Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Forum promocji chleba - dodaj swoją opinię

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Jak promować pieczywo w Polsce? Zapraszamy do nowej dyskusji na nieformalnym forum Mistrza Branży.

Pierwsze komentarze już się pojawiły - czytaj

Nikt nie ma wątpliwości, że pieczywo wymaga dobrej promocji, patrząc na alarmujący spadek spożycia pieczywa w Polsce. Leży to w interesie nie tylko piekarzy, ale też wszystkich dostawców dla branży piekarskiej. Czy pomysł ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej KRPiC (więcej w rozmowie MB z Jarosławem Gajdą) jest środkiem do celu, czy chleb wymaga innej promocji? Żeby się o tym przekonać, przygotowaliśmy parę pytań, które wyznaczą zakres dyskusji i które można traktować jako punkt odniesienia.

Zapewniamy, że wszelkie opinie przekażemy przewodniczącemu Krajowej Radzie Piekarstwa i Cukiernictwa Panu Jarosławowi Gajdzie, który za nadrzędny cel postawił sobie doprowadzenie programu promocji ogólnopolskiej do momentu startu.

1. Czy uważasz, że ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna dla pieczywa jest dobrą i skuteczną promocją, która przełoży się na wzrost spożycia pieczywa w Polsce? Jeżeli nie, to jaka – według Ciebie – jest najlepsza forma promocji pieczywa: regionalne święta chleba, akcja promocyjna we własnych sklepach itp. (prosimy podać przykład i uzasadnienie)?

2. Czy jesteś za tym, by branża piekarnicza partycypowała w kosztach przygotowania i prowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz by utworzyć fundusz, który pozyskiwałby pieniądze od piekarni w całej Polsce? Jeżeli tak, to które piekarnie powinny brać udział: rzemieślnicze, należące do cechów czy wszystkie bez wyjątku? Czy nie lepiej by było utworzyć Stowarzyszenie, które skupiłoby zainteresowane podmioty?

3. Jak powinna być zorganizowana kampania w mediach? Jakie media zaangażować (radio, TV, Internet), jak długo powinna trwać kampania informacyjna, jakie powinny być organizowane dodatkowe działania wspierające i wzmacniające przekaz medialny (imprezy towarzyszące, akcje w szkole, akcje promocyjne w centrach handlowych, dołączenie się do promocji innych artykułów spożywczych)?

Pytanie dodatkowe: Kogo wybrałbyś na twarz kampanii: aktorkę (Anna Mucha), sportowca (Adam Małysz), Roberta Makłowicza lub …. (własna propozycja)?

***

Pierwsze komentarze już się pojawiły - czytaj

Nadal czekamy na Państwa opinie. Liczymy, że podzielią się Państwo swoimi spostrzeżeniami nt. promocji pieczywa. Opinie prosimy zamieszczać w komentarzach pod artykułem lub przesyłać na adres mailowy: a.kania@mistrzbranzy.pl lub kontaktować się bezpośrednio z naszą redakcją telefonicznie: 32 729 96 80.