Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Dlaczego warto wybrać Polskie Eko?

dodano , Redakcja PS

Ekogala w Jasionce k. Rzeszowa jak co roku przyciąga zwolenników żywności produkowanej ekologicznie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć stowarzyszenia Polska Ekologia, które aktywnie promuje bliskie jej idee od 13 lat.

„Wybieram Polskie Eko” – pod takim hasłem Stowarzyszenie Polska Ekologia zorganizowało promocję polskiej żywności ekologicznej podczas targów „Ekogala”. Celem projektu, finansowanego przez fundusze promocji mięsa wieprzowego, wołowego, owoców i warzyw oraz zbóż i przetworów zbożo­wych, była edukacja konsumenta na te­mat korzyści spożywania polskiej żywności z ekologicznym znakiem jakości, a także zachęcenie do świadomych zakupów. Była to także dobra okazja, by pokazać różno­rodność i bogactwo polskiego piekarstwa korzystającego z ekologicznych surowców. W ramach projektu przez dwa dni orga­nizowano m.in. wypiek tradycyjnego pol­skiego chleba, realizowany według pomy­słu mistrza Czesława Meusa. Za pieczywo i ich produkcję odpowiadał mistrz piekarski z piekarni Buczek z Krakowa razem z uczen­nicami Zespołu Szkół Gospodarczych z Rze­szowa. Wszystkie chleby były wytwarzane na naturalnym kwasie żytnim z mąk eko­logicznych.

 

Asortyment był bardzo uroz­maicony. W strefie można było spróbować chlebów 100% żytnich, pszenno-żytnich, żytnio-pszennych, z dodatkiem świeżo mie­lonego ziarna żyta, różnych ziaren kon­sumpcyjnych czy płatków zbożowych. Nie­małą furorę zrobił też wypiek z pogranicza gastro – chleb z boczkiem i kiełbasą z do­datkiem świeżego rozmarynu.

Dzięki projektowi „Wybieram Polskie Eko” konsumenci dowiedzieli się od ekspertów nie tylko, dlaczego warto wybierać polską żywność ekologiczną, ale też co gwaran­tuje konsumentom unijny znak jakości EKO (zielony listek). Bez wątpienia pokazy wy­pieku chleba na żywo oraz degustacje prze­konały smakoszy, że polska żywność jest najsmaczniejsza i najzdrowsza.

Chleby żytnie, mieszane, przygotowane na
bazie certyfikowanych mąk ekologicznych,
na naturalnym kwasie żytnim, wypiekane
w formach kwasoodpornych – to najlepsza
gwarancja smaku i zdrowia

odznaczenia Polskiej Ekologii

Białe Bociany i Bocian Kulinarny rozdane!


Jak co roku przy okazji Ekogali Stowa­rzyszenie Polska Ekologia zorganizo­wała konferencję oraz uroczystą ko­lację w hotelu Nowy Dwór w Świlczy. W 2019 roku stowarzyszenie obcho­dziło 13-lecie działalności, w związku z czym zarząd uhonorował wybranych członków specjalnymi nagrodami w postaci pamiątkowych grawerto­nów, certyfikatów i nowego odzna­czenia – „Bociana Kulinarnego”.

– Z roku na rok rośnie grono członków Polskiej Ekologii, którzy aktywnie wspie­rają działania stowarzyszenia, mające na celu popularyzację żywności ekologicznej w polskim społeczeństwie i podnoszenie świadomości konsumentów. Bardzo się cieszymy, że wśród firm najliczniej repre­zentowana jest branża przetworów zbożo­wych – podkreślił prezes stowarzyszenia Polska Ekologia Paweł Krajmas, dodając, że duża w tym zasługa Czesława Meus, mistrz piekarstwa i cukiernictwa.

 

 

– Szcze­gólnie jesteśmy dumni, że przystępują do nas również uczelnie, instytuty i firmy: producenci sprzętu, który ma wpływ na prozdrowotność produktów spożywczych. W tym miejscu chciałbym wyróżnić firmy, które wyposażyły naszą minipiekarnię. To dzięki nim możemy organizować wypiek ekologicznego pieczywa, bułeczek, pizzy czy zapiekanek w czasie różnych targów, eventów. Dziękuję firmom: Wiesheu za wspaniały piec piekarniczy, państwu Mo­nice i Tomaszowi Korzeniewskim za stoły, wózki i formy z blachy kwasoodpor­nej idealne do rzemieślniczej piekarni, Pio­trowi Połomskiemu – za młynki Mock­mill do mielenia ziarna zbóż i przypraw na świeżo, firmie Marxam – za miesiarkę z wymiennymi dzieżami, podnoszoną głowicą i płynną regulacją obrotów, dyr. Pawłowi Kadłubowskiemu i Polskim Młynom – za całoroczne zaopatrzenie w najwyższej jakości ekologiczne mąki, płatki, ziarna – dodaje Czesław Meus, przewodniczący Ko­misji Rewizyjnej stowarzyszenia. Wymie­nione firmy otrzymały nagrody i certyfikaty „Białego Bociana”.

Tego wieczoru wyróżnio­no również Krzysztofa Kluczyńskiego – właściciela młyna Ekooaza, Kazimierza Jachymskiego prowadzącego rodzinny młyn ekologiczny Jachymscy oraz Marię Siej – właścicielkę Cukierni z Lubartowa. Po raz pierwszy przyznano nagrodę „Bo­ciana Kulinarnego” – jednym z laureatów był Krzysztof Bryjka, zdobywca tytułu „Master Baker Bakepol 2019”, mistrz pie­karstwa z piekarni Pasol-Paco ze Świdnicy.
– Trudno wymienić wszystkich nagrodzo­nych, jednak z całego serca dziękuję, że są z nami w Polskiej Ekologii oraz wspierają nasze działania na rzecz zwiększenia popu­larności żywności ekologicznej – podkreślił Czesław Meus.