Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Nauczanie przez filmowanie

dodano , kucia, materiał promocyjny

W czasach gdy wszystko przenosi się do internetu, to właśnie tam można znaleźć bogatą ofertę szkoleń i kursów. Z filmami instruktażowymi ruszyła też Szkoła Artystyczna Wiesława Kuci. Czy taka forma może zastąpić tradycyjną naukę? Jak przekazać smak, zapach i konsystencję przez kamerę?

Natalia Aurora Ignacek: Szkoła Arty­styczna Wiesława Kuci to w Polsce rozpoznawalna marka, ale znana ra­czej ze świetnych szkoleń stacjonar­nych. Kiedy i z jakich pobudek pojawił się zamiar formy filmowej?
Wiesław Kucia: Szkoła powstawała w 2008 r. i od tamtego czasu mocno w nią inwestujemy. Dokupujemy potrzebne ma­szyny, nowoczesne urządzenia, by dać na­szym kursantom poczucie profesjonalizmu i ułatwić pracę. A jednak wciąż czegoś nam brakowało. Chcieliśmy docierać do jeszcze większej liczby osób, bo sprawa szkolnic­twa zawsze była dla mnie priorytetowa. Postanowiliśmy więc założyć stronę inter­netową, na której będą zamieszczane tu­toriale – płatne i bezpłatne materiały dla cukiernictwa i piekarstwa.

 

Pozwól, że zapytam – czy pandemia przyspieszyła ten projekt?
Sytuacja z covidem spowodowała przede wszystkim, że szkolenia organizowane w szkole mają okrojoną formę, jest też ich mniej. I to był jeden czynnik. Pande­mia z pewnością spowodowała, że ludzie częściej poszukują rzeczy dostępnych on­line, siedząc w domach. I my sami również mamy więcej czasu na przygotowanie filmi­ków. Duży udział w ruszeniu z tutorialami miał też Piotr Połomski, który podarował nam stronę Academy of Taste. W dobie internetu ciężko jest z czymś wystartować od zera, wypozycjonować to, więc póki co, jest ona jedną z zakładek na stronie Szkoły Artystycznej. To, jak wspomniałaś, marka, która już zapracowała na swoją renomę, jest wzmocnieniem Academy of Taste.

Wasze filmiki są bardzo dopracowane wizualnie i po prostu przyjemnie się je ogląda. Wynajęliście profesjonalną firmę do produkcji?
Stronę tworzymy ja, moja żona i siostra. To jest nasza ekipa wykonawcza i filmo­wa. Bez tych dwóch osób ten projekt by nigdy nie zaistniał. Rozważaliśmy wynaję­cie profesjonalnej ekipy, ale okazało się, że zajęłoby to znacznie więcej czasu i nie mielibyśmy takiej niezależności we wpro­wadzaniu zmian, poprawek. Mogliśmy rów­nież podłączyć się ze swoimi materiałami pod wiele popularnych platform, takich jak Udemy, ale koszt, który ponosi twórca ma­teriału, udostępniając go tam, jest niepro­porcjonalny. Postawiliśmy więc na własne zasoby i siły. Sprawę ułatwia fakt, że moja żona jest fotografem. Nie ukrywajmy, że stworzenie dobrej jakości filmu wymaga specjalistycznej wiedzy o świetle, kadro­waniu, ale też sprzętu. 

 

Zdaniem pomysłodawcy, Wiesława Kuci, filmy instruktażowe są dobrym uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych i mogą stanowić wielką pomoc dla uczniów szkół branżowych 

Jak wygląda i ile trwa praca nad fil­mikiem instruktażowym?
To praca wieloetapowa, która wymaga przygotowania. Trzeba go nagrać, co już zajmuje 2 dni. Potem go zmontować, dodać podkład muzyczny. Czasem trwa to cały tydzień. Dlaczego aż tyle? Dbamy o for­mat i jakość merytoryczną tych materiałów. Musimy się zastanowić, jak pokazać kon­systencję, której przez ekran przecież się nie dotknie. Pewnych rzeczy nie przesko­czymy, ale musimy przekazać jakoś smak i zapach, na pewno ważne jest szczegółowe omówienie tych spraw. Całość doprawia­my jeszcze muzyką. W wielu filmach nie ma tego podkładu, ale chcemy podejść do sprawy edukacji nieco inaczej. Pragniemy, by to się przyjemnie, niemal rozrywkowo oglądało. Bo nauka to nie jest tylko nudny i mozolny proces.

