Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Uroczystość 20-lecia działalności PFPŻ ZP w trakcie VII „Forum 100” - Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego

dodano , Redakcja PS

Ponad dwustu sześćdziesięciu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów wzięło udział w VII „Forum 100” – Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego połączonej z jubileuszem 20-lecia działalności Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

VII „Forum 100”, które zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów – Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela oraz JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, odbyło się 15 listopada 2016 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Galę prowadzili dyrektor generalny PFPŻ ZP - Andrzej Gantner oraz prezenterka telewizyjna - Jolanta Fajkowska.

Siódma edycja „Forum 100” miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadający w bieżącym roku jubileusz 20-lecia działalności PFPŻ ZP. Otwierając Galę „Forum 100” pani Małgorzata Skonieczna - prezes PFPŻ ZP zaznaczyła, że Federacja jest organizacją niezależną i transparentną w działaniu, która gwarantuje konstruktywne i merytoryczne wsparcie każdemu, komu zależy na silnej gospodarce żywnościowej w Polsce i Unii Europejskiej. „Dzięki takiemu podejściu, nasze dwudziestoletnie saldo w działaniu na rzecz gospodarki żywnościowej możemy uznać za dodatnie. Czujemy się wraz z innymi polskimi organizacjami częścią wieloletniego procesu, który doprowadził do silnej gospodarczej pozycji Polski na mapie Unii Europejskiej i krajów trzecich” – powiedziała Prezes Federacji.

 

Z okazji 20-lecia działalności Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, Zarząd Federacji wręczył uroczyste podziękowania założycielom Federacji i osobom, bez zaangażowania których nie byłoby możliwe skuteczne funkcjonowanie Związku.

Słowa uznania dla działalności PFPŻ ZP wraz z podkreśleniem znaczenia sukcesu polskiej gospodarki żywnościowej przekazali też: pan Jan Filip Staniłko  - Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, pani Mirosława Jaroszewicz-Łojewska - Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz pan Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego. W swoich wypowiedziach eksperci wielokrotnie wskazywali na imponujący rozwój przemysłu rolno-spożywczego, jaki dokonuje się nieprzerwanie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.Dokładną analizę sektora w kontekście znaczenia dla gospodarki narodowej zaprezentowali uczestnikom „Forum 100” eksperci z Instytutu Jagiellońskiego, którzy opracowali raport „Rola przemysłu żywnościowego i gospodarki żywnościowej w gospodarce narodowej”.

Podczas Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego miało także miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień „PRO POLONIA OPULENTA”. Wyróżnienie to nadawane jest od 17 lat przez PFPŻ ZP osobom, instytucjom, mediom i firmom z otoczenia przemysłu żywnościowego, za działania mające szczególny pozytywny wpływ działanie i rozwój szeroko pojętego sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

W obecnej edycji Kapituła Pro Polonia Opulenta postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:
• W kategorii - Pro Polonia Opulenta – osoba, wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce otrzymał: pan Matusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.
• W kategorii - Pro Polonia Opulenta –  instytucja, wyróżnienie za kompleksowe działania na rzecz zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności otrzymał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
• W kategorii - Pro Polonia Opulenta – media, wyróżnienie za merytoryczne i obiektywne informowanie o gospodarce żywnościowej otrzymała: pani Michalina Szczepańska.

Spotkanie uświetnił koncert gwiazdy wieczoru – Marcin Wyrostek z zespołem – Tango Corazon.

Ideą „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy szerokim kręgiem interesariuszy związanych z produkcją żywności w tym: przedstawicielami firm żywnościowych, organizacjami samorządu gospodarczego, rolnictwa, parlamentarzystami, eurodeputowanymi, administracją państwową, światem nauki i mediami.

Organizatorem „Forum 100” była Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Współorganizatorami byli: Związek "Polskie Mięso", Związek Polskich Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie "Polska Wódka" Polish Vodka Association, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego „UPEMI” oraz System Gwarantowanej Jakości Żywności „QAFP”.

Partnerzy Strategiczni Forum 100: BÜCHI Labortechnik AG, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., Dentons, Henkel Packaging and Labeling Adhesives, J.S. Hamilton Poland S.A.           

Partner Główny Forum 100: Bank Pekao S.A.

Partnerzy Forum 100: Animex S.A., Carlsberg Polska Sp. z o.o., CHEP Polska Sp. z o.o., Hortimex PLUS Sp. z o.o. Sp. K., M&P Alkohole i Wina Świata, Merieux Nutri Sciencees marka główna Silliker Polska Sp. z o.o., Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Siemens Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Lazur, Stowarzyszenie Polska Wódka /Polish Vodka Association, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze, Zakłady Mięsne ”Łmeat-Łuków” S.A.

Partnerzy Medialni Forum 100: Bilans Dodatni Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Food-Lex, Gospodarka Mięsna, Mistrz Branży, Nowy Przegląd Mleczarski, Polskie Mięso, Portal www.pfpz.pl, Przegląd Mleczarski, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przemysł Spożywczy, Portal www.portalspozywczy.pl, Portal www.dlahandlu.pl, Rynek Spożywczy, TVP1, Wiadomości Handlowe.