Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Mąki zapobiegające przywieraniu gwarancją podwyższonej higieny w piekarniach

dodano , Redakcja MH, materiał promocyjny

Tip-Top® Ultra Clean przedsiębiorstwa Kampffmeyer Food Innovation GmbH sprzyja zachowaniu czystości w miejscach produkcji i zapobiega astmie piekarzy.

Hamburg, czerwiec 2012 – Oferowane przez Kampffmeyer Food Innovation GmbH innowacyjne rozwiązanie Tip-Top® Ultra Clean to enzymatycznie nieaktywna zapobiegająca przywieraniu specjalna mąka niepyląca. Ułatwia ona maszynową i manualną obróbkę ciast, znacznie zmniejszając przywieranie mąki i resztek ciasta do części maszyn i pozostałych powierzchni.

Kluczem do podwyższonej higieny w miejscach produkcji jest obróbka termiczna surowca: w ten sposób dochodzi do zdezaktywowania naturalnej mikroflory zboża i enzymów w mące. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia pleśni i nalotu pleśniowego na kastach do garowania oraz częściach maszyn takich jak ławy filcowe, wały dociskowe czy wywrotnice transportowe.

Poprzez poroces uszlachetniania polepsza się również w specjalny sposób powierzchnia mąki. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dozowanie oraz idealnie dokładne nanoszenie mąki do posypywania, co w efekcie pozwala na redukcję jej zastosowania aż do 60%. Ze względu na wielkość cząsteczek oraz efekt antystatyczny Tip-Top® Ultra Clean znacznie mniej przywiera do części maszyn. Jego działanie samooczyszczające, zwane efektem kwiatu lotosu, owocuje również niepozostawianiem resztek ciasta na powierzchniach. W konsekwencji potrzeba czyszczenia maszyn zostaje znacznie zredukowana.

Odpowiedzialny za ten produkt szef produkcji w Kampffmeyer Food Innovation Jörg Brose podsumowuje: „Tip-Top® Ultra Clean przyczynia się w zdecydowany sposób do higienicznego i niezapylonego środowiska pracy, sprzyjając tym samym profilaktyce tak zwanych „chorób piekarzy” jak astma czy alergie. Przyjemnym efektem ubocznym jest to, że nasza nowa zapobiegająca przywieraniu mąka pozwala na redukcję kosztów w dwojaki sposób: Z jednej strony zużycie mąki do posypywania jest zdecydowanie niższe w porównaniu z jej konwencjonalnymi odpowiednikami, z drugiej strony ma miejsce spadek kosztów czyszczenia i serwisowania maszyn.“

Tip-Top® Ultra Clean może być stosowany w dostępnych posypywarkach bez konieczności adaptacji części maszyn bądź sit.