Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Pełna kontrola żywności dla IJHRS

dodano , Redakcja PS

10 stycznia 2020 r. Sejm skierował do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Według zapisów tego aktu normatywnego będzie kontrolowana jakość handlową żywności na wszystkich etapach obrotu.

Według zapisów tego aktu normatywnego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma od 1 lipca br. kontrolować jakość handlową żywności na wszystkich etapach obrotu – od produkcji, przez przetwarzanie, aż po dystrybucję.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych został przyjęty przez rząd i przekazany do dalszego procedowania przez Sejm już we wrześniu 2019 roku. Wtedy to upływała kadencja bieżącego rządu i odbyły się wybory parlamentarne, w wyniku których wyłoniono nowych parlamentarzystów. W efekcie posłowie poprzedniej kadencji nie zdążyli zaakceptować projektu ustawy i musiał on zostać rozpatrzony ponownie przez nowo wybranych deputowanych. Doszło do tego 11 grudnia 2019 roku, a 10 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze czytanie, po którym akt prawny został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowa-stara instytucja
Jakie realne zmiany zajdą od 1 lipca br., gdy ma zacząć obowiązywać nowa ustawa? Najważniejsza dotyczy powierzenia jednemu organowi, a nie dwóm – jak dotychczas – pełnej kontroli nad jakością handlową żywności na każdym etapie obrotu. Dotąd pieczę nad żywnością produkowaną i sprzedawaną w Polsce sprawowały takie instytucje, jak Inspekcja Handlowa (IH) i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Pierwsza z nich podlega prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zajmuje się kontrolą jakości towarów żywnościowych w dystrybucji detalicznej i lokalach gastronomicznych (np. w sklepach, na targowiskach, w restauracjach). Druga natomiast jest pod pieczą ministra rolnictwa i sprawdza poziom jakości na etapie produkcji i sprzedaży hurtowej (np. bezpośrednio u wytwórców czy na giełdach produktów rolno-spożywczych). Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczej zakłada scedowanie wszystkich tych obowiązków na IJHARS. Ma to być możliwe dzięki włączeniu w struktury IJHARS części pracowników IH zajmujących się kontrolą żywności.

Łatwiej i szybciej
Jak można przeczytać w materiałach udostępnionych przez Centrum Informacji Rządu (CIR), powierzenie obowiązków kontroli jakości produktów żywnościowych na wszystkich etapach obrotu jednej rozbudowanej instytucji przyniesie korzyści nie tylko kontrolerom, ale też konsumentom. Wśród wymiernych efektów wymienianych przez m.in. autorów projektu ustawy pojawiają się najczęściej: ujednolicenie procedur, skrócenie czasu kontroli, wyeliminowanie sprzecznych interpretacji przepisów dotyczących kontroli jakości produktów rolno-spożywczych oraz lepszy nadzór nad jakością żywności. Po zmianach ma się także zwiększyć efektywność eliminowania z dystrybucji produktów niespełniających wskazanych na etykiecie standardów jakościowych oraz wykrywalność nieuczciwych praktyk, np. dotyczących fałszowania żywności. Według CIR po wprowadzeniu w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych nadzór nad jakością handlową żywności będzie przejrzysty i skonsolidowany.