Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Mistrz marketingu dzieli się wiedzą

dodano , marketing, materiał promocyjny

Wywiad z Michałem Ruskiem, który opowiada, jak zrealizował to, w co wierzy, i zamienił znaki zapytania na wykrzykniki. Szczerą rozmowę z felietonistą „Mistrza Branży” i autorem  książki „Marketing w 3 tygodnie” dla tych, którzy chcą przejść przyspieszony kurs marketingu, przeprowadziła Anna Kania.

Anna Kania: Realizujesz wiele projek­tów, skąd bierzesz motywację i co jest twoją największą pasją?
Michał Rusek: Pewnego dnia zauważyłem, że niemalże całą moją aktywność zawodową można spiąć klamrą i podpisać jako edukacja. Moim powołaniem jest dzielenie się wiedzą, a prowadzenie szkoleń na żywo, podczas któ­rych mam kontakt wzrokowy z uczestnika­mi, stało się największą pasją. Gdy nie szkolę na żywo, dzielę się wiedzą w artykułach, pod­czas konsultacji czy w publikacjach na portalu. Aktywnie wspieram swoją wiedzą szczegól­nie branżę FMCG, szkoląc przy okazji wyda­rzeń i targów branżowych. Edukuję również pracowników rozpoznawalnych firm poprzez indywidualne szkolenia online.

Przeszkoliłem także kadrę pracowników najbardziej rozpo­znawalnej sieci francuskich hipermarketów w Europie, mającej ponad 700 sklepów w Pol­sce. Z przyjemnością prowadzę szkolenia dla grup 20-osobowych, jednak nadal pragnę po­bić aktualny rekord przemawiania ze sceny, który obecnie wynosi 500 słuchaczy. Otrzy­mywanie oklasków i owacja od takiej grupy to prawdziwa przyjemność. Również dlatego stworzyłem markę związaną ze szkoleniem pracowników za ladą z zakresu profesjonalnej obsługi klienta dedykowanej branży FMCG. Szkolenia to jednak nie wszystko. Zarządy niektórych firm pragną, aby obsługę marke­tingową prowadziła kompetentna zewnętrzna firma, dlatego stworzyłem dla nich agencję marketingową www.MarketingFanpage.pl. Agencja realizuje także kampanie reklamo­we moich własnych usług i produktów.

   
 

 

Michał Rusek – właściciel marki
www.TwojEkspertOdMarketingu.pl, agencji marketingowej
www.MarketingFanpage.pl, portalu www.MarketingDlaCiebie.pl
oraz firmy szkoleniowej www.SzkolenieObslugiKlienta.pl.

Ekspert ds. marketingu i reklamy, copywriter, publicysta i szkoleniowiec. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania, gdzie studiował na kierunku zarządzanie i marketing o profilu psychologia zarządzania oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Ma za sobą karierę w korporacji międzynarodowej, gdzie pracował jako specjalista ds. marketingu i reklamy. Były project manager firmy szkoleniowej, który współorganizował szkolenia dla ponad tysiąca osób w największych miastach Polski. Autor posiadający na swoim koncie setki publikacji w magazynach i portalach, bliski współpracownik i redaktor magazynów „Mistrz Branży”, „Businessman Today”.

 

 

Czy pamiętasz jakieś zabawne historie, przygody związane ze szkoleniami lub kontaktem z klientem?
Takie historie zdarzają się nieustannie. Pod­czas szkoleń dochodzi do wielu zabawnych sytuacji, a interakcja z uczestnikami często wywołuje salwy śmiechu. Uważam, że wie­dza utrwala się, gdy jest zdobywana podczas zabawy i w dobrej atmosferze, a nie podczas nudnej i monotonnej prelekcji. Każdy szkole­niowiec powinien emanować energią i wkła­dać w swoją pracę serce. To jednak nadal za mało, ponieważ potrzebne są także osobo­wość i charyzma, aby podtrzymać skupienie uczestników. Przypominam sobie ciekawą hi­storię związaną ze spotkaniem z klientem, pre­zesem dużej firmy. Czasami usta płatają figle i mówią nie to, co myśli głowa. Mając na myśli przywitanie „cieszę się, że cię widzę”, wypo­wiedziałem słowa „dziękuję, że zgodziłeś się ze mną spotkać”. Prezes firmy nie oczekiwał takiego powitania, które stawiało mnie niżej w hierarchii od niego, tym bardziej, że byłem w jego oczach ekspertem. Szybko zorientowa­łem się, co się stało, po czym dodałem „wie­dząc, jakie są moje ceny”, co rozbawiło preze­sa i szybko przywróciło moją wartość w jego oczach. Spotkanie zakończyło się owocnie.

