Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Wyjątkowe seminarium na wyjątkowy jubileusz

dodano , geth, materiał promocyjny

21-22 marca w niecodziennych warunkach i okolicznościach odbyło się seminarium szkoleniowe dla polskich piekarzy. Zostali oni zaproszeni przez firmę Geth do nowoczesnego centrum techniki i technologii MIVE.

Firma MIWE świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia. Przez cały rok odbywać się będą prezentacje i spotkania z osobistościami z branży. Obchody jubileuszu rozpo­częły się z przytupem, okazało się, że gości chcących zapoznać się z historią sukcesu firmy MIWE, piekarzy, rzemieślników, ludzi żyjących z branży i branżą na co dzień nie brakuje.

MIVE Live Baking Center
Miejsce, w którym odbyło się seminarium, to nowoczesne centrum technologiczne otwarte pod koniec ubiegłego roku. Pomysł jego budowy zrodził się w związku z poszukiwaniem adekwatnej do filozofii firmy formy uczczenia jubileuszu 100-lecia istnienia. Zde­cydowano, że tak wyjątkowy rok powinien być czasem aktywne­go kontaktu z klientem, wymiany doświadczeń. Dlatego powsta­ło nowoczesne centrum dające sposobność spotkania eksperta z mistrzem, tj. eksperta techniki piekarskiej z mistrzem rzemiosła, czyli piekarzem kreującym swój produkt. Coraz częściej dąży się do tego, by kontakt z klientem nie ograniczał się do wydarzeń targowych, by miał on szansę poznania marki nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

 

Nowoczesne centrum MIWE live baking center powstało w impo­nującym tempie, w ciągu 14 miesięcy, jest to w pełni wyposażona piekarnia wraz z zapleczem do badań i spotkań. Aktualnie jedyne takie centrum na świecie, które daje sposobność praktycznego poznania słabych i mocnych stron firmy. Piekarnia posiada piece cyklotermiczne, termoolejowe (wsadowe i wózkowe), pełną gamę pieców sklepowych w różnej stylistyce. Piece wsadowe obsługuje automatyczny system MIWE athlet, który zadziwia skutecznością i lekkością pracy. Ukoronowaniem wszystkich systemów jest zintegrowany system odzysku ener­gii. Estetyka wykonania, wyprowadzenie na dach spalin i pary ze wszystkich pieców jednym kominem budzą zachwyt. Skuteczność odzysku energii przez wymiennik ciepła eco:nova jest znacznie większa aniżeli w tradycyjnych systemach, gdyż zarówno para, jak i spaliny biegną oddzielnymi kanałami.

 

Mistrzowsko wyko­nana kotłownia z centralnym kotłem dla pieców termoolejowych znajduje się w pomieszczeniu obok, więc nie generuje hałasu w pracowni. Firma MIWE zawsze chciała być blisko klienta, bo tylko bezpo­średni kontakt z nim pozwala podążać za potrzebami, działa inspirująco i stawia nowe wyzwania. W 100. rocznicę istnienia firma wysyła sygnał do świata: przyjeżdżajcie, jesteśmy tu dla Was. Do centrum przyjeżdżają piekarze, którzy znają swój cel, a szukają odpowiedniej techniki piecowej. Odwiedzają ją też użytkownicy techniki MIWE, którzy dopracowują własną technologię.


Nowoczesne technologie piekarnicze
21-22 marca przed MIWE LBC powiewała biało-czerwona flaga. Centrum stało się bardziej polskie niż niemieckie, grupa z na­szego kraju liczyła bowiem ok. 50 osób. Przedstawiciele zarządu przedstawili historię i filozofię firmy, zachęcając, by każdy czuł się, „jak u siebie w piekarni”. Tematem seminarium była analiza porównawcza pieczywa wypiekanego w piecach termoolejowych i cyklotermicznych, przygotowane kęsy poddane były wydłużonej fermentacji. Piekarze z Polski mogli zobaczyć różnice wypiekowe z takich systemów piecowych, jak piec wsadowy cyklotermiczny, piec obrotowy, piec termoolejowy wózkowy i piec termoolejowy wsadowy. Bułki wystudzono za pomocą najnowszej technologii studzenia próżniowego MIWE VC (vacuum coolling). Przestron­ne centrum to doskonałe miejsce na indywidualne obserwacje. Dochodziły do nas zróżnicowane opinie na temat walorów i wad każdego z systemów, gdyż nie ma idealnego pieca do wszyst­kich produktów: jednym podobał się wyrób stabilny, z twardym spodem, innym lżejszy i bardziej chrupki.

 

Celem firm Geth oraz MIWE jest bezstronne wsparcie w doborze właściwego systemu dla danej produkcji. Dwudniowe seminarium wzbogaciły prezentacje multimedialne przygotowane przez pracowników Geth, wskazujące różnice w bu­dowie pieców cyklotermicznych i termoolejowych. Można było się dowiedzieć wiele o systemach wewnątrzzakładowej logistyki, transporcie koszy opartym na zrobotyzowanym wózku shuttle. Zaprezentowane zostały też automatyczne systemy pakująco­-krojące o wydajności ponad 4000 szt. Bochenków na godzinę firmy Dovaina. Pierwsze z zaplanowanych na ten rok seminariów było wyjątkowo inspirujące.