Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

W aferze solnej zawiodła uczciwość

dodano , Redakcja AK

- W tzw. aferze solnej, jak i w innych przypadkach, zawiodła zwykła uczciwość, a tej nie uregulują żadne odgórne przepisy - twierdzi Stanisław Butka, prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Zwraca uwagę, że niesłusznie i nikczemnie narażono na szwank dobre imię firm i na utratę zaufania społecznego.

Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

w sprawie upublicznienia przez GIS wykazu firm, które nieświadomie

dokonały zakupu oraz używały do produkcji sól przemysłową

 

W związku z ujawnieniem przez GIS, na wniosek warszawskiej Fundacji Pro-Test, listy firm, które do momentu ujawnienia fałszerstwa używały do produkcji artykułów spożywczych sól przemysłową, Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zwrócić uwagę osób zajmujących się tą sprawą, na aspekt niesłusznego i nikczemnego narażenia na szwank, niejednokrotnie wypracowywanego przez lata dobrego imienia firm, a w następstwie krzywdzącej utraty zaufania społeczeństwa do uczciwych producentów.

Bulwersujące opinię publiczną wykrycie stosowania soli przemysłowej w miejsce spożywczej dotknęło w równym stopniu rzemieślników, którzy szczycą się dawaniem konsumentom wysokiej jakości wyrobów, produkowanych z pasją, przy zachowaniu receptur ojców i dziadków. Otrzymywany przy zakupie soli atest stanowił potwierdzenie, iż produkt ten spełnia wszystkie określone wymagania dopuszczające do jego użycia w przetwórstwie żywności.

Zgodnie z informacją podaną w marcu zeszłego roku przez PIS, jak i w ostatnich dniach przez GIS, zabezpieczona i przebadana sól wypadowa nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.   

Opublikowany wykaz firm obejmujący m.in. piekarnie i cukiernie potwierdza, że sól przemysłowa  była stosowana w tych zakładach. Co jednak istotne, w piśmie GIS z dn. 5 marca br., dołączonym do ujawnionej listy odbiorców feralnej soli, podkreślone zostało, że podmioty nabywające sól wypadową dokonywały zakupów w dobrej wierze, a po wykryciu sprawy, na własną rękę podejmowały kontrole i wycofywały z obrotu wyroby z udziałem sfałszowanej soli.

Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, w imieniu członków nieświadomych kupna, a następnie użycia do produkcji sfałszowanej soli, wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji oraz nieumyślnego narażenia naszych konsumentów na jakiekolwiek szkody. Informujemy przy tym, że oferowane społeczeństwu wyroby były spożywane przez nich samych, jak i członków ich rodzin.

Sugerowana przez niektóre środowiska i opinię publiczną zmiana przepisów chroniących konsumentów, a tym samym zaostrzenie dotychczasowych kontroli produkcji żywności, nie wyeliminuje w naszej ocenie szkodliwych praktyk firm dopuszczających się przestępstw. Tak jak w tej tzw. „aferze solnej”, jak i innych przypadkach, zawiodła po prostu zwykła uczciwość, a tej nie uregulują żadne odgórne przepisy.

                                              

W imieniu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP

 Prezes Zarządu Głównego

Stanisław Butka

 

Czytaj również


Fundacja PRO-Test prosi o kontakt firmy pokrzywdzone

Sól wypadowa NIEAKTUALNA lista producentów

Oświadczenie SRP RP w sprawie soli wypadowej