Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Pandemia - czy możemy się rozwijać?

dodano , ashanti, materiał promocyjny

Gdy 4 lata temu w Łodzi otwarta została szkoła Ashanti, wiadomo było jedno – Polska właśnie wzniosła się na wyższy poziom szkoleń. Dziś to jeden z najprężniej działających ośrodków edukacyjnych dla branży gastronomicznej w kraju.

Jak wiele jest osób w Polsce, któ­re są głodne wiedzy, okazało się 4 lata temu, gdy w Łodzi otwar­to Międzynarodową Szkołę Sztuki Kulinar­nej Ashanti. Od razu stała się ona jednym z najbardziej lubianych ośrodków szkole­niowych, do którego przyjeżdżają zarów­no profesjonaliści, jak i amatorzy, w tym początkujący cukiernicy oraz piekarze. Do tej pory brakowało im miejsca, gdzie mo­gliby rozwijać swoje umiejętności. – Celem szkoły jest, by Polska dołączyła do lide­rów sztuki kulinarnej, takich jak Hiszpania, Włochy czy Francja. Otworzyliśmy w Łodzi szkołę, w której swoją wiedzą dzielą się najlepsi specjaliści z Polski i całego świa­ta – podkreśla założycielka i właścicielka szkoły Małgorzata Michalska, osoba nie­przypadkowa, bo posiadająca 25 lat do­świadczenia w międzynarodowych firmach, w tym 12 lat w przemyśle spożywczym (kakaowo-czekoladowym).

 

Przekazywać światową wiedzę o sztuce ku­linarnej polskim szefom kuchni, cukierni­kom, barmanom, baristom, sommelierom i amatorom, którzy chcą doskonalić swo­je umiejętności – taka jest misja Ashanti.  – Chcemy, aby uczestnicy naszych szkoleń wychodzili nie tylko z gotowymi receptu­rami, ale również z wiedzą pozwalającą na tworzenie własnych, autorskich receptur oraz z odpowiednią kulturą pracy w ze­spole – deklaruje Michalska.

Szkoła Ashanti od blisko 4 lat realizuje swo­ją wizję, wnosząc istotny wkład w rozwój branży gastronomicznej w Polsce. Przez ten czas na miejscu odbyło się 540 szkoleń, w których udział wzięło ponad 4000 osób. Ciekawą innowacją jest wprowadzenie szkoleń z zakresu biznesu, które pozwa­lają efektywniej prowadzić restaurację, bar czy cukiernię. W ten sposób mogą się szkolić nie tylko pracownicy produkcji, ale też managerowie, którzy odgrywają coraz większą rolę w prowadzeniu nowoczesnej cukierni i piekarni. – Współpracujemy z naj­lepszymi polskimi trenerami i ze znako­mitymi profesjonalistami z całego globu – zaznacza właścicielka. Wiedzą i umiejętnościami w Ashanti dzielili się, między innymi, Antonio Bachour, Diego Lozano, Leonardo di Carlo, Nina Tarasova, Daniel Alvarez, Stephane Leroux. Szkoła jest stale zaangażowana w pomoc młodym, którzy chcą szlifować swój talent.

 

W 2020 roku Daniel Bauer i Jacek Darnow­ski, którzy przygotowywali się w Ashanti do udziału w konkursie kulinarnym World Skills Poland, zdobyli pierwsze miejsca w swoich kategoriach na etapie krajowym i będą reprezentować Polskę na mistrzostwach świata w Szanghaju w 2022 roku. – Wiele młodych osób decyduje się na zmianę za­wodu, przekwalifikowuje się na kucharza lub cukiernika. Tych ludzi nie stać na szko­lenia, a nie wystarcza im wiedza ze szkół państwowych. Pomagamy im pozyskiwać dofinansowania unijne, żeby mogli przejść taką liczbę szkoleń, która pozwoli na do­bre przygotowanie do nowego zawodu – wyjaśnia Małgorzata Michalska. Rok 2020 nieco przystopował branżę szkoleniową. Jak w nowej rzeczywistości poradziła so­bie łódzka szkoła? – Ucierpiała cała branża gastronomiczna, ale mimo wszystko jeste­śmy przekonani, że trzeba dalej poszerzać wiedzę oraz rozwijać umiejętności, żeby lepiej radzić sobie zarówno teraz, w tym najtrudniejszym okresie, jak i po pandemii – podkreśla Michalska. – Cały czas prowa­dzimy w Ashanti szkolenia zawodowe z naj­lepszymi profesjonalistami w kraju i z nie­cierpliwością czekamy na moment, kiedy wizyty międzynarodowych trenerów znów będą możliwe.Niedawno wprowadzona została nowa forma szkoleń: Ashanti VOD, mająca na celu ułatwienie dostępu do wiedzy osobom, które nie zawsze mogą przyjechać do Łodzi. Szkolenia online stanowią również uzupełnienie wia­domości, dlatego kursanci mogą z nich ko­rzystać jeszcze przed przyjazdem na szko­lenie praktyczne do Ashanti. Warsztaty na platformie vod.ashanti.pl prowadzą ci sami trenerzy, których można spotkać stacjo­narnie w pracowniach. Szkolenia VOD to wygodna forma nauki, która ma wiele zalet:
• każdy uczestnik ma możliwość odtwo­rzenia szkolenia dowolną liczbę razy przez 30 dni;
• podział szkoleń na sekcje tematyczne ułatwia odnalezienie materiału, który chcemy powtórzyć;
• każde szkolenie kończy się testem wy­boru, dającym szansę sprawdzenia swo­jej wiedzy z zakresu kursu;
• zdany test pozwala na wydrukowanie certyfikatu ukończenia szkolenia VOD.

Oferta Ashanti jest bogata i różnorodna, by sprostać wymaganiom uczestników, któ­rzy mają różne potrzeby i oczekiwania. Więcej na vod.ashanti.plWarto wiedzieć


Szkolenia zamknięte/ dedykowane
To szkolenia personalizowane, dostosowane do potrzeb konkretnego klienta, z którym ustalany jest termin i program szkolenia oraz dobierany jest trener. Mogą to być szkolenia dla grup, ale również dla osób indywidualnych, mogą odbywać się w formie zajęć praktycznych w Ashanti lub online. W przypadku zainteresowania szkoleniami zamkniętymi należy skontaktować się ze szkołą w celu ustalenia szczegółów.

Sklep online
Ashanti uruchomiło sklep internetowy, aby ułatwić swoim klientom dostęp do profesjonalnych narzędzi i produktów spożywczych używanych w trakcie szkoleń. Można w nim znaleźć również literaturę branżową, w tym książki autorstwa trenerów uczących w Ashanti. Zobacz ofertę na www.sklep.ashanti.pl

Szkolenia VOD
To nowość w ofercie Ashanti, szkolenia online przygotowane z myślą o osobach, które wolą uczyć się we własnym tempie, w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Wśród proponowanych szkoleń voD znajdują się również takie, które są powtórzeniem podstawowej wiedzy i mogą pomóc przygotować się do udziału w szkoleniach stacjonanych
o wyższym poziomie trudności.