Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Tradycja i innowacyjność

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Związek Rzemiosła Polskiego poparł stanowisko rządowe dotyczące „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego - Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej”. Wspiera ono ideę innowacyjności, nie zapominając o tradycyjnych zawodach i regionalnej gospodarce.

W stanowisku rządu pojawił się pogląd prezentowany często w wystąpieniach ZRP, że oprócz niewątpliwie słusznego priorytetu dotyczącego podniesienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, równie mocno powinien być akcentowany problem zróżnicowania sytuacji gospodarczej w poszczególnych państwach UE poprzez danie możliwości wyboru innych dla tych krajów priorytetów w dochodzeniu do efektywnej gospodarki.

Zaakcentowano również różnorodność potrzeb europejskiego przemysłu oraz zwrócono uwagę na właściwe podejście do tradycyjnych sektorów przemysłu. W tak sformułowanych przez rząd priorytetach widać szansę dla rozwoju sektora MŚP.

 

źródło: ZRP