Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Piece termoolejowe – poznaj technologię przyszłości

dodano , ibis, materiał promocyjny

Piece termoolejowe przystosowane do intensywnej eksploatacji są idealnym rozwiązaniem dla piekarni rzemieślniczych, dużych i przemysłowych. Dedykowane są piekarzom wymagającym najwyższej jakości wypieku. Rachunki za gaz niższe nawet do 75%!

Technologia produkcji oraz doskonałe materiały zapewniają ich długoletnią żywotność, generując znaczne oszczędności energii. Tego typu piece zajmują małą powierzchnię w piekarni w stosunku do ich powierzchni wypiekowej. Konstruk­cja zapewnia jednakowy rozkład temperatury w płytach grzewczych, ponieważ olej termalny (nośnik ciepła) nieustannie tłoczony jest przez pompę z uszczelnieniem magnetycznym. Za­stosowana technologia grzewcza i budowa pieców dają gwarancję równomiernego wypieku i zapewniają piekarzowi powtarzalność. Piece termoolejowe wyposażone są w nowoczesny system ste­rujący na bazie komputera, który nieustannie nadzoruje prawi­dłową pracą urządzeń. Zasada ogrzewania jest podobna do instalacji centralnego ogrze­wania stosowanego w budownictwie mieszkaniowym (kocioł cen­tralny z siecią rur i kaloryferów) z tą różnicą, że płynem rozpro­wadzającym ciepło (nośnikiem grzewczym) nie jest woda, lecz olej syntetyczny o dużej pojemności cieplnej. Kocioł grzewczy to kompletna jednostka, składająca się z wymiennika ciepła, palnika, pompy cyrkulacyjnej, sterowania elektrycznego oraz wszystkich niezbędnych do zapewnienia obsługi i bezpieczeństwa czujników i regulatorów. Powierzchnia grzejna kotła składa się z wytrzyma­łych na podwyższone temperatury rur, które są uporządkowane w dwie cylindryczne spirale (wężownice). Wiązka rur jest tak uło­żona, że przy minimalnym obciążeniu powierzchni grzejnej można osiągnąć optymalne warunki spalania.

 

Energia wytworzona podczas spalania na poziomie palnika jest przekazywana do nośnika ciepła w wężownicy (umieszczonej w środku kotła), a następnie tłoczona za pomocą pompy do pie­ca. Podczas pieczenia bardzo ważna jest różnica pomiędzy tempe­raturą medium grzewczego i procesu. W piecach termoolejowych wsadowych IBIS wynosi ona tylko 25°C. Temperatura jest zawsze stabilna – nie występuje zjawisko spadku oddziaływania cieplne­go. Dzięki wysokiej akumulacji oraz doskonałemu przekazywaniu ciepła osiąga się doskonałe efekty pieczenia.

Piece wsadowe termoolejowe ze względu na idealną rów­nomierność i jakość pieczenia oraz stabilność temperatury na­dają się do wypieku szerokiej gamy produktów piekarniczych i cukierniczych.

Systemy termoolejowe produkowane przez firmę IBIS cha­rakteryzują się szybkim czasem gotowości do pracy. Czas roz­grzewania pieca o powierzchni wypiekowej 27 m2 od 25°C do 250°C nie przekracza 30 min. Właściwości syntetycznego oleju i zastosowana gruba izolacja termiczna pozwalają na akumula­cję dużej ilości energii. Ta cecha wpływa m.in. na to, że piece termoolejowe po zakończonym wypieku bardzo powoli tracą temperaturę – spadek na wyłączonym piecu wynosi < 10°C na godzinę postoju. Niezwykle krótki czas nagrzewania pozwala na szybkie wypiekanie produktów partia po partii oraz doskonałą jakość wypieku. Budowa pieca gwarantuje jego długowiecz­ność, ale przede wszystkim pozwala na pracę bez przerwy. Piece termoolejowe słynne są z bardzo wydajnych parownic
o unikatowej konstrukcji, które są w stanie zapewnić do 15 kg pary na pokład w ciągu godziny pracy, tzn. do 7,5 kg na ko­morę na wypiek.

System MONO-DUO
Pokładowy piec termoolejowy może zostać zbudowany w oparciu o dwa segmenty na zasadzie systemu podwójnego obiegu oleju termalnego. W praktyce daje to możliwość jednoczesnego wypie­ku różnego asortymentu. W piecu sześciokomorowym podzielo­nym na dwa segmenty w segmencie dolnym (3 pokłady) można wypiekać chleb w temperaturze np. 250°C, natomiast w trzech górnych komorach bułki w temperaturze np. 215°C.

 

Piece termoolejowe wózkowe IBIS PW to niezwykle wydajne i wszechstronne w zastosowaniu urządzenia łączące zalety pie­ców obrotowych i klasycznych pieców półkowych. Są wygodne w załadunku i rozładunku, gdyż proces ten polega na wjeździe i wyjeździe wózkami. W piecach 3-wózkowych wjazd i wyjazd do­datkowo wspomagane są mechanicznie, co znacznie usprawnia i przyspiesza obsługę. Prowadzenie w jednym piecu tradycyjnego wypieku asortymentu na płytach hertowych i z wykorzystaniem wózków na blachy lub formy nie stanowi problemu, ponieważ zestaw można wyposażyć w wózki z płytami hertowymi oraz specjalne wózki załadowcze i rozładowcze. To rozwiązanie techniczne łączące tradycję pie­ców półkowych z nowoczesnością, gdyż na obsadzenie 16 m2 po­wierzchni wypiekowej przez doświadczoną osobę potrzeba jedynie ok. minuty. Delikatna radiacja cieplna, zastosowanie termoobiegu oraz bardzo wydajny układ zaparowania zapewniają doskonałą jakość wypieku.

Piece termoolejowe firmy IBIS to obecnie najlepsze i naj­wydajniejsze piece na rynku. Cechują się stabilnością cieplną, łatwością obsługi, powtarzalnością i równomiernym wypiekiem, dzięki czemu każdy użytkownik będzie zadowolony. Aktualnie fir­ma IBIS jest głównym i wiodącym producentem tych pieców na polskim rynku.