Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Nierówne szanse mikrofirm wobec rolników wytwarzających żywność

dodano , Redakcja PS

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o produkcji żywności przez rolników, która ma ułatwić sprzedaż produktów wytworzonych przez rolników we własnych gospodarstwach. Projektowane przepisy przewidują m.in. ułatwienia w zakresie wymagań sanitarnych, zwolnienia podatkowe do 40 tys. zł przychodu rocznego.

Są to kolejne znaczne ułatwienia dla rolników wytwarzających żywność. Już w 2015 r. wprowadzono zasadnicze zmiany ułatwiające przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli poprzez wyłącznie jej z działalności gospodarczej i umożliwienie opodatkowania 2-proc. podatkiem ryczałtowym (pod pewnymi warunkami, m.in. produkcja bez zatrudnienia pracowników, sprzedaż nie dla firm, limit przychodów 150 tys. euro). Wyłączenie tej działalności z działalności gospodarczej oznacza także zwolnienie rolników z wysokiego podatku od nieruchomości.

Te bardzo korzystne przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 r., ale podobno tylko nieliczni rolnicy zdecydowali się z nich skorzystać. Dlatego resort rolnictwa przygotował kolejne, jeszcze korzystniejsze rozwiązania, w tym ułatwienia w zakresie nadzoru weterynaryjno-sanitarnego.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie tych przepisów dodatkowo zaostrzy wcześniej już stworzone nierówne warunki dla produkcji i sprzedaży żywności na korzyść rolników wobec mikrofirm produkujących żywność.

Małe zakłady przetwórcze, pracujące na warunkach ustalonych dla działalności gospodarczej, nie poradzą sobie w tej sytuacji. Będą musiały zapłacić wyższy podatek dochodowy, np. w ryczałcie 5,5% od przychodu, znacznie wyższe składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od nieruchomości i przede wszystkim sprostać kosztownym i biurokratycznym przepisom sanitarnym.

Z projektowanych ułatwień może skorzystać około 1 miliona rolników, co oznacza możliwość pojawienia się nierynkowej konkurencji wobec mikrofirm produkujących żywność na bardzo dużą skalę.

Źródło ZRP