Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Konferencja „Jakość surowca warunkiem jakości produktu finalnego” w Krynicy Morskiej

dodano , Redakcja MW, materiał promocyjny

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do udziału w XXXIV Konferencji w Krynicy Morskiej „Jakość surowca warunkiem jakości produktu finalnego” w dniach 22 - 25 maja 2013 roku

Informacja o warunkach uczestnictwa w Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.ibprs.pl

W programie XXXIV Konferencji przewiduje się referaty, które dotyczyć będą m.in. następującej tematyki:

 • Ocena wartości wypiekowej mąki żytniej na podstawie parametrów krzywych pęcznienia
 • Współzależność pomiędzy cechami jakościowymi ziarna, mąki i pieczywa żytniego
 • Gęstość ziarna w stanie zsypnym a uzyskiwany wyciąg mąki
 • Wartość technologiczna odmian pszenicy uprawianych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat
 • Mixolab – możliwość efektywniejszej współpracy między młynem a piekarnią
 • Relacja  ilości glutenu mokrego i zawartości białka a cechy reologiczne mąki pszennej
 • Potencjalne możliwości wykorzystania otrąb pszennych nie tylko na cele paszowe
 • Ocena jakości otrąb zbożowych na cele paszowe
 • Nowoczesne ilościowe testy diagnostyczne dotyczące mikotoksyn
 • Aktualna sytuacja na światowym i krajowym rynku pszenicy
 • Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy
 • Kontrola parametrów procesu technologicznego w celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów piekarskich
 • Kontrola mikrobiologiczna warunków produkcji w zakładzie piekarsko–ciastkarskim
 • Badania  mikrobiologiczne gotowych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
 • Nowe rozporządzenia dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych


Kontakt:

tel. 22 849 04 03
e-mail: zpzip@ibprs.pl