Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

AXEL

GLIWICE, 44-100

woj. śląskie

Kosów 4

Produkty i usługi


Zobacz pełną ofertę w Katalogu produktów i usług

Opis działalności

Oferowany przez naszą firmę program "AXEL" powstał na bazie doświadczeń zdobytych przez naszych informatyków z pracy w piekarniach,cukierniach (nie tylko na stanowiskach informatycznych). Stąd posiadamy dogłębną znajomość tematu, co pozwala nam na tworzenie rewelacyjnego programu. Program pozwala na wykonanie każdej czynności księgowo-materiałowej jaką codziennie wykonują Państwo ręcznie. Jak DOWODZĄ badania przeprowadzone u naszych klientów czas potrzebny na wykonanie codziennych czynności uległ skróceniu o 42%.Zachęcamy do przeczytania poniższego skróconego opisu programu: MODUŁY:
- HANDLOWY: Pozwala na wystawianie dokumentów zamówień, sprzedaży, w tym także dokumentów zbiorczych na podstawie dowodów dostaw i zwrotów oraz korekt. Można wprowadzać dokumenty zakupowe - w tym także na podstawie dokumentów magazynowych Możliwa jest też ewidencja rachunków i umów. Program automatycznie generuje korekty na podstawie przeterminowanych dowodów zwrotu. MARKETING - umożliwia w prosty sposób wydobyć z modułu handlowego statystyczne informacje świadczące o kierunku rozwoju naszej firmy. Ze względu na dokumentowo zorientowaną budowę modułu handlowego możliwe jest skonstruowanie zestawienia okresowego (dzień, tydzień, miesiąc, rok) będącego zbiciem danych. Zestawienia mogą być grupowane po asortymencie, kontrahentach, grupach towarowych, kierowcach, dokumentach, okresie. - KALKULACJA CEN - pozwala w prosty sposób wyliczyć ceny produktów produkowanych oraz towarów handlowych. Przypomina o konieczności zmian cen aby nie doprowadzić do strat. Moduł uwzględnia koszty bezpośrednie, pośrednie, sprzedaży, transportu oraz inne dowolnie zdefiniowane.- MAGAZYNOWY- pozwala generować dokumenty rozchodowe, takie jak dowodów dostaw i zwrotów, dowody przyjęć i zwrotów, rozchody i przychody wewnętrzne (sklepy przynależne do firmy). Kolekcja asortymentu podzielona jest na towary handlowe i produkcyjne, surowce, koszty, usługi. Generowanie remanentu oraz inwentaryzacji jest możliwe w dowolnym okresie czasu. Z poziomu magazynów możemy przeglądać wygenerowane dokumenty ustanawiające dany stan magazynowy, zarówno bezpośrednio jak i z poziomu receptur jakie tworzą dany asortyment.- PRODUKCYJNY- pozwala generować zużycie surowców i kontrolować stany magazynowe. Moduł nie musi pracować w oparciu o zamówienia, stąd możliwa jest produkcja "dodatkowa". Wynikająca z zapotrzebowania produkcja jest automatycznie przekazywana w postaci wydruków dla piekarzy,cukierników. - ROZLICZENIOWO-FINANSOWY- pozwala kontrolować przepływ gotówki w firmie jak również operacje bankowe naszych kont. Moduł potrafi rozliczać dokumenty finansowe, ale możliwe jest też rozliczanie kwotowe i ilościowe dokumentów magazynowych. Można te operacje przeprowadzać zbiorczo lub w rozbiciu na kierowców dostarczających lub odbierających towar. Moduł współpracuje z internetowym systemem ELIXIR. Możliwa jest także dekretacja dokumentów wystawianych jako "niezależne dokumenty kasowe" w przypadku chwilowego braku dokumentów od dostawcy lub odbiorcy, przez co możliwe jest przyjmowanie i wydawanie gotówki bez konieczności wystawienia dokumentów zakupowych i sprzedażnych.- KPiR - pozwala samodzielnie rozliczać księgowo firmę (MAŁA i DUŻA KSIĘGOWOŚĆ). Jest zbudowany jako część składowa programu "AXEL" przez co nie jest potrzebne dwukrotne wprowadzanie tych samych dokumentów lub dokonywanie importów. Dane wprowadzane są z dokumentów zakupów i sprzedaży bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Możliwe jest też wprowadzanie danych nie pochodzących z modułu handlowego (delegacje, koszty pocztowe itp.). Moduł rozlicza środki trwałe (amortyzacje), samochody prywatne i służbowe oraz PŁACE.- KADROWO - PŁACOWY - pozwala obliczyć wypłaty pracowników rozliczanych na zasadach ryczałtu, akordu, umowy zlecenia i o dzieło.

AXEL

Telefon(y):
+48 603 769 422.

WWW: http://www.axelfhu.com.pl/.