Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Innowacje pedagogiczne jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy

dodano , SZPSL, materiał promocyjny

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa, także tego z branży spożywczej, jest odpowiadanie na szybko zmieniające się potrzeby klientów. Nadążanie za modą, trendami w branży nie omija żadnej firmy. Dlatego coraz większą rolę w zaspokajaniu oczekiwań klientów odgrywają wszechstronnie wykształceni pracownicy.

Rynek pracy wymusza już na absolwentach szkół branżowych posiadania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale w dużej mierze szerokiego zakresu umiejętności praktycznych, typowych dla danego zawodu. Z tego właśnie powodu Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowe innowacje pedagogiczne, które są powiązane z ofertami pracy dla naszych absolwentów. Takie działanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, a naszym uczniom daje możliwość szybszego znalezienia interesującego zatrudnienia.

Pomysł wprowadzenia innowacji pedagogicznych nie jest dla nas nowością; w latach 2016-2019 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi realizowana była innowacja pedagogiczna „Tradycyjna żywność i zdrowe odżywianie”. Jej celem było wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, a co za tym idzie – zwiększenie efektów nauczania. Była ona skierowana do uczniów zainteresowanych tradycyjnymi metodami produkcji żywności oraz zasadami racjonalnego odżywania. Zdobytą wiedzę mogli oni wykorzystać w gospodarstwie domowym i w pracy.

 

Technologie produkcji wyrobów spożywczych w coraz większym stopniu opierają się na stosowaniu gotowych półproduktów i skracaniu cyklu produkcyjnego. Półprodukty wyeliminowały tradycyjne technologie produkcji żywności z racji tego, że są bardziej pracochłonne, wymagają większej wiedzy dotyczącej zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji. Żywność produkowana metodami naturalnymi jest zdrowsza i smaczniejsza, co ma ogromne znaczenie w szerzeniu idei racjonalnego i zdrowego odżywiania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nauka o żywieniu człowieka rozwija się bardzo dynamicznie; w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku nastąpiły liczne zmiany w poglądach na rolę żywności i żywienia.

Obecnie dąży się do upowszechnienia edukacji żywieniowej. Związane jest to przede wszystkim z wysokim odsetkiem otyłych dzieci. Uczniom zdrowe odżywianie kojarzy się z rezygnacją z ulubionych potraw na rzecz „niesmacznego” zdrowego jedzenia. Na dodatek, nie wiedzieć czemu, niektórzy wprowadzają restrykcyjne diety, ograniczając niektóre grupy składników odżywczych, uważając, że w ten sposób zaczynają się zdrowo odżywiać. Uczniowie powinni zmienić swoje myślenie i uświadomić sobie, czym tak naprawdę jest racjonale odżywianie i co trzeba zrobić, aby wprowadzić jego zasady w życie. Dlatego innowacja pedagogiczna „Tradycyjna żywność i zdrowe odżywianie” była tak istotna w naszym cyklu kształcenia. Pozwoliła bowiem uczniom na spojrzenie z zupełnie innego punktu widzenia na tradycyjne technologie produkcji żywności i zestawienie tej wiedzy z zasadami racjonalnego żywienia.

 

W roku szkolnym 2022/23 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi rozpoczynamy realizację dwóch nowych innowacji pedagogicznych. Pierwsza z nich dotyczy zawodu technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami nowoczesnego dekoratorstwa. Technik technologii żywności to kierunek dla osób, które interesują się planowaniem i oceną jakości żywności. Absolwent przygotowany jest do pracy w zakładach przemysłu spożywczego na stanowisku technika lub laboranta oraz do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z technologią żywności. Innowacja pedagogiczna pozwala uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu wytwarzania i dekorowania wyrobów cukierniczych. Obecnie na rynku pracy, w restauracjach i hotelach poszukiwane są osoby z wykształceniem cukierniczym i umiejętnościami z zakresu wykonywania nowoczesnych deserów i monoporcji. Dlatego ta innowacja pedagogiczna pozwoli naszym absolwentom na poszerzenie zakresu możliwości znalezienia pracy i uzupełnienia tej luki na rynku pracy.

 

Druga innowacja pedagogiczna dotyczy również zawodu technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami dietetyki sportowej. Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej zasad żywienia, przeliczania wartości odżywczej i energetycznej jadłospisów. Natomiast dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego są nieodzownym elementem łączącym wiedzę teoretyczną z praktyczną, dotyczącą zdrowego stylu życia. Ta innowacja pedagogiczna skierowana jest przede wszystkim do uczniów aktywnych fizycznie, ale również chcących poznać rodzaje i zasady tworzenia jadłospisów. Rynek pracy poszukuje osób, które mają dużą wiedzę na temat produkcji żywności oraz odpowiedniego jej łączenia i zestawienia w pełnowartościowe posiłki. Bez trudu znajdą one pracę nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również w siłowniach i klubach fitness; odnajdą się także na studiach związanych z dietetyką.

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi zatrudnia pasjonatów w swoich dziedzinach. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna uczy w profesjonalnie przygotowanych i wyposażonych pracowniach kształcenia w zawodach z branży spożywczej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych na bieżąco poszerzają swoją wiedzę z zakresu techniki i technologii produkcji wyrobów spożywczych. Obserwujemy kierunki rozwoju naszej branży oraz rynek pracy, który – jak przypomnę – tworząc kolejne stanowiska pracy, oczekuje od szkół branżowych wszechstronnie przygotowanych absolwentów. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi pokazuje, w jaki sposób dzięki innowacjom i eksperymentom pedagogicznym można sprostać tym oczekiwaniom.

Marta Matuszewska-Sitek, nauczycielka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego