Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Poprawić jakość mąki

dodano , Redakcja MH

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza na konferencję – „Jakość mąki – bezustanne wyzwanie dla młynarzy i piekarzy”.

XXXIII Konferencja w Krynicy Morskiej odbędzie się w dniach 30 maja – 2 czerwca 2012 r. w Hotelu „CONTINENTAL”

W programie Konferencji przewiduje się wystąpienia pracowników Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS oraz zaproszonych gości, związane z tematyką konferencji oraz prezentacje firm krajowych i zagranicznych oferujących rozwiązania umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności produkcji, zmniejszające jej koszty a także ułatwiające sprostanie konkurencji w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej.


W programie XXXIII Konferencji przewiduje się referaty, które dotyczyć będą m.in. następującej tematyki:
- Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów krajowych 2011 roku na tle lat poprzednich,
- Aktualna sytuacja na światowym rynku pszenicy,
- Aktualna sytuacja na krajowym rynku zbożowym,
- Określanie wartości odżywczej pieczywa i mąki,
- Wartość wypiekowa mąki żytniej,
- Zmienna jakość mąki pszennej w kolejnych sezonach,
- Ocena ekstensograficzna ziarna pszenicy i mąki pszennej,
- Badania biegłości organizowane przez ZPZiP IBPRS,
- Wykorzystanie owsa i jęczmienia w produkcji piekarskiej,
- Mąki razowe i inne mąki specjalne,
- Ziarno pszenicy z upraw ekologicznych jako surowiec do produkcji mąki wypiekowej,
- Czynnik odmianowy w zagrożeniu porażenia mikotoksynami ziarna pszenicy ozimej,
- Celiakia - pieczywo i wyroby ciastkarskie bezglutenowe, prawodawstwo w zakresie znakowania,
- Wpływ liczby opadania na cechy reologiczne ziarna pszenicy,
- Prawodawstwo unijne dotyczące wymagań w zakresie substancji niepożądanych w żywności – stan obecny i perspektywy m.in. alkaloidy sporyszu, kadm, toksyny fuzaryjne T-2 i HT-2,
- Ocena alweograficzna ziarna pszenicy a wymagania kontraktów kupno-sprzedaż,
- Żywność GMO szansą dla rozwoju czy zagrożeniem?
- Zawartość substancji szkodliwych w ziarnie pszenicy w ostatnich latach,
- Różne aspekty jakości mąki pszennej i żytniej – zdrowotna, technologiczna, przechowalniana,
- Jakich informacji o wymaganiach jakościowych mąki oczekuje młynarz od piekarza?
- Kierunki wykorzystania ziarna pszenicy.


Konferencja adresowana jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwie.
Konferencja stwarza możliwość przedyskutowania problemów występujących w Przedsię-biorstwie ze specjalistami z Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych uczestniczących w Konferencji oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż współpracujących.

Zgłoszenie uczestnictwa [link]


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36


Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu uczestnictwa decyduje termin otrzymania zgłoszenia.