 

Czy obecność na scenie sprawia, że je­steś rozpoznawalny?
Albo jesteś ekspertem, który wszedł na sce­nę, aby przekazać wartościową wiedzę, albo celebrytą szukającym poklasku, czyli eksper­tem od samego siebie. Za ekspertem stoją doświadczenie i wiedza, dlatego mam na­dzieję, że to jest powód, dla którego jestem na nią zapraszany. Celebryta jest znany tyl­ko z tego, że jest znany, rzadko kiedy stoją za tym konkretne osiągnięcia. Ważne jest dla mnie, aby obok mojego nazwiska rozpozna­walna była również któraś z moich marek, ponieważ oznacza to, że konkretny projekt odniósł sukces i stał się rozpoznawalny. Nie oznacza to jednak, że nie dbam o wizerunek i markę osobistą. Za sukcesem każdej z nich stoi osoba, która opracowała strategię, a na­stępnie ją zrealizowała. Gdy masz wizję, misję i cel, wówczas wszystko przychodzi naturalnie i swoim własnym trybem.

Jaki jest Twój najnowszy projekt?
Każda z moich marek powstała w ten sam sposób. W pierwszej kolejności nieoczeki­wanie pojawia się pomysł, który z każdym dniem dojrzewa, by w odpowiedniej chwi­li przejść do fazy realizacji. Mój najnowszy projekt to spełnienie osobistego marzenia, a jest nim moja pierwsza książka napisana i wydana w ramach własnej pracy. „Marke­ting w 3 tygodnie” to fizyczny dowód na to, że przysłowiowe znaki zapytania warto zamie­niać w wykrzykniki. Wraz z książką powsta­ła strona www.TwójEkspertOdMarketingu.pl, za pomocą której klient może uzyskać pełne wsparcie marketingowe, a także skorzystać z niezbędnych usług z nią związanych. Za po­mocą portalu z wbudowanym sklepem online każdy może kupić książkę drukowaną oraz e­-book, indywidualne szkolenie online z kon­kretnej dziedziny marketingu, jak Facebook czy copywriting, a nawet zamówić realizację strony internetowej czy usługę pozycjonowa­nia. Teraz wszystkie usługi dostępne są w jed­nym miejscu na wyciągnięcie ręki.

Skąd wziął się pomysł na książkę?
Pisanie to moja pasja. Artykuły, które wy­szły spod mojej ręki, można przeczytać w kilku magazynach biznesowych. Znaj­dziecie je w każdym salonie prasowym i Empiku, a nawet w Wielkiej Brytanii. Książka była naturalnym kolejnym krokiem, a raczej marzeniem, ponieważ już kilka lat temu przeczuwałem, że nadejdzie dzień jej wydania. Uważam, że wiedza zawarta w książce stanowi poukładaną, zgrabną ca­łość, zaserwowaną jako przystawka, danie główne oraz deser. „Marketing w 3 tygo­dnie” to usystematyzowana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie, które pozwolą czytelnikowi w 21 dni zmienić podejście oraz zaplanować działania marketingowe w swojej firmie.

Co sprawia, że ta książka jest wy­jątkowa?
Zabieram czytelnika w podróż pełną za­bawnych porównań, nietypowych wnio­sków, a momentami mocnego sarkazmu. Z każdym kolejnym rozdziałem przedsta­wiam świat i zachowania konsumenckie w świetle swoich własnych doświadczeń, od czasu do czasu uwypuklając pewne tendencje w zabawny i irracjonalny spo­sób. Poradnik biznesowy napisany jest lekkim piórem, co sprawia, że książkę o tak dużym nasyceniu informacji mery­torycznych czyta się równie chętnie jak powieść fabularną. Co ciekawe, czytając ją kilkukrotnie, za każdym razem czytelnik odkrywa, jak wiele informacji zawartych jest między wierszami, które uzupełnia­ją to, co zostało napisane wprost. Może dowiedzieć się, dlaczego marketing jest potężniejszy niż człowiek, a baner na księ­życu jest dla naiwnych. Dzięki ekonomicz­nemu podejściu do marketingu dowie się, że marketingo-informatyk nie istnieje, a dzięki psychologicznemu ujęciu dostrze­że sen marketingowca odpowiedzialnego społecznie. Serdecznie zachęcam do jej przeczytania.