by w ten sposób przyciągnąć wzrok konsu­mentów, którzy większość decyzji o zaku­pie podejmują w ostatniej chwili, gdy stoją już przy danym regale.”

Źródło: prodUct packages now shoUt to get yoUr attention, „tHe new yorK times”, auGust 10, 2007.

 

Od wartości i emocji do opakowania
Kiedy przyjrzymy się i zidentyfikujemy typy konsumentów przez pryzmat ich wartości, okaże się, że są one dobrym punktem wyjścia do projektowania opakowań. Z wartościami nierozerwalnie wiążą się emocje, które z kolei mają wpływ na decyzje. Dlatego zawsze warto zastanowić się, jakie emocje będą towarzyszyły klientom w procesie zakupu. Na kolejnych stronach porównuję wybrane opakowania herbat i produktu piekarniczego/ cukierniczego, przemyślane i zaprojektowane pod kątem wartości i emocji wywoływa­nych u konkretnych konsumentów. Na tych przykładach (poniżej) najlepiej widać kształtowanie się nowej jakości komunikacji z klientem w oparciu o kodeks wartości, który wywołuje określone emocje i gwarantuje budowę unikatowego systemu identyfikacji wizualnej dla każdej firmy, wyróżniającej ją na tle konkurencji.

Każdy przykład zawiera „Mapę wartości”, która:
• identyfikuje konsumenta (ekolog, innowator, pragmatyk itp.)
• nazywa emocje, które wywołują opakowania (spokój, zachwyt, radość, uznanie, za­ufanie)
• określa wartości różnych konsumentów (np. równowaga, twórcza logika, zaspoka­janie ambicji, odwaga twórcza itp.), do których bezpośrednio nawiązują rozwiązania w opakowaniach.

 

 

 

przykład


 Zestaw 8 herbat ziołowych, inspirowany książką „Terapia”. Każde opakowanie zostało wykonane z ekologicznego papieru, a składa się z 8 różnych saszetek zawierających mieszanki składników o właściwościach relaksacyjnych i uspokajających.
Źródło: Https://www.beHance.net/Gallery/7527379/tisane-tHerapy


HORNEA
Nowy wielofunkcyjny system owijania chleba i ciastek, który można dostosować do każdego rozmiaru. Składa się z rolki papieru pergaminowego z wydrukowanymi recepturami, sporządzonymi przy użyciu ekologicznego i nadającego się do recyklingu czarnego atramentu. Jest to wielofunkcyjny system pakowania; po spełnieniu roli opakowania do owijania pieczywa może być nadal używany jako papier do pieczenia w domu. Hornea dąży do tego, aby być przyjaznym dla środowiska poprzez ograniczenie zaśmiecania planety.
Https://www.beHance.net/Gallery/16390007/Hornea-eco-pacKaGinG

 

przykładHerbaciane koszulki to idea przyciągająca uwagę konsumenta opakowaniem zbiorczym w kształcie szafy, w środku której wiszą pojedyncze koszulki herbaty.
Źródło: www.aslicaGlar.wordpress.com, desiGn soon mo KanG


THElMA’S COOKIES CIASTECZKA Z PIEKARNIKA
Thelma's to firma prowadzona przez matkę i syna: lanę i Derecka lewisów. Koncepcja opracowana przez Estilo Escandinavo została zainspirowana tym, co robi ich firma, dostarczając ciepłe, świeże ciasteczka prosto z piekarnika.
Źródło: Https://diGitalsynopsis.com/inspiration/35-creative­-product-pacKaGe-desiGns/

 

przykładKoncepcja opakowania herbaty inspirowana choinką. Boże Narodzenie to czas spotkań z ludźmi, z którymi jesteśmy blisko. Dlatego każde drzewo ma dwie torebki z herbatą. Herbata świąteczna zachęca do spędzania czasu z ukochaną osobą i picia gorącego napoju.
Źródło: Http://www.toxel.com/inspiration/2011/12/08/cHristmas-tea/
desiGn maJa matas, Kresimir milolozę i Jozo matas


BREAD & BUTTER
Projekt organicznej koncepcji chleba stworzony przez Morgan Rose. Wyzwaniem było przeprojektowanie opakowania torby
chlebowej, aby stało się interaktywne i wielofunkcyjne. Głównym celem działań było stworzenie pakietu, który byłby używany zarówno jako urządzenie tnące, jak i do przechowywania produktu. Projekt obejmuje torebkę, która zakrywa chleb, i podstawę, która służy do cięcia chleba.
Źródło: Http://cHevaliercorp.com.au/daily-inspiration/

 

przykład

Idealny prezent dla fana herbaty. Ten pakiet jest prostym pudełkiem w kształcie trójkąta. Po otwarciu widać kilka kolorowych linii torebek z eleganckiego papieru.
Źródło: www.trendinGpacKaGinG.com, desiGn Kresimir miloloza


BONE-APPETIT
Piekarnia Bone-Appetit to miejsce, do którego konsument może nie tylko wejść ze swoim psem, ale też zjeść z nim posiłek. 

Źródło: Http://Jayce-o.bloGspot. com/2013/01/creative-baKery-caKe­-pacKaGinG-desiGns.Html


opracowanie
dr inż. Alina Śmiłowska, strateg, innowator, humanista 
Kontakt tel.: 509 099 513 www. grupa-projektowa.com