Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Poradnik przedsiębiorcy: Minimalne wynagrodzenie 2018

dodano , Redakcja PS

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji minimalnej. Wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Od 1 stycznia 2018 roku wyniesie ono 2100 zł brutto.

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Kwestie związane z pensją minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Warto również wspomnieć, że wysokość najniższej płacy można ustalić w zależności od wymiaru etatu posiadanego przez pracownika. Oznacza to, że osoba pracująca przykładowo 1 etatu najmniej może otrzymać 1 050 zł.

Ważne!
W przypadku zleceniobiorców również została ustalona minimalna stawka za jedną godzinę pracy, która w 2018 roku wyniesie 13,70 zł.

Nowa wysokość wynagrodzenia za pracę obowiązuje od 1 stycznia, nie oznacza to jednak, że pracownicy otrzymujący wynagrodzenie z przesunięciem za grudzień dostaną już wyższą wypłatę.

Wynagrodzenie minimalne od strony pracownika
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z początkiem roku mogą liczyć na podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 100 zł brutto. Jak to wpłynie na wysokość wynagrodzenia jakie otrzyma od pracodawcy? Porównanie znajduje się w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie minimalne

2000,00 zł

2100,00 zł

Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)

195,20 zł

 

204,96 zł

Ubezpieczenie rentowe (1,5%)

30,00 zł

31,50 zł

Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)

49,00 zł

51,45 zł

Ubezpieczenie zdrowotne (9%)

155,32 zł

163,09 zł

 

Podatek dochodowy*

111,00 zł

119,00 zł

Wynagrodzenie netto

1 459,48 zł

1 530,00 zł

* standardowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 
Z powyższego wyliczenia wynika, że w 2018 roku pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne dostanie około 70,00 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wynagrodzenie minimalne od strony pracodawcy
Zwiększająca się rok rocznie pensja minimalna nie oznacza tylko podwyżki dla pracownika. Przedsiębiorcy muszą być przygotowani, że koszty zatrudnienia pracownika nie zwiększą się tylko o 100 zł. Od kwoty podwyżki są bowiem opłacane składki, które pracodawca finansuje z własnych środków

Wynagrodzenie minimalne

2 000,00 zł

2 100,00 zł

Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)

195,20 zł

 

204,96 zł

Ubezpieczenie rentowe (6,5%)

130,00 zł

136,50 zł

Ubezpieczenie wypadkowe (1,80%*)

36,00 zł

37,80 zł

Fundusz Pracy (2,45%)

49,00 zł

51,45 zł

FGŚP (0,10%)

2,00 zł

2,10 zł

Koszt zatrudnienia pracownika

2 412,20 zł

2 532,81 zł

* standardowa stawka ubezpieczenia wypadkowego.


Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku zwiększy się o około 120,00 zł.

Andrzej Lazarowicz, wfirma.pl