Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Laboratorium - Mixolab

dodano , Redakcja MW, materiał promocyjny

CHOPIN Technologies wzbogacił Mixolab® System o nową funkcję, Mixolab® Profiler, który zdobył nagrodę Trophée de l`Innovation Europain 2008.

Zastosowany do wszystkich aparatów od bieżącego roku, Mixolab® Profiler pozwala uprościć interpretację wyników standardowej analizy poprzez odczyt wykresu z 6 indeksami jakości mąki: wodochłonność, miesienie, gluten, kleistość, amylaza i retrogradacja. Jest to narzędzie idealne dla kontroli surowca, gdyż bazuje na pełnej analizie mąki, jej komponentów i wzajemnym ich oddziaływaniu.

Mixolab® Profiler kompletuje 2 pierwsze funkcje Mixolab® System to jest:
Mixolab® Standard, dla standaryzowanej oceny produktów i tworzenia licznych nowych modeli.
Mixolab® Symulator, pozwala uzyskać wartości farinograficzne (wodochłonność, czas rozwoju ciasta, stabilność i osłabienie).

Mixolab® System dostosowuje się do wszystkich potrzeb, od B&W z Mixolab® Standard, do rutynowej kontroli z Mixolab® Profiler. Mixolab® Symulator zachowuje więź z innymi metodami analiz, które mogą być stosowane przez waszych partnerów.

Z Mixolab® System, CHOPIN Technologies wprowadza możliwość dokładnej analizy jakości mąki (np. dla jej poprawienia), rozwój nowych produktów a szczególnie pełną kontrolę i prostą interpretację standaryzowanych analiz na jednym aparacie.

Do czego służy Mixolab® Profiler ?
Mixolab® Profiler jest narzędziem dla interpretacji wykresu otrzymanego z Mixolab® Standard. Przetłumacza wykres na 6 ocen, o skali od 0 do 9, definiując: wodochłonność, odporność na miesienie, siłę glutenu, lepkość na gorąco, aktywność amylazy i retrogradacj. Te oceny są przedstawione graficznie, co pozwala wyznaczyć granice mini/maxi jakości maki (Fig.1).Jak się posługiwać Mixolab® Profiler dla selekcji mąki?
Mixolab® Profiler jest dostarczony z plikiem typowych profili (Fig.2) do bieżącego wykorzystania. Można też utworzyć typowy profil we własnym zakresie. Wystarczy wykorzystać kilka średnich profili z analiz mąki uznanej za odpowiednią dla swego przeznaczenia i przyjąć w programie limity dla parametrów.


Fig.2 : przykłady profili typu 1) Pizza 2) Ciasto francuskie 3) Biscuit 4) Ciastka

Jak posługiwać się Mixolab® Profiler dla poprawy jakości mąki?
W tym samym czasie jak tworzy się wykres na Mixolab® Standard, odpowiadający radar pojawia się na ekranie komputera. Natychmiast widać, czy mąka odpowiada założeniu. Jeśli jeden z parametrów jest poza tolerancją (Fig.1), po zakończeniu badania można wejść do Mixolab® Guide, który dostarczy kilku wskazówek o prawdopodobnych przyczynach i sposobie poprawy. Można też w liście profili wyszukać innego klienta, który mógłby wykorzystać daną mąkę.

Już posiadam Mixolab®, jak wykorzystać Mixolab® Profiler ?
Ta nowa funkcja jest dostarczana bezpłatnie aktualnym użytkownikom. Wystarczy wystąpić do dystrybutora lub bezpośrednio do CHOPIN Technologies. Dla nowych klientów jest jeszcze bardziej proste, ponieważ od czerwca 2008 Mixolab® Profiler jest włączony do programu Mixolab® System.

Wyróżnienie Europain 2008 dla aparatów Infraneo® i Mixolab® System
Na wystawie międzynarodowej Europain 2008, CHOPIN Technologies przedstawił aparaty Infraneo® i Mixolab® System. Oba aparaty uzyskały wyróżnienie na Europain 2008.

Mixolab® Profiler, nowa funkcja Mixolab® System, zdobył równocześnie Trophée Europain 2008, przyznaną przez profesjonalne międzynarodowe jury.

Nagroda uznaje nowatorski charakter tego narzędzia, przeznaczonego dla optymalizacji kontroli jakości mąki w młynach i przemyśle spożywczym.

Pliki do pobrania:

 chopin mixolab prezentacja.pdf 1.5 MB
 chopin pelna anliza maki z mixolab.pdf 1.2 MB
 seredia schemat instalacji pomiaru temperatur w silosach.pdf 0.7 MB