Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Sprawdź lepkość swojej czekolady

dodano , avg, materiał promocyjny

Lepkość czekolady to jeden z ważniejszych parametrów dotyczących produkcji czekolady i pracy z nią. Nowoczesna technologia pozwala z łatwością sprawdzić ten aspekt.

Płynność czekolady jest ważnym aspektem dla producenta, ponieważ wpływa na charakterystykę przetwarzania maszyn do oblewania lub formowania wtryskowego. Jeśli czekolada jest zbyt lepka, nie można uzyskać jej cienkiej warstwy, a pęcherzyki powietrza mogą z niej nie wydostać się, dopóki nie stwardnieje. Lepkość zależy głównie od zawartości tłuszczu - im więcej tłuszczu, tym większa płynność. Jednocześnie im mniejsza wielkość cząstek kakao, cukru i ciał stałych mleka, tym mniejsza płynność (ze względu na zwiększenie powierzchni, którą powinna pokryć faza tłuszczowa).

Firma AVG oferuje urządzenia potrzebne, między innymi do regulacji i pomiaru lepkości czekolady (i nie tylko). Technologia umożliwia wyświetlanie wartości pomiaru oraz regulacja lepkości za pomocą pojedynczych lub kombinowanych ze sobą jednostek centralnych. Do wyboru są różne skale, opcjonalnie z możliwością używania do 4 różnych rozpuszczalników, możliwość programowania podawanych ilości.

 

Oprócz tego dostępne są urządzenia:

Czujniki do kontroli lepkości – czujniki z opadającym cia­łem ViscoStar i Compact, czujniki rotacyjne do pojemników i do zastosowania w produkcji inline oraz opcjonalnie w wer­sji przeznaczonej do stref zagrożonych wybuchem. W ofercie znajdują się również czujniki z funkcją pomiaru temperatury oraz inne warianty przygotowywane na życzenie klienta.

Wiskozymetry rotacyjne ViscoLab – urządzenia przezna­czone do pomiaru lepkości w warunkach laboratoryjnych oraz innych zastosowań offline z szybkim wyświetlaniem wartości oraz funkcjami do analizy.

Kontroli temperatury – skrzynki kontrolne do ogrzewa­nia i chłodzenia, np. z zestawami zbiorników, wymiennikami inline lub przewodami grzewczymi, o wydajności chłodzenia i ogrzewania od 0,5 do ponad 20 kW.

Urządzenia do kontroli poziomu poprzez czujniki ultra-dźwiękowe lub wibracyjne, w tym automatyczne funkcje na­pełniania np. przez zawory dozujące lub aktywację pompy, opcjonalnie bezpośrednio wyświetlane na czujnikach.

Systemy mieszania, dozowania i napełniania szerokiego spektrum cieczy, powłok i mieszanin rozpuszczalników, np. w bran­ży spożywczej, samochodowej, poligraficznej i odlewniczej.

Systemy kontrolne dla płynów, np. pomiar pH, pomiar przepływu i kontrolę zużycia w rurociągach i zestawach zbior­ników. Dostępne są także pomiary ciśnienia i temperatury.

Jednostki sterujące powłoką – systemy MCS dla różnego rodzaju cieczy (np. lakierów i farb) z funkcją chłodzenia/pod­grzewania, mieszadłem i automatycznym dozowaniem poprzez pompy wraz z systemy czyszczenia.

Przenośne zestawy zbiorników – pojemniki posiadają funkcje bezpośredniego zastosowania w standardowych i nie­standardowych liniach produkcyjnych, analizę zużycia dowolnej cieczy lub substancji.


W ofercie dostępne są ponadto pompy rotacyjne, perystal­tyczne, bębnowe i wiele innych; mieszadła do optymalizacji procesów mieszania; zbiorniki, rury i konstrukcjepojemniki i róż­ne konstrukcje np. ze stali nierdzewnej, tworzywa lub aluminium; rury; akcesoria: filtry, szybkozłączki itd. oraz kubki pomiarowe i akcesoria.

AVG Service Sp. z o.o. ul. Dubois 48, 93-474 Łódź
Kontakt: Sebastian Rabiega, e-mail: sebastian.rabiega@avgservice.pl
T: +48 660 127 951