Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Bezpieczna Piekarnia na Śląsku

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 16 listopada 2011 roku odbyło się seminarium podsumowujące działania kontrolne w ramach programu prewencyjnego „Promocja prawa pracy oraz przepisów dotyczących spełnienia przez maszyny i urządzenia wymagań zasadniczych i minimalnych w zakładach piekarniczych”.

Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożeń związanych z pracą w piekarni na przykładzie wypadków przy pracy, jakie zdarzyły się w ostatnich latach oraz omówienie wymagań minimalnych w stosunku do maszyn piekarniczych. Ponadto zaproszeni na seminarium śląscy laureaci konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. „Bezpieczna Piekarnia” otrzymali dyplomy Okręgowego Inspektora Pracy wKatowicach za szczególną dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników oraz pakiety środków ochrony indywidualnej ufundowane przez ZUS.