Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Złoty Krzyż Zasługi dla Piotra Koperskiego!

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

W czwartek, 23 sierpnia br., w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odznaczono wybitnych Wielkopolan. Wśród nich nie mogło zabraknąć znanego cukiernika i piekarza Piotra Koperskiego, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania za działalność na rzecz polskiego rzemiosła, województwa wielkopolskiego i Polski.

Ten wielki miłośnik sportu, przyjaciel dzieci i młodzieży, człowiek, który włożył serce w przygotowania mistrzowskiego duetu – Wiesława Kuci i Przemka Koperskiego – nie ukrywał dumy i radości z otrzymanego wyróżnienia. To nie pierwszy Krzyż Zasługi* w dorobku wielkopolskiego przedsiębiorcy (w 2003 r. odebrał Srebrny Krzyż Zasługi), ale ten ma szczególne znaczenie.

– To naprawdę duży zaszczyt i zwieńczenie dotychczasowej działalności, ale jednocześnie zobowiązanie do dalszej pracy – mówi Piotr Koperski. – Praca zawodowa, praca na rzecz rzemiosła to całe moje życie, ale nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Sport hartuje ducha, pozytywnie kształtuje ludzi, dlatego uważam, że zwłaszcza młodzież powinna cały czas mieć kontakt ze sportem. Dlatego w dotychczasowej działalności ogromną satysfakcję sprawiła mi praca w Radzie Gminy (przyp. red. Suchy Las), ponieważ wtedy przyczyniłem się do powstania hali sportowej – wspomina Piotr Koperski, nie bacząc na inne swoje dokonania. A w swojej działalności ma ich niemało.

Piotr Koperski dał się też poznać jako dobry organizator i współorganizator wielu imprez dla cukierników i piekarzy, charytatywnych oraz o charakterze sportowym. Społecznie działa w różnych organizacjach – jest podstarszym Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu czy członkiem Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Wypieki pana Piotra znają nie tylko w Wielkopolsce – niejednokrotnie zostały docenione na forum międzynarodowym, podczas mistrzostw piekarzy.

Wniosek o uhonorowanie Piotra Koperskiego Złotym Krzyżem Zasługi wniósł poznański Cech Cukierników i Piekarzy. Cech wysoko ocenił wieloletnie działania wielkopolskiego przedsiębiorcy, który ma tyle samo serca do rzemiosła, do sportu, jak i do wspierania lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy wybrane zasługi od czasu otrzymania ostatnio nadanego odznaczenia w 2003 r., które Cech wymienił w uzasadnieniu wniosku.

Piotr Koperski jako organizator lub współorganizator następujących imprez:

- turniej piłki nożnej dla młodzieży szkół podstawowych w ramach akcji Zima w Mieście Arena 2011,

- Rajd Wielkiego Serca na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

- finał Krajowych Eliminacji Pucharu Świata w Piekarstwie Polagra-Tech w 2010 r.

- I Mistrzostwa Polski Piekarzy

- poznańskie Święto Chleba

 - aktywny uczestnik w propagowaniu działań na rzecz rozpowszechnienia Rogala Świętomarcinskiego jako produktu regionalnego

Tytuły i certyfikaty:

- certyfikat XIV edycji konsumenckiego konkursu jakości produktów „Najlepsze w Polsce”.

- tytuł Wzorowy Producent Żywności.

- tytuł Najlepszy z Najlepszych w XI Konkursie Wielkopolski Kupiec Roku.

***

*Krzyż Zasługi to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

 zdjęcia: Archiwum Piotra Koperskiego,  Barbara Stachowiak