Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Interchange – pozytywne zakończenie coraz bliżej 

dodano , Redakcja PS, materiał promocyjny

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o usługach płatniczych, zakładającej obniżenie stawek opłat interchange do 0,5 % w 2014r. (obecnie jest to ok. 1,3%). Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za wprowadzeniem tych zmian.

 - Opłata interchange w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż w innych krajach Europy. Handel i usługi tracą w ten sposób ok. 80 mln zł miesięcznie, dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie decyzji i wprowadzenie zmian. Informacje napływające z Sejmu RP są dla nas bardzo pozytywne, ponieważ nasze uwagi zostały uwzględnione. Dobrze, że sprawa ta zostanie uregulowana ustawowo, a nie pozostawiona do samoregulacji organizacjom płatniczym – komentuje Waldemar Nowakowski Prezes Polskiej Izby Handlu.

Polska Izba Handlu już od kilku lat wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi detalistów zabiegała o objęcie szczególną uwagą prac nad projektem zmiany ustawy o usługach płatniczych. Projekt ten jest kluczowy dla rozwoju polskich przedsiębiorców.

Więcej informacji na: http://www.pih.org.pl/