Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Co zmienia trzecia ustawa deregulacyjna

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

16 listopada br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. trzecia ustawa deregulacyjna). Sprawdź, jakie czekają nas zmiany.

Kasowa metoda rozliczenia VAT
Mali podatnicy osiągający obroty nieprzekraczające rocznie 1 mln 200 tys. euro nie będą zobowiązani do zapłaty VAT w przypadku, gdy nie otrzymają pieniędzy od kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT. Jeśli ich kontrahentem będzie podmiot inny niż podatnik VAT czynny, z naliczeniem VAT będą mogli czekać maksymalnie 180 dni – czytamy w "Gazecie Prawnej". Zmiany dotkną też przedsiębiorców będących klientami takich małych podatników – faktura, która nie zostanie uregulowana, nie będzie stanowiła dla nich podstawy do odliczenia VAT naliczonego.

Ulga na tzw. złe długi
Istotne zmiany dotyczą ulgi na tzw. złe długi. Skrócono ze 180 do 150 dni okres, po upływie którego można z niej skorzystać. – Nowością jest to, że dłużnik będzie zobowiązany do korekty VAT naliczonego bez względu na to, czy wierzyciel skorzysta z możliwości obniżenia podatku należnego w ramach ulgi na złe długi – przypomina Agnieszka Bieńkowska w "Gazecie Prawnej". Jeżeli nie dokona korekty, organ podatkowy ustali dłużnikowi dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty VAT naliczonego podlegającego korekcie.

Zwrot nadwyżki VAT jako zabezpieczenie kredytu
Nowym rozwiązaniem jest możliwość potraktowania oczekiwanego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym jako zabezpieczenia kredytu z banku lub SKOK. W takim przypadku zwrot nastąpi na konto wskazanego banku lub SKOK. – Aby z tego skorzystać, podatnik będzie musiał dopełnić określonych formalności, m.in. złożyć w urzędzie skarbowym pisemne upoważnienie do przekazania kwoty zwrotu na konto kredytodawcy – informuje Wojciech Kotowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

5 lat umowy leasingu nieruchomości
Skrócono minimalny czas trwania umowy leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat oraz wprowadzono możliwość leasingowania użytkowania wieczystego gruntu. Dzięki temu podatnicy nie będą musieli zawierać dwóch odrębnych umów - jednej leasingu budynku lub budowli, a drugiej - dzierżawy prawa wieczystego użytkowania gruntu. Ponadto doprecyzowano możliwość zmiany stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu oraz umożliwiono określenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.

Sukcesja podatkowa
Możliwa będzie sukcesja podatkowa przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Ograniczono uznaniowość administracyjną w kwestii ograniczania wysokości zaliczek na podatek, w przypadku gdy podatnik uprawdopodobni, że zaliczki te byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego przewidywanego w danym roku podatkowym.

 

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 16 listopada 2012 r. przyjął Sejm RP. Teraz trafi do Senatu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. 


źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Gazeta Prawna