Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Czy jednolity plik kontrolny przyspieszy cyfryzację małych firm?

dodano , Redakcja PS

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przekazywania Ministerstwu Finansów rejestrów VAT w formacie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). Szacuje się, że ten obowiązek będzie dotyczył ok. 1,6 mln mikrofirm w Polsce.

 Według szacunków Tax Care, ponad połowa z nich może nie być przygotowana na taką zmianę.

JPK_VAT będzie mógł być przesłany do ministerstwa wyłącznie drogą elektroniczną, w formacie xml. Jest to kolejny przykład postępującej digitalizacji księgowości i administracji publicznej. Kierunek tych zmian jest pożądany przez znaczną większość przedsiębiorców, gdyż ułatwia prowadzenie księgowości oraz komunikowanie się podatników z organami podatkowymi. Jednocześnie jednak stwarza wyzwania w postaci cyfrowego wykluczenia firm przywiązanych do prowadzenia księgowości w formie tradycyjnej.

Spośród ponad 23 tys. klientów Tax Care, największego w Polsce biura rachunkowo-księgowego, działającego online, zaledwie 40% wystawia faktury poprzez system księgowości online, jak wynika z zestawienia Tax Care. Odsetek takich firm jest jeszcze niższy w wynikach badania Grupy Idea Banku przedstawionych na poniższym wykresie. Reszta badanych nadal woli wystawiać faktury ręcznie, korzystając z edytorów tekstu typu Word lub Excel oraz z oprogramowania do wystawiania faktur offline. Wymóg comiesięcznego składania JPK zmusza mikrofirmy do zmian, które wiążą się ze stresującym, a czasami też kosztownym dostosowaniem.

SPOSÓB WYSTAWIANIA FAKTUR W FIRMACH
 
Źródło: badanie Grupy Idea Banku na grupie 440 przedsiębiorców


W oswojeniu postępującej digitalizacji księgowości wśród firm, które jeszcze nie są gotowe na zmiany pomaga Tax Care. Takie możliwości daje model obsługi klientów, w ramach którego przedsiębiorca jest rozliczany elektronicznie, zgodnie z wymaganiami urzędów skarbowych, a jednocześnie sam nie musi przenosić wszystkich rozliczeń do sieci.
- Wiele mikrofirm nie posiada systemów księgowych przystosowanych do obsługi JPK już od stycznia 2018 r. Wprowadzane zmiany zmuszają ich właścicieli do przyspieszenia cyfryzacji księgowości. W ramach podstawowej usługi abonamentowej Tax Care problem może zostać delegowany na nas. W takich przypadkach JPK będzie przygotowywany na podstawie fizycznych dokumentów dostarczanych do Tax Care za pomocą kuriera lub tradycyjnej poczty – mówi Magdalena Flis, ekspert Tax Care.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży przedsiębiorcy, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Pozwala skrócić czas wymiany informacji między firmami a fiskusem. JPK_VAT zawiera dane identyfikujące podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz dane, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla zawartość ewidencji zakupu i sprzedaży.

- Dodatkowo, od 1 lipca 2018 r. mali, średni i mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani na żądanie organów podatkowych (podczas kontroli podatkowych, czynności sprawdzających) do przekazania innych danych w postaci plików JPK – tłumaczy Magdalena Flis.

W formacie xml przedsiębiorcy będą musieli prowadzić również:
•    faktury VAT – JPK_FA,
•    podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
•    ewidencję przychodów – JPK_EWP,
•    księgi rachunkowe – JPK_KR,
•    wyciągi bankowe – JPK_WB,
•    dane magazynowe – JPK_MAG.

- Digitalizacja księgowości nie tylko ułatwia kontrolowanie firm przez urzędy skarbowe, ale przynosi korzyści też samym przedsiębiorcom. Narzędzia internetowe oszczędzają czas, ułatwiają dostęp do danych, przyspieszają tworzenie dokumentów rozrachunkowych i analiz. Nie mamy jednak wątpliwości, że na rynku jest nadal wielu mikroprzedsiębiorców, którzy wolą pozostać analogowi. Pomagamy im uniknąć cyfrowego wykluczenia i dać więcej czasu na dostosowanie – dodaje Magdalena Flis.

Opracowanie Tax Care