Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Optymalizacja przepływu informacji źródłem lepszej organizacji przedsiębiorstwa

dodano , Redakcja AM, materiał promocyjny

"Przejrzysta i efektywna organizacja wewnętrznych procesów logistycznych w piekarni i cukierni" - pod takim hasłem 29 października br. odbędzie się seminarium praktyczne nt. rozwiązań CSB-System. Uczestnicy seminarium podczas zwiedzania zakładu wrocławskiej firmy MAMUT zapoznają się z obszarami wdrożenia nowoczesnych narzędzi IT

Seminarium podzielono na część teoretyczną, która odbędzie się Hotelu Diament (ul. Muchoborska 10, Wrocław), oraz na część praktyczną zorganizowaną na terenie zakładu produkcyjnego Mamut Sp. z o.o. (ul. Muchoborska 3).

Program seminarium

8.45 – Rejestracja uczestników

9.15 – Branżowe rozwiązania CSB-System – specjalizacja i doświadczenie w branży piekarskiej

Od ponad 30 lat nasze branżowe rozwiązania IT pomagają osiągnąć sukces w biznesie. Optymalizują przepływ informacji, oszczędzając czas i koszty. Dbają o wymaganą przejrzystość procesów w przedsiębiorstwie. Nieodzowne są zwłaszcza w branży piekarskiej i cukierniczej, gdzie wiele zależy od wydajności i  elastyczności w obszarach administracyjno-produkcyjnych.

9.30 – Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem – co oznacza integracja oprogramowania, procesów i jakości?

Wzrost konkurencyjności dzięki integracji wszystkich procesów i danych zakładowych od zaopatrzenia przez produkcję aż do sklepów firmowych i klientów zewnętrznych. Kalkulacja produkcji w powiązaniu z rejestracją i kontrolą wymaganych parametrów jakościowych na wszystkich etapach produkcyjnych.

10.00 – Przerwa na kawę

10.15 – Nowoczesne metody kompletacji (Pick by Light, M-ERP)

Wyeliminowanie papierowego sposobu kompletacji towaru.

Pick-to-Ligh: system rozdzielania towaru zgodnie z zamówieniem klienta z wykorzystaniem przemysłowych monitorów gwarantuje jakość procesów:  prosto, szybko i bezbłędnie.

M-ERP to mobilna platforma, wykorzystująca w obszarze kompletacji mobilne terminale do rejestracji danych (np. skanowanie kodów).

10.45 – Elastyczne i skuteczne zarządzanie sklepami firmowymi (POS, kasy fiskalne, FIS)

Zarządzanie sklepami firmowymi wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem obsługi kas w Systemie CSB to stały dostęp do aktualnych danych sprzedaży w sklepie, bieżący monitoring stanów magazynowych, wielowymiarowe kalkulacje rentowności, rozliczanie sklepów.

11.15 – Jeździć i oszczędzać – skuteczne zarządzanie procesem dostaw i flotą pojazdów dzięki optymalizacji tras

Optymalizacja tras w obliczu zmienności poziomu zamówień, ustalonych czasów dostaw, nowych klientów, dostępności pojazdów, etc. Efektem jest redukcja przejechanych kilometrów przy zachowaniu restrykcji logistycznych, niższe nakłady na utrzymanie floty  i poprawa bilansu ekologicznego.

11.45 – Nowa organizacja procesów w firmie MAMUT Sp. z o.o. dzięki nowoczesnym narzędziom IT

Zarząd firmy Mamut Sp. z o.o. potraktował zakup nowego systemu jako inwestycję przynoszącą wymierne korzyści. Skuteczne zarządzanie wymaga pełnej i rzetelnej informacji. Niezbędne stało się wdrożenie systemu informatycznego, który zoptymalizuje, usprawni procesy i zidentyfikuje koszty.

12.00 – Lunch

13.00 – Zwiedzanie zakładu produkcyjnego firmy MAMUT Sp. z o.o., jednego z największych na Dolnym Śląsku producentów wyrobów piekarsko-ciastkarskich. Zakres wdrożenia Systemu CSB w zakładzie Mamut:

  • zakupy (zamówienia, kontrakty, rejestracja dostaw, rejestracja ubytków, księgowanie w magazynie)
  • gospodarka magazynowa (zdefiniowanie magazynów, stany magazynowe, analizy i przepływ towarów w magazynie, inwentaryzacje)
  • produkcja i kontrola jakości (planowanie produkcji, rejestracja zleceń produkcyjnych, rejestracja i znakowanie wyrobów gotowych, rozliczanie produkcji, kontrola jakości)
  • ekspedycja i fakturowanie (przyjmowanie zamówień, kompletacja z wykorzystaniem mobilnych terminali, generowanie dokumentów, rozliczanie sprzedaży)
  • Business Intelligence, analizy i controlling.


14.30 – Panel dyskusyjny i zakończenie seminarium

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: tel. 71 326 71 80; marketing@csb.pl;
Szkolenia CSB

 

Opłata seminaryjna

Koszty seminarium praktycznego wynoszą 450 zł +23% VAT za jedną osobę. Suma ta jest płatna z góry i obejmuje:

  • wykłady prezentowane w zrozumiały i przejrzysty sposób przez fachowców

  • wybrane materiały informacyjne w formie drukowanej

  • materiały seminaryjne w formie elektronicznej (na życzenie)

  • przerwy kawowe, lunch

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia są przyjmowane do 22 października 2013 r. i potwierdzane do 25 października. Dokonanie wpłaty na podane w potwierdzeniu konto jest warunkiem uczestnictwa w seminarium. W razie odwołania udziału w seminarium po potwierdzeniu uczestnictwa ze strony CSB-System pobierana będzie opłata w wysokości 100% opłaty za seminarium. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. W zastępstwie udział w seminarium może wziąć wskazana z nazwiska osoba, która przejmie Państwa zobowiązania finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium i zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora.