Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Piece elektryczne modułowe

dodano , ibis, materiał promocyjny

Podstawowym elementem wyposażenia każdej cukierni, piekarni i wszystkich innych miejsc, gdzie wypiekane są pieczywo i ciasta, jest piec, czyli serce zakładu. obecnie największą popularnością cieszą się piece elektryczne o budowie modułowej, a ich główna zaleta to łatwość konfiguracji i wyposażenia w dodatkowe elementy.

Firma IBIS jest liderem na rynku wśród wytwórców pro­fesjonalnego sprzętu piekarsko-cukierniczego, specjali­zuje się w produkcji modułowych pieców elektrycznych. Doświadczenie, jakie posiada, umożliwia elastyczne i sprawne do­stosowanie wyrobów do warunków panujących na rynku, a przede wszystkim do indywidualnych potrzeb klienta.

Piece doskonałe do piekarni, cukierni i sklepów
Piece marki IBIS to urządzenia najwyższej jakości oraz wyjątko­wo funkcjonalne. Mogą zostać wyposażone w okap, komorę ga­rowniczą, podstawę bądź regał służący do odkładania blaszek. Mogą mieć od jednej do sześciu komór wypiekowych, przy czym w dowolnym momencie mogą zostać rozbudowane o kolejne pół­ki. Bardzo ważną cechą pieców elektrycznych jest niezależność działania, tzn. każda komora wypiekowa ma własne sterowanie i może być osobno włączana lub wyłączana. Oznacza to, że jed­nocześnie można prowadzić wypiek różnego asortymentu w po­szczególnych komorach, a w przypadku zmniejszonej produkcji ograniczyć liczbę pracujących komór, co może generować dodat­kowe oszczędności.

 

Bardzo wydajny układ zaparowania w standardzie
W piecach firmy IBIS panel sterowania jest niezwykle wszech­stronny i intuicyjny, a co najważniejsze – ma przyjazny dla użyt­kownika interfejs, który umożliwia wygodną obsługę. Pulpit stero­wania daje możliwość zapisania do 20 programów, a każdy z nich może mieć do 3 faz (funkcja trójetapowego wypieku). Ewentu­alne błędne zadanie parametrów i zakłócenia są sygnalizowane
przez sygnały dźwiękowe i kody błędów. Zakres regulacji temperatury pieca wynosi 0-270°C.

Pulpit sterujący cechują duża dokładność i nie­zawodność, co wynika z zastosowania funkcji autodostrajania – PID. Wybór pieca piekarsko-cukierniczego odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu każdej cukierni czy piekarni. Powinien być on dostosowany do specyfiki danego lokalu, rodzaju i wielkości pro­dukcji. Wybierając piec z oferty firmy IBIS, masz gwarancję wydajności i niezawodności urządze­nia oraz najwyższej jakości wypieku, przy za­chowaniu niewielkich kosztów eksploatacyjnych. W ofercie firmy znajdują się nie tylko piece pie­karsko-cukiernicze, ale także komory garowni-cze, linie do chleba, miesiarki do ciasta i wiele innych urządzeń, które są niezbędnym elemen­tem wyposażenia piekarni lub cukierni.