Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Prawie 10 mln zł na CSR dla MŚP

dodano , Redakcja AK

Czy CSR się opłaca? Tak, tym bardziej że rusza projekt "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaczyna właśnie realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu  jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Budżet projektu wynosi ponad 13,8 mln zł, z czego prawie 10 mln zł przeznaczona jest dla MŚP. Wsparcie będzie przeznaczone na wdrożenie działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, wpisujących się w co najmniej jeden z następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z pracownikami firmy, zaangażowanie społeczne.

Konkurs, w ramach którego MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, planowany jest na przełom III i IV kwartału 2012 roku. Wcześniej mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mogli wziąć udział w zorganizowanych przez PARP spotkaniach informacyjnych z zakresu CSR.