Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Cykl szkoleń w Warszawie zakończony

dodano , Redakcja KG

W siedzibie Cechu Piekarzy i Cukierników w Warszawie, przez trzy kolejne poniedziałki odbywały się szkolenia „Znakowanie żywności”, organizowane przez naszą redakcję. Prowadziła je specjalistka ds. znakowania i bezpieczeństwa żywności, Wioletta Bogusz-Kaliś.

Uczestnicy dzielnie poznawali zawiłości nowej ustawy dot. znakowania żywności. Przedsiębiorcy z okolic Warszawy chętnie wzięli udział w szkoleniach, przygotowujących w sposób rzetelny i prosty do zmierzenia się z nowymi przepisami, które weszły w życie już w 2011 roku, jednak egzekwowane zaczną być dopiero pod koniec tego roku. Pamiętajmy, że inspektorzy sanepidu czy IJHARS-u będą mogli sprawdzić nie tylko etykiety na produktach, ale także sposób przekazywania informacji na temat składu pieczywa, bułek czy lodów w miejscu ich sprzedaży.

Na pierwszym szkoleniu, które odbyło się 19 maja, omawiano temat "Opracowanie etykiety zgodnej z wymaganiami nowego rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności." Zostały na nim przedstawione wymagania, jak przygotować etykietę zgodnie z nowymi wymaganiami rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczególny nacisk prowadząca szkolenie kładła na zmiany przepisów w odniesieniu do obowiązujących dotychczas. Szeroko została omówiona kwestia deklaracji alergenów na etykiecie, zapisu substancji dodatkowych, a także ustalania pola powierzchni opakowania i spełnienia zasad czytelności oznakowania. Najwięcej problemów, a w związku z tym i pytań, uczestnikom szkolenia sprawiał zapis składnika złożonego i ustalenie właściwej nazwy, pomimo iż przepisy nie uległy zmianie w tej kwestii. Kilkakrotnie przytaczany był zapis rozporządzenia mówiący o pominięciu w składzie wyrobu gotowego substancji dodatkowych, wnoszonych do produktu ze składnikiem złożonym, a nie pełniącymi funkcji technologicznej w gotowym produkcie.

26 maja podjęto temat "Znakowanie żywności nieopakowanej". Omówiono szczegółowo wymagania dotyczące oznakowania żywności nieopakowanej czy pakowanej w miejscu sprzedaży na życzenie konsumenta. Dla niektórych producentów zaskoczeniem jest, iż muszą podawać wykaz składników produktu, pomimo iż wymóg ten, zgodnie z naszymi krajowymi wymaganiami obowiązuje już od lipca 2013 r. To duży problem dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z przepisami dotyczącymi znakowania środków spożywczych.

Wieńczącym szkolenia tematem zostało „Opracowanie tabeli wartości odżywczej na etykietę”, ponieważ d 13 grudnia 2016 r. większość produktów spożywczych będzie musiała zawierać taką informację. Zostały zatem przedstawione wymagania co do obowiązkowej informacji o wartości odżywczej oraz o informacji która może być zamieszczana na zasadzie dobrowolności. Autorka podpowiadała, skąd można zdobyć informacje o zawartości poszczególnych składnikach odżywczych stosowanych surowców.

Na każdym ze szkoleń omawiane artykuły przepisów prawnych podparte były przykładami etykiet poprawnie i błędnie oznakowanych. Uczestnicy chętnie zadawali pytania i prosili o dodatkowe wyjaśnienia. Przynosili też swoje własne etykiety i prosili o skonsultowanie poprawności oznakowania.
Każdy uczestników otrzymał poza wydrukowanymi materiałami – prezentacją, materiały dodatkowe w wersji elektronicznej – przewodniki ułatwiające interpretację rozporządzenia 1169/2011 i pomocne przy opracowywaniu etykiet.

Nagroda od firmy Magorex
Nasz Partner Strategiczny, firma Magorex, ufundowała wartościową nagrodę. Na każdym spotkaniu, spośród uczestników szkolenia odbywało się losowanie. Każdorazowo stawką był komplet 10 szt. perforowanych blach wypiekowych z AluSteel – stali dwustronnie powlekanej aluminium. Blachy energooszczędne – skutecznie skracają czas wypieku. Gratulujemy!

19 maja: Małgorzata Wierzbicka z Piekarni Kierzel

26 maja: Marta Truskolawska z Piekarni „U Lecha”

02 czerwca: Mariola Chiczewska z Piekarni Lubaszka

Więcej informacji: www.magorex.plPartnerem warszawskich szkoleń była firma KDS, która ufundowała atrakcyjne i praktyczne gadżety dla uczestnikow.