Tak jak to wygląda w większości pla­cówek oświaty państwowej…
System edukacji w Polsce jest kaleki, wy­maga odświeżenia, a wręcz reformy. Nasze filmiki mają pokazać, że nauka może być czymś inspirującym. Nie są one długimi wykładami. Trwają 7-30 minut, to mate­riały skompresowane, w których przeka­zywane są kluczowe elementy pracy. Dzię­ki temu taki film można odtworzyć nawet w piekarni, na pracowni, w trakcie krótkiej przerwy. Z reguły piekarze i cukiernicy nie mają czasu na siedzenie przy kawie, więc to dogodna forma.

Materiały są skierowane raczej do osób początkujących czy profesjo­nalistów z doświadczeniem?
Do tej pory udało nam się przygotować 8 materiałów. Postawiliśmy na najpopular­niejsze produkty, o które wiele osób pytało. Nie są one na razie podzielone na kategorie, co zrobimy w przyszłości. Są to materiały
o różnym poziomie trudności. Jednak bez względu na to, zawsze staramy się pokazać w filmie proces od A do Z, ze wszystkimi detalami. Dzięki temu trafi on do szerszego grona odbiorców. Laik to zrozumie, a za­awansowany piekarz lub cukiernik usyste­matyzuje swoją wiedzę. Przed wykupieniem tutorialu każdy może ocenić, czy to materiał dla niego przydatny, ponieważ prezentujemy intro filmu oraz dodajemy obszerny opis. Jeśli ktoś zdecyduje się na wykupienie tutorialu, otrzymuje jeszcze więcej – receptury do w PDF i bezterminowy dostęp do materiałów.


Anna Kucia, siostra właściciela Szkoły Artystycznej i Academy of Taste, jest jedną z prowadzących szkolenia stacjonarne, jak też współpracuje przy realizacji filmów

To bardzo atrakcyjna oferta dla po­szukujących szkoleń. Czy myślisz, że to przyszłość edukacji?
Z każdym tygodniem przybywa zaintere­sowanych. Widzę w tym ogromny poten­cjał. Portal, o którym wspomniałem, ma do zaoferowania ponad 400 mln kursów. Widać, jak duży jest popyt na naukę on­line. Polskie akademie też wypuszczają filmiki, bo w takim świecie teraz żyjemy, musimy dbać o to, by przez pandemię poziom edukacji nie spadł, a branża się nie zatrzymała.

A to o tyle ważne, że nie wiadomo kiedy restrykcje zostaną zniesione na stałe i można będzie wrócić do szko­leń stacjonarnych.
Tak, edukacji nigdy nie można zaniedby­wać, również w czasie kryzysu. Nasz pro­jekt nie jest wspierany przez państwo, nie działamy na zasadzie żadnej dotacji itp. Mamy tylko nasze prywatne fundusze, ale wierzę w to, że to dobra inwestycja. W markę, w biznes, ale też właśnie w przy­szłość polskiego cukiernictwa i piekarstwa, w całą branżę. Pragniemy przyczyniać się do tego, by system szkolnictwa był zupeł­ny i innowacyjny. Chcemy wspierać go. Jesteśmy dla uczniów, ale też dla nauczy­cieli. Cieszy mnie ogrom zaufania, jakie odczuwamy ze strony tych, którzy licznie przybywają do naszej szkoły, i nie chcemy ich teraz zawieść. Posiadamy certyfikaty jakościowe, sami również ciągle się szko­limy, sprowadzamy gwiazdy z zagranicy, jak Sławek Korczak. Ale myślę, że najważ­niejsze, że nie odpuszczamy, tylko dalej jesteśmy dla branży.

Rozmawiała: Natalia Aurora Ignacek