Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Quizy, zabawa i dobra kanapka

dodano , Redakcja PS

Lubelszczyzna pokochała Pana Kanapkę i to ze wzajemnością! W marcu, kwietniu i maju br. maskotka kampanii społecznej „Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa” była gościem szkół podsta­wowych w Ciecierzynie, Lubartowie, Lublinie, Niedrzwicy Dużej, Niemcach i w Chełmie. Widać, że kampania zrobiła duży krok do przodu.

Kampania, której symbolem jest Pan Kanapka, na dobre zadomo­wiła się na Lubelszczyźnie, a przy okazji przeszła małą metamorfozę. Ostatnie szkolne akcje pokazały nową, przemyślaną formułę spotkań z dziećmi – rozbudowa­ną pod względem zabawy i edukacji, która najwyraźniej się spodobała. Zamiast poga­danki na szkolnej auli dzieciaki uczestniczyły w spotkaniach edukacyjno-warsztatowych, które potrafiły zainteresować i skupić ich uwagę przez cały czas, ale też zaangażować.

Przede wszystkim w kampanii „Dieta kanap­kowa smaczna i zdrowa” pojawił się Redak­tor Bułeczka. W tę rolę wcielił się doświad­czony konferansjer Marek Mioduszewski, który moderował przebieg spotkań. Pan Redaktor w eleganckiej muszce i z mikro­fonem w ręce robił duże wrażenie na dzie­ciach, po mistrzowsku wciągając małych słuchaczy w konkursy i quizy poświęcone zdrowiu oraz prawidłowemu odżywianiu.

Udało się również zaangażować lokalnych producentów pieczywa, ale ich rola nie sprowadzała się jedynie do dostarczenia świeżego pieczywa. Właściciele piekar­ni, a nawet restauratorzy uczestniczyli w spotkaniach, m.in. prowadząc warszta­ty przygotowywania smacznych i zdrowych kanapek. W Chełmie lekcję kreatywnego podejścia do kanapek poprowadzili mistrz piekarstwa Witold Grela oraz restaurator Artur Kozaczuk, wsparci przez młodzież z miejscowego Zespołu Szkół Gastrono­micznych i Hotelarskich. W Niedrzwicy Dużej wraz z dziećmi kanapki robił Jerzy Skurski, prezes SG „Samopomoc Chłopska”, oraz kierownik piekarni Ludwika Hamera, natomiast w Niemcach swoje umiejętności kulinarne prezentowała restauratorka Za­jazdu Piastowskiego Nina Wypychowska. W Ciecierzynie do akcji robienia kanapek włączyli się dyr. Alina Gromaszek, przed­stawiciel Urzędu Marszałkowskiego Rafał Serej oraz wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś, a specjalne bułeczki dostarczyła Cukiernia „Elka”.

Kampania „Dieta kanapkowa …” urodziła się w 2013 r. w Radomiu, ale znalazła bar­dzo dobry grunt na Lubelszczyźnie. Duża w tym zasługa Jadwigi Piotrowicz, prezes Klastra Spożywczego w Lublinie, która za­interesowała lokalne władze, pozyskała pieniądze i wciągnęła piekarzy w kampa­nię. – Władze miasta i województwa lu­belskiego wsparły tę inicjatywę, dostrzega­jąc pozytywne strony w realizacji edukacji programu prawidłowego odżywiania dzieci poprzez zabawę. Dzięki temu prezydent Lu­blina Krzysztof Żuk oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizowali spotka­nia edukacyjno-warsztatowe w 5 szkołach na terenie miasta. Ponieważ akcją zaintere­sowały się media, a opinia była bardzo pozy­tywna, kampanię wsparł również Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski – mówi Jadwiga Piotrowicz. I dodaje: – Najważniej­sze, że kampania przynosi efekty edukacyj­ne i promocyjne! Szkoły już zwracają się z pytaniami o kanapki, które mogłyby się pojawić w szkolnym sklepiku.

Patrząc na uśmiechniętą twarz prezesa Fundacji na Rzecz Wspierania i Promo­cji Piekarstwa i Cukiernictwa Jarosława Gajdy, inicjatora akcji, nie ma wątpliwo­ści, że ma on powody do zadowolenia. O to w końcu chodziło, by inicjatywa roz­winęła się dzięki zaangażowaniu ludzi.

 

   
 

– Jest to projekt ogólnopolski promujący prawidłowe odżywianie się i skierowany głównie do najmłod­szego pokolenia Polaków. Za sprzy­mierzeńców mamy piekarzy, rodziców i nauczycieli, a więc tych, którym bliska jest troska o zdrowie dzieci. Sprawa prawidłowego odżywiania jest poważna (…). Zmianie złych żywieniowych nawyków i odejścia od „chipsowych” trendów służy Ogólnopolska Kampania Społeczna „Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa” – mówi Jarosław Gajda.