Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Jak zautomatyzować i uprościć zakup oraz przyjęcie surowców na magazyn?

dodano , Ai Solution, materiał promocyjny

Zobacz, jak utrzymać porządek w magazynie surowców. Wszyscy wiemy, że utrzymanie magazynu surowców w dobrej kondycji bywa problemem – a to towar nie dojechał na czas, a to jego stan nie zgadza się z zamówieniem... Często zdarza się też, że część surowców jest przeterminowana.

Magazynier tworzy pełną dokumentację przyjęcia surowca na magazyn, łącznie z uruchomieniem procesu śledzenia numeru partii, co jest wymagane przez system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności HACCP/ISO 22000.

System na podstawie zapotrzebowania, które generuje się m.in. w oparciu o aktualne zamówienia, określone stany minimalne surowców oraz prognozy i kalendarz, jest w stanie wysłać zamówienia do naszych dostawców, przeprowadzić kontrolę i proces ich przyjęcia na magazyn. Jak to działa?Pracownik magazynu po wpisaniu swojego kodu otrzymuje informację, jakie dostawy w danym dniu będzie przyjmował, od których dostawców i co będą zawierały.

Po uruchomieniu przyjęcia dostawy RECEPTOR 2.0 przeprowadzi pracownika krok po kroku przez proces kontroli surowca, według wcześniej określonych zasad. Założenia te mogą zawierać pozyskiwanie informacji m.in. na temat: daty produkcji surowca, daty przydatności do spożycia, numeru partii dostawcy, ceny zakupu, producenta.

System może weryfikować utworzoną wcześniej listę kontrolną, określając na przykład, czy do dostawy powinna zostać dołączona faktura albo specyfikacja produktów.System kontroluje również ilość i wagę przyjmowanych surowców. Pozwala to na zautomatyzowanie procesu i chroni nas przed sytuacją akceptacji towaru, który nie był zamawiany. A przecież nierzadko spotykamy się z zaniżaniem rzeczywistej ilości towarów, mimo że na fakturze jest ona zgodna z zamówieniem, albo zawyżenia ich ilości i wystawienia faktury zgodnej z dostawą, ale niezgodnej z naszym zamówieniem.

Możemy też ustawić opcję blokowania przyjęcia dostawy w momencie, gdy na którymś etapie wystąpi niezgodność. W takim przypadku pracownik odstawia surowiec we wskazane miejsce, a osoba upoważniona do przeprowadzenia ponownej kontroli weryfikuje dostawę. Następnie może ona przyjąć surowiec na magazyn lub zwrócić go do dostawcy w całości albo w części, tworząc w systemie odpowiednie adnotacje.

RECEPTOR 2.0 po zakończeniu dostawy może również (automatycznie) drukować etykiety surowców w celu dalszego ich przetwarzania w zakładzie. Mogą one zawierać: nazwę surowca, numer partii wraz z kodem kreskowym, wygenerowane w czasie rzeczywistym podczas przyjmowania surowców na magazyn, datę produkcji surowca, datę jego przydatności do spożycia i szereg innych, dowolnie zdefiniowanych informacji.


System dopilnuje również, aby surowiec, który pierwszy „przyszedł” na magazyn, jako pierwszy go opuścił (zgodnie z regułą FIFO), unikamy zatem ryzyka przeterminowania się.

PRZECZYTAJ TEŻ: Receptor 2.0. - nie kupuj, używaj!


RECEPTOR KONTROLUJE WAGĘ SUROWCA NA PALECIEMożemy zaprogramować system w taki sposób, żeby „widział” wagę opakowań każdego z kupowanych przez nas surowców. Dzięki temu możemy bez obaw umieścić paletę z przyjmowanym towarem na wadze, a RECEPTOR 2.0 sam wyliczy wagę opakowań i zweryfikuję ilość netto surowca.

 

RECEPTOR Z MYŚLĄ O PRACOWNIKACH SPOZA POLSKI
System może komunikować się z użytkownikiem w wielu językach. Po przypisaniu danego języka system komunikuje się z nim właśnie w tym wybranym. Oznacza to, że dla pracowników z zagranicy możemy ustawić ich ojczysty język, a to spowoduje, że praca na tym stanowisku nie będzie dla nich problemem.


RECEPTOR MISTRZ OSZCZĘDZANIA, JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
System pozwala na toszczędności rzędu 30-60%, a ponadto „wymusza” przy okazji utrzymywanie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, co zwraca się w innych obszarach funkcjonowania firmy.