Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Mniej kontroli, zdrowsza żywność

dodano , Redakcja PS

Takie między innymi mają być efekty utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. O przyjęciu projektu dotyczącego jej powstania poinformował Rafał Bochenek, rzecznik rządu. Nowa organizacja ma zacząć funkcjonować od stycznia przyszłego roku.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) ma przejąć wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które zgodnie z projektem zostaną zlikwidowane, a także część kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Oznacza to, że stworzony zostanie nowy, zintegrowany, a co ważniejsze uproszczony system kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach jej produkcji. W konsekwencji ma to wpłynąć pozytywnie na ochronę zdrowia konsumentów. Taki nadzór ma sprawić także, że żywność w Polsce będzie nie tylko bezpieczna, wartościowa i jakościowo dobra, wyeliminowane zostaną też praktyki związane na przykład z jej fałszowaniem.

Reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa, twórcy projektu, podkreślają, że wdrażane w Polsce zmiany będą korzystne dla wszystkich: zniknie problem nakładających się i nadmiernie przedłużających kontroli w zakładach przetwórczych i u rolników, przeznaczone na inspekcje środki zostaną lepiej zagospodarowane, lepiej wykorzystywana będzie także baza laboratoryjna i specjalistyczny sprzęt.

Przedstawiciele rządu zapewniają z kolei, że wprowadzając zmiany, będą się wzorować na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach UE – podobne organy funkcjonują już bowiem w 23 krajach, w 14 z nich, podobnie jak u nas, kontrolę nad PIBŻ sprawuje minister rolnictwa.