Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Szkolenie - Rozwój firmy poprzez franczyzę

dodano , Redakcja MW, materiał promocyjny

Chcesz rozwinąć swój biznes poprzez franczyzę i chcesz efektywniej zarządzać siecią? Już dziś zgłoś się na szkolenie, które poprowadzą eksperci Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2013 r. w Warszawie.

Szkolenie dla firm planujących budowę systemu sieciowego.

CEL SZKOLENIA:

 • Uświadomienie przedstawicielom firm, zamierzających przystąpić do budowy sieci (franczyzowej, agencyjnej, dystrybucyjnej) specyfiki warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o sieć.

 • Omówienie kolejnych etapów i zakresu prac związanych z tworzeniem sieci.

 • Przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy decydującej się na rozwój poprzez utworzenie sieci oraz omówienie najczęściej występujących problemów we współpracy między licencjodawcą i licencjobiorcami.

FORMA SZKOLENIA:

Siedmiogodzinny blok szkoleniowo-konsultacyjny zawierający:

 1. wykład na temat warunków i zasad współpracy w systemach sieciowych poparty przykładami z funkcjonujących na rynku polskim sieci

 2. szczegółową informację na temat etapów budowy systemu sieciowego

 3. omówienie wzoru modelu biznesowego systemu sieciowego

 4. indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA SZKOLENIA

 • przegląd rynku systemów sieciowych w Polsce

 • co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu

 • jakie warunki musi spełniać firma decydująca się na utworzenie systemu sieciowego

 • szanse i zagrożenia dla firmy decydującej się na rozwój poprzez sprzedaż licencji

 • opracowanie koncepcji biznesowej systemu sieciowego

 • zawartość pakietu licencyjnego (umowa, podręcznik operacyjny, model biznesowy)

 • prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej - praktyczne aspekty współpracy w ramach umów licencyjnych

 • zawartość podręcznika operacyjnego

 • placówki pilotażowe i ich znaczenie dla budowy systemu sieciowego

 • model biznesowy firmy licencjonodawcy i placówki licencjonowanej

 • jakie warunki musi spełniać kandydat na licencjonobiorcę (profil kandydata) i metody rekrutacji

 • marketing systemu sieciowego (metody sprzedaży licencji)

 • najczęstsze przypadki nieporozumień we współpracy w systemach sieciowych i ich przyczyny

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

 2. wzór umowy franczyzowej wraz ze spisem treści

 3. spis treści podręcznika operacyjnego

 4. Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu

TERMIN: 16.01.2013 WARSZAWA

PROWADZĄCY SZKOLENIA:
Szkolenie i konsultacje indywidualne prowadzą partnerzy Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych: Andrzej Krawczyk i Adam Woroczyński

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:
700 zł + VAT za 1 osobę.

ARSS wystawia fakturę VAT dla każdego uczestnika szkolenia.

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Informacje o szkoleniu:

Marta Rolka

tel: 0 22 861 53 41
tel: 0 22 638 42 58
tel kom: 0 660 095 069
e-mail: mrolka@arss.com.pl


ul.
Korfantego 58,
01- 496 Warszawa
email: biuro@arss.com.pl
www.arss.com.pl