Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Abolicja składek ZUS bez poprawek

dodano , Redakcja AK

Senat bez poprawek przyjął Ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o anulowaniu długów powstałych z tytułu nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ustawa umożliwia staranie się o umorzenie zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu i nie opłaciły należnych składek. Umorzeniu mają podlegać nie tylko zaległe składki, ale także należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia oraz opłaty dodatkowe. Firmy nie będą musiały pokrywać również kosztów egzekucyjnych naliczonych przez ZUS, US czy komornika sądowego.

Według rzecznika prasowego ZUS zaległości firm, o których mowa, sięgają 870 mln zł.

Nieuregulowane składki - kogo dotyczą

Problem nieuregulowanych składek dotyczy przede wszystkich osób, które równocześnie prowadziły działalność i zostały zgłoszone do ubezpieczeń:

- jako zleceniobiorcy lub jako nakładcy,
- bądź jako pracownicy z wynagrodzeniem poniżej najniższego wynagrodzenia za pracę.

Przedsiębiorcy na mocy ustawy z 1998 r. mogli wybrać pomiędzy składką na ubezpieczenie społeczne opłacaną od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia a składką ‒ przy umowie o pracę, umowie zlecenia czy pracy nakładczej przy równoczesnym prowadzeniu działalności ‒ opłacaną od podstawy stanowiącej faktycznie osiągnięty przychód, bez określenia jego kwoty minimalnej. Zazwyczaj wybierane było to drugie rozwiązanie, w którym podstawa wymiaru składek nie była określona przez ustawodawcę. Wybór był zgodny z prawem i potwierdzany potem przez ZUS, który np. nie kwestionował rozliczeń.

Warunki umorzenia

Warunkiem umorzenia będzie jednak złożenie w ciągu roku od wejścia w życie ustawy stosownych wniosków oraz uregulowanie wszystkich pozostałych, niepodlegających umorzeniu składek. Od podjętej przez Zakład decyzji będzie przysługiwało prawo odwołania do sądu.

 

Ustawa, którą poparło aż 430 posłów, wymaga jedynie podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw.

autor: Justyna Gul

 

Polecamy inne materiały Tax Care: