Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Klasyka formowania i zawijania – rogalikarka Universum

dodano , geth, materiał promocyjny

Pierwszy model rogalikarki firmy Universum pojawił się w 1924 r. i do złudzenia przypominał niemiecką maszynę do szycia Singer. Od tamtego czasu rogalikarka zmieniła design, poprawiła ergono­mię i bezpieczeństwo, została udoskonalona, ale koncepcyjnie jest prawie niezmieniona. I wciąż niezawodna.

Jak działa rogalikarka Universum? Bezawaryjnie! Jest to efekt prostej konstrukcji, nienaszpikowanej elek­troniką. Ciasto jest zwijane pomiędzy dwoma filcowymi taśmami zamontowanymi na tzw. koszach. Kosz dolny jest stały, natomiast górny ruchomy i „poddaje się”, kiedy ciasto przechodzi przez taśmy rogalikarki. Dowolnie zwinięty kęs może być ponownie rozwinięty, niemal jak bandaż. Tak delikatnie uformowa­ne ciasto zwiększa swoją objętość podczas wypieku do 20% w porównaniu z ręczną ob­róbką. Przygotowane kęsy są równe, nie mają przypadkowego kształtu i wielkości, a wypieki mają powtarzalny, ładny wygląd. Na duży plus należy zaliczyć fakt, że rogalikarka Universum nie wymaga modyfikowania sprawdzonych receptur piekarni czy cukierni.

 

Największą zaletą urządzeń marki Univer­sum jest uniwersalność produktowa. Roga­likarka jest w stanie rozwałkować i zawinąć każdy rodzaj ciasta, zarówno zwykłe ciasto pszenne, pszenno-żytnie, jak również ciasto pół- i francuskie przeznaczone na wyroby cukiernicze. Grubość formowanych kęsów oraz liczba zwojów regulowana jest bezstop­niowo. Przedział wagowy kęsa ciasta mieści się w zakresie od 20 g do 450 g.
Biorąc pod uwagę szereg poniższych możli­wości prezentowanej maszyny, nazwa „ro­galikarka” w tym przypadku jest mocno ograniczona.

• Standardowe rogale pszenne
Mają bardzo regularny, tradycyjny kształt. Wąskie zakończenia rogala i szeroki środek to forma, która zawsze dobrze się sprze­daje. Kęs przepuszczony dwukrotnie przez walce przybiera zupełnie inny wygląd.


• Bułka rustykalna (jęz. niem. schrippen.)
Również coraz bardziej popularna na na­szym rynku bułka cięta może być formowana na rogalikarce Universum. Nie każdy zakład może sobie pozwolić na automatyczną linię do bułek. Firma Universum dodała do opcji wyposażenia specjalną taśmę z wszytymi metalowymi elementami . wkładana między walce (o specjalnym rozstawie) taśma po­woduje, że kęs zostaje raz „założony” i zro­lowany pod taśmą. Podczas pieczenia bułka otwiera się w miejscu złożenia, w efekcie powstaje bułka łudząco podobna do ciętej.

• Galanteria cukiernicza
Także kęsy z ciasta francuskiego (rogaliki mini) i półfrancuskiego (paluszki, sztangle, paluchy małe, precelki mogą być formowa­ne na rogalikarkach Universum.

• Chleb tostowy
Z powodzeniem można wałkować również ciasto na chleb tostowy. Unikalna struktura miękiszu (często jako tajemnica recepturo­wa) sprawia, że chleb ten jest smaczniej­szy i ciekawszy. Chleb taki pieczony jest w formie zamkniętej – by zachować idealny kształt, kęsy układane obok siebie rosną i wypełniają całą formę. Miękisz w prze­kroju ma zupełnie inną od tradycyjnego strukturę, nie kruszy się i w przekroju wi­dać zrolowania.

• Langa pod chałkę
Powstałe w rogalikarkach langi są elastycz­ne. Upleciona chałka rośnie w górę, nie rozlewa się (co bywa częstym przypadkiem) i zachowuje wyraźny kształt plecionki.

• Placki, blaty
Podnosząc górny kosz rogalikarki, auto­matycznie wyłączamy funkcję zwijania. W ten sposób szybko przestawiamy ma­szynę na produkcję okrągłych placków, np. pod drożdżówki, pizzę, blaty drożdżowe.

• Bagietki
Dzięki specjalnemu modułowi wydłużania w rogalikarkach HWM 30/50 i 50/70 kęsy na bagietki mogą być wydłużane w zależ­ności od modelu do maks. 50 cm lub 70 cm. Moduł ten pozwala formować długie weki, paluchy i oczywiście bagietki.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa od kil­ku lat modele rogalikarek wyposażone są w zespół podający z wałkiem docisko­wym, tak by obsługujący nie miał możliwo­ści włożenia ręki między walce. Wydajność najpopularniejszych modeli (najczęściej sprzedawanych w Polsce) HWM 30, 50, 50/70 wynosi 2500 szt./h przy wadze kęsa 60 g. Wśród walorów rogalikarek Univer­sum można wymienić: niewielkie zapotrze­bowanie na miejsce, ok. 1 m2, cichą pracę i niemal bezawaryjny system pracy.

Małgorzata Majdan, GETH

Przedstawicielem firmy Universum w Polsce jest firma GETH z Krakowa, tel. 12 262 24 26, www.geth.pl