Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Otwórz się na innowacje z doradcami JWP!

dodano , Redakcja PS

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (SOI) kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP usługi doradcze w zakresie procesu transferu technologii.

SOI to przedsięwzięcie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego celem jest wzrost innowacyjności w Polsce.

Proponujemy pomoc przy:
- konstruowaniu umowy transferu technologii;
- negocjacjach postanowień umowy między stronami transferu technologii;
- weryfikacji umowy transferu technologii wraz z doradztwem w tym zakresie;
- badaniu przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym;
- doradztwie w ramach dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej;
- doradztwie w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii;

Więcej informacji (w tym szczegółowy zakres usługi oraz warunku udziału) znajduję się w zakładce  „Transfer technologii dla MŚP”.

SOI to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Więcej informacji na temat projektu: https://siecotwartychinnowacji.pl/