Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Skorzystaj z dotacji na e-biznes

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Trwa trzeci, ostatni w tym roku nabór wniosków na e-biznes. Do podziału jest 134 mln zł. Wnioski na środki z działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można składać do 14 grudnia.

Dofinansowanie mogą zyskać projekty, które będą dobrze przygotowane i będą projektami innowacyjnymi, bo takie jest kryterium udzielania tego wsparcia. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. firmy zainteresowane informatyzacją, w tym przede wszystkim e-usługami. Wielkość wsparcia wynosi do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i 80% w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, który w roku złożenia wniosku nie ukończył 27 lat. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może przekroczyć 700 tys. zł. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty będą dobrze przygotowane i innowacyjne.

Podczas poprzednich dwóch naborów z działania 8.1 PO IG pula dofinansowania wynosiła odpowiednio blisko 134,5 mln zł (wnioski przyjmowane były do 20 kwietnia) i 140 mln zł (do 17 sierpnia). Przy czym pierwszy konkurs był skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok. W kolejnych szanse na pozyskanie pieniędzy zyskały firmy działające do dwóch lat.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

źródło: Newseria.pl