Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

IJHARS: coraz więcej rozbieżności między etykietami a faktycznym składem produktów

dodano , Redakcja PS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ogłosiła niedawno wyniki kontroli przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2017. Kontrole przeprowadzono u 378 podmiotów, w tym u 163 producentów pieczywa. Wyniki kontroli świadczą o licznych rozbieżnościach między składami na etykietach a faktycznym składem produktów.

Kontrolowano zgodność artykułów rolno-spożywczych z wymaganiami w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz z dodatkowymi wymaganiami zadeklarowanymi przez producentów. Istotna była zwłaszcza prawidłowość oznakowania produktów.

Wykryto zarówno błędy dotyczące oznakowań (co może wynikać z nieznajomości przepisów lub świadczyć o celowym działaniu producentów), jak i nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych oraz parametrów fizykochemicznych. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli IJHARS wydano łącznie 133 decyzje administracyjne, w tym: 80 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę ponad 127 tys. zł, 27 decyzji nakazujących poddanie produktów zabiegom prawidłowego oznakowania, 24 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych, 2 decyzje o odstąpieniu od wymierzenia kar pieniężnych ze względu na niski stopień szkodliwości czynu oraz nałożono 88 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 14 tys. zł.

Jakie produkty były objęte kontrolą? Pieczywo „ciemne” (m.in. razowe, pełnoziarniste, wieloziarniste, graham), pieczywa z różnymi dodatkami smakowymi, kiełbasy o różnym stopniu wysuszenia, rozdrobnienia i grubości batonu; pierogi, pyzy, krokiety, kartacze, a także napoje spirytusowe, nalewki, drinki gotowe do spożycia. W przypadku pieczywa główny zarzut dotyczył obecności barwnika (karmelu) w pieczywie innym niż słodowe. Porównanie wyników do kontroli z pierwszego kwartału 2016 roku wykazało wzrost odsetka kwestionowanych partii pieczywa o 6,1 p.p.


Inne nieprawidłowości w zakresie znakowania pojawiające się w odniesieniu do pieczywa to m. in.:

  • stosowanie jedynie nazwy fantazyjnej („chleb podlaski”, „chleb królewski”) uniemożliwiającej konsumentowi rozpoznanie właściwości pieczywa i rodzaju użytych do produkcji mąk
  • używanie nazwy nieadekwatnej do składu pieczywa (np. chleb jaglany dla pieczywa zawierającego dodatek kaszy jaglanej na poziomie 8,6%, chleb mieszany dla pieczywa wyprodukowanego z jednego rodzaju mąki)
  • zastosowanie nieprawidłowych lub niepełnych nazw użytych składników, w tym brak wskazania źródła alergenów (np. mąka zamiast mąka pszenna)
  • brak podkreślenia nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji lub podkreślenie nazwy niewłaściwego składnika
  • podanie informacji „bez polepszaczy na naturalnym zakwasie” w przypadku dodawania do pieczywa mąki zawierającej kwas askorbinowy i nieużywania zakwasu
  • podanie w oznakowaniu informacji „nie zawiera syntetycznych barwników”, podczas gdy według przepisów do chleba – poza słodowym – nie można dodawać barwników
  • nieczytelne oznakowanie
  • brak informacji dotyczących zastosowanych procesów technologicznych.