Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Działania PIH i FROB dot. zmniejszenia kosztów akceptacji kart płatniczych

dodano , Redakcja KG

W związku z wejściem w życie ustawy o górnej granicy wysokości opłaty interchange, Polska Izba Handlu wspólnie z Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego rozpoczęła szeroko zakrojone badania skierowane do przedsiębiorców. Do 20 czerwca można wypełniać ankietę, dotyczącą podejścia agentów rozliczeniowych do nowych regulacji.

Od 1 lipca 2014 roku zacznie obowiązywać w Polsce – wprowadzona ustawowo – górna granica wysokości opłaty interchange, czyli głównego składnika kosztowego całkowitej opłaty ponoszonej na rzecz agentów rozliczeniowych przez punkty handlowo-usługowe akceptujące karty. Od tej daty, opłaty, jakie przedsiębiorcy ponoszą na rzecz agentów rozliczeniowych za przyjmowanie płatności kartami VISA i MasterCard, powinny bardzo znacząco spaść.

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest zbadanie czy przedsiębiorcy będą beneficjentami redukcji opłaty interchange. Dlatego też, Polska Izba Handlu wspólnie z Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zdecydowała się na rozpropagowanie szeroko zakrojonego badania skierowanego do przedsiębiorców, dotyczącego podejścia agentów rozliczeniowych do ustawowej regulacji wysokości opłaty interchange. Uzyskane wyniki pomogą w działaniach zmierzających do jeszcze większej redukcji kosztów w zakresie akceptacji kart płatniczych.

Zachęcamy wszystkie podmioty korzystające z terminali płatniczych do wzięcia udziału w naszej ankiecie. Składa się ona jedynie z 12 pytań jednokrotnego wyboru, a mając „pod ręką” umowę z agentem rozliczeniowym wypełnienie jej nie zajmie więcej niż 5 minut. Zapewniamy pełną poufność pozyskanych informacji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Link do ankiety: http://frob.badanie.net/

Prosimy o wypełnienie ankiety do 20 czerwca 2014 